20 juli 2019: Stilstaan in Den Haag bij 20 jaar durende vervolging van Falun Gong in China

20 Juli staat in het teken van de 20 jaar vervolging van de oude spirituele discipline Falun Gong in China. In 1999 werd het aantal beoefenaars geschat tussen de 70 miljoen en 100 miljoen en lanceerde de toenmalige Chinese Communistische partijleider Jiang Zemin de wrede vervolgingscampagne om de discipline uit te roeien. 

Elk jaar op deze dag herdenken Falun Gong beoefenaars wereldwijd mede dat medebeoefenaars in China hun levens hebben verloren door de martelingen tijdens hun gevangenschap. In het centrum van Den Haag en voor de Chinese ambassade kwamen op 17 juli beoefenaars van Falun Gong in Nederland bijeen om de slachtoffers van 20 jaar vervolging in China te herdenken en te pleiten voor een einde aan deze vervolging.

Activiteit ter nagedachtenis de slachtoffers van 20 jaar vervolging van Falun Gong bij de Chinese ambassade op 17 juli 2019 in Den Haag

Een van de vervolgde Falun Gong beoefenaars in China, Huang Gang, vertelde het verhaal van zijn pijnlijke ervaring, tijdens deze activiteit 

Huang Gang vluchtte twee jaar geleden naar Nederland nadat hij zonder enige aanklacht 14 jaar lang in de Chinese gevangenis vast had gezeten. In de 14 jaar dat hij was opgesloten heeft hij meer dan 100 andere medebeoefenaars gemarteld zien worden. Omdat ze waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, de principes van deze cultivatie methode niet wilden opgeven, bleven de martelingen voortduren. Soms met dodelijke afloop. 

Het verhaal van Huang Gang wordt in het Nederlands voorgelezen tijdens herdenking van slachtoffers van de al 20 jaar durende vervolging van Falun Gong in China.

Hijzelf kent zes beoefenaars die overleden zijn als gevolg van de vervolging, waaronder een hele goede vriend van hem. 

Ontelbare keren heeft hij zichzelf moeten aanmoedigen om in leven te blijven. En hield zichzelf voor dat als er een dag zou komen dat hij levend naar huis zou kunnen gaan, hij dan aan zoveel mogelijk mensen zijn verhaal ging vertellen. 17 Juli was zo’n gelegenheid dat meer mensen kennis van zijn verhaal konden nemen.  

Voorbijgangers tekenen een petitie tijdens activiteit ter nagedachtenis van een 20 jaar durende vervolging van Falun Gong in China op 17 juli 2019 in Den Haag

Mensen die geïnteresseerd waren bleven luisteren naar deelnemers aan de bijeenkomst en konden hun steentje bijdragen door een petitie te tekenen.

Sinds 1999 worden beoefenaars gekidnapt en gevangen gezet in heropvoedingskampen, dwangwerkkampen of gevangenissen. Ze ervaren de slechtst mogelijke behandeling tijdens hun gevangenschap. Volgens mensenrechtenorganisaties bestaan er zo’n 100 martelingsmethoden.

In de afgelopen 20 jaar zijn vele gelukkige families kapot gemaakt. Gezinsleden worden niet alleen tegen elkaar opgezet maar kinderen zijn ook wezen geworden en ouders hebben hun kinderen verloren. 

Sinds 2006 zijn er onderzoeksrapporten verschenen dat Falun Gong beoefenaars ook vermoord worden voor hun organen. 

Afgelopen jaar vond er in Londen een China Tribunaal plaats. Deze werd voorgezeten door Sir Geoffrey Nice – voormalig aanklager van Milosevic tijdens het Joegoslavië Tribunaal – en concludeerde vorige maand dat zowel “gedwongen orgaanroof op significante schaal heeft plaatsgevonden in China, en Falun Gong beoefenaars één – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van deze organen zijn”, als dat “gedwongen orgaanroof tot op de dag van vandaag plaatsvindt”. 

 

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN