3 Voorspellingen van Nostradamus zijn uitgekomen

Wat zei hij over 2019?

Nostradamus wordt door velen beschouwd als een van de meest accurate profeten uit de geschiedenis. We duiken hier in enkele beroemde gebeurtenissen uit de werkelijk geschiedenis die de gereputeerde Franse arts en ziener nauwkeurig had voorspeld in zijn boek  “Les Propheties“.

En welke schokkende voorspellingen heeft hij ons voor het jaar 2019 nagelaten? Laten we dat ook nader bekijken! Enkele van de meest meeslepende profetieën van Nostradamus die zijn uitgekomen zijn:

Nostradamus-ET-d1
© Wikipedia | Zereshk

1. Dood van Hendrik II van Frankrijk

Nostradamus’ nauwkeurige voorspelling over de dood van Hendrik II van Frankrijk in 1559 plaatste de ziener in de 16e eeuw in de schijnwerpers.

De Franse ziener schreef: “De jonge leeuw zal de oude overwinnen / Op het slagveld in een enkel gevecht / Hij zal zijn ogen door een gouden kooi heen steken / Twee wonden worden er een, dan sterft hij een wrede dood.”

HenryII

© Wikimedia Commons | Agence photographique de la Réunion des musees nationaux – RMN

In de zomer van 1559 raakte koning Hendrik II van Frankrijk (de oude) tijdens een steekspel op een toernooi dodelijk gewond door Gabriel, Graaf van Montgomery (de jonge leeuw), die zes jaar jonger was.

De houten lans van Montgomery doorboorde het hoofddeksel van de koning en viel in stukken uiteen (hij zal zijn ogen door een gouden kooi heen steken), en een eenzame splinter drong door in het rechteroog van de koning, zijn oogholte en slaap binnendringend (twee wonden maakten er één).

Ongelooflijk genoeg hadden, volgens Ancient Code, zowel Montgomery als Henry II leeuwen op hun schilden staan. De koning leed 11 dagen lang aan verlammingen, stuipen en ademhalingsproblemen voordat hij op 10 juli 1559 overleed (hij sterft een wrede dood).

2. Voortdurende vervolging van Falun Gong (Falun Dafa) in China

Nostradamus vermeldde een specifieke datum – “In het jaar 1999, zevende maand” – in een van zijn poëtische kwatrijnen.

Velen geloofden dat de beroemde profeet speculeerde over het einde van de wereld in 1999, maar in plaats daarvan, doelde hij op de vervolging van Falun Gong (ook bekend als Falun Dafa) in China.

Hij schreef: “In het jaar 1999, zevende maand / Uit de lucht zal een grote koning van verschrikking komen / Om de grote koning van Angolmois tot leven te brengen / Voor en na regeert Mars onder het mom van mensen geluk brengen.”

roep-om-hulp-voor-Falun Gong
Op 20 juli 1999 lanceerde Jiang Zemin, voormalig hoofd van de Chinese Communistische Partij (CCP), een wrede vervolging om Falun Gong uit te roeien. (© Getty Images | Mike Clarke / AFP )

Op 20 juli 1999 (in het jaar 1999, de zevende maand) veroorzaakte Jiang Zemin, voormalig hoofd van de Chinese Communistische Partij (CCP), onmetelijke schade aan China door een wrede vervolging te beginnen om Falun Gong uit te roeien – een traditionele cultivatiebeoefening gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Sommigen vermoedden dat de “grote koning van de verschrikking” uit de bovenstaande profetie slaat op de antichrist – de Chinese Communistische Partij. En de atheïstische CCP houdt zich aan de marxistische ideologie (voor en na regeert Mars onder het mom van mensen geluk brengen).

Voormalig leider van de Chinese Communistische Partij, Jiang Zemin, die in 1999 in China de wrede vervolging van onschuldige Falun Gong-beoefenaars initieerde
Voormalig leider van de Chinese Communistische Partij, Jiang Zemin, die in 1999 in China de wrede vervolging van onschuldige Falun Gong-beoefenaars initieerde (© Getty Images | Feng Li)

De CCP vond de overtuigingen van Falun Gong, inclusief het bestaan ​​van het goddelijke, de hemel en de goden, onverzoenbaar met haar marxistische idealen.

“Kan het zijn dat wij communistische partijleden, gewapend met marxisme, materialisme en atheïsme, het Falun Gong-spul niet kunnen verslaan?” schreef Jiang in een brief aan de hoogste partijleden nadat 10.000 Falun Gong-beoefenaars op 25 april buiten Zhongnanhai stonden te wachten, om na de arrestatie van sommige beoefenaars in Tianjin de autoriteiten te verzoeken een einde te maken aan illegale intimidatie.

© Getty Images | NICHOLAS KAMM / AFP

Dientengevolge worden, zonder proces, tienduizenden Falun Gong beoefenaars onmenselijk gefolterd in gevangenissen, detentiecentra, psychiatrische ziekenhuizen en werkkampen. Nog gruwelijker, deze vervolging heeft een nieuwe vorm van kwaad veroorzaakt, waardoor naar schatting 65.000 gezonde Falun Gong beoefenaars in het geheim zijn gedood zodat hun organen een lucratieve orgaantransplantatie- industrie in China zouden voeden.

3. De opkomst van Adolf Hitler

© Getty Images | Fox foto’s
 

Verbazingwekkend genoeg voorzag Nostradamus Hitlers komst aan de macht al in de 16e eeuw.

In “Les Propheties” schreef hij:  “Uit de diepten van het Westen van Europa / Zal een jong kind worden geboren in een arm gezin / Hij die met zijn tong een grote menigte zal verleiden / Zijn roem zal toenemen richting het rijk van het Oosten.”

Inderdaad, Hitler’s ouders kwamen van arme boerenfamilies (een jong kind zal in een arm gezin worden geboren)  en hij won de steun van het Duitse volk voor de nazi-partij met zijn overtuigende toespraken (zijn tong zal een grote menigte verleiden)

En net zoals de beroemde Nostradamus voorspelde, zocht Hitler een alliantie met Japan (het rijk van het Oosten) tijdens de Tweede Wereldoorlog.

© Wikimedia Commons
 

In een ander vers schreef hij:

“Beesten woest van honger zullen de rivieren oversteken / Het grootste deel van het slagveld zal tegen Hister zijn / In een ijzeren kooi zal de grote worden getrokken / Wanneer het kind van Duitsland niets opmerkt.”

Volgens de Mirror is “Hister” een oude term die wordt gebruikt voor de rivier de Donau in Oostenrijk, en Hitler werd geboren op slechts enkele kilometers van die rivier.

Dus wat staat ons te wachten in het jaar 2019 volgens Nostradamus?

Zware aardbeving in de Verenigde Staten

Nostradamus voorzag een massale seismische activiteit die het westelijke deel van de Verenigde Staten zal doen schudden, en zijn trillingen zullen over de hele wereld voelbaar zijn.

Nostradamus schreef:  “Een aardbeving zal vooral het westelijke deel van de Verenigde Staten aangaan. Zijn kracht zal gevoeld worden in landen over de hele wereld.”

Volgens wetenschappers is het in Californië al lang tijd voor een grote aardbeving. In een rapport uit 2017 waarschuwde de US Geological Survey voor de mogelijkheid van ‘the big one’ – een extreem grote en destructieve aardbeving in Californië.

Terrorisme

Het wordt geloofd dat Nostradamus in zijn kwatrijn heeft gesuggereerd dat er een oorlog kan beginnen in Frankrijk door terroristische aanslagen gepleegd door islamitische extremisten, die zich vervolgens door heel Europa zal verspreiden.

Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, spreekt met de media na de heropening van de kerstmarkt die werd aangevallen op 11 december 2018. (© Getty Images | SEBASTIEN BOZON / AFP )

Hij schreef: “De grote oorlog zal in Frankrijk beginnen en dan zal heel Europa worden aangevallen, het zal lang en angstaanjagend zijn voor iedereen.”

Maar er is hoop, want volgens de visionair zal er een einde komen aan deze oorlog in 2025, en zal er vrede heersen.

De laatste regel van dit vers luidt: “Vanuit de as van vernietiging zal de vrede herboren worden, maar er zullen maar weinig mensen van genieten.”

© Wikimedia Commons
 

Omdat de gedichten van Nostradamus met vage woorden en metaforen werden geschreven – ze bevatten vaak cryptische en moeilijk te begrijpen inhoud – blijft hun interpretatie altijd controversieel.

Hoewel er gespeculeerd kan worden over de voorspellingen van Nostradamus, valt het niet te ontkennen dat we in tijden van grote onrust leven. Er is dus een immense behoefte om wakker te worden en onze medemensen te helpen voordat het te laat is.

Misschien door onszelf te verbeteren en betere mensen te worden, zou het ons uiteindelijk naar groenere weiden kunnen leiden.

Door Li Yen, Epoch Times

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN