Afschaffing van privé-eigendom is in de kern van het communisme: Paul Kengor

WEF voorspelt afschaffing van privé-eigendom in 2030

Voor een definitie van het communisme in één zin kunnen we het best de originele woorden van Karl Marx en Friedrich Engels gebruiken. Zij schreven dat de communistische doctrine kan worden samengevat als de afschaffing van privé-bezit. Dit vertelde Paul Kengor, hoogleraar politieke wetenschappen aan Grove City College, in een interview aan The Epoch Times.

“De theorie van de communisten kan in één zin worden samengevat: Afschaffing van privé-eigendom”, schreven Marx en Engels, de grondleggers van de communistische leer, in ‘Het Communistische Manifest’, een boek dat de basis vormt voor het communisme.

Afschaffing van privé-eigendom is alleen mogelijk door middel van een oorlog, zei Kengor, omdat privé-eigendom “een Joods-Christelijk basisrecht is, natuurlijke rechten, bijbelse rechten: gij zult niet stelen. Ik bedoel van de grot naar het gerechtsgebouw is het recht op eigendom van fundamenteel belang voor de menselijke natuur, laat staan voor een werkende economie, waar dan ook”.

“Om privé-eigendom af te schaffen zal je een oorlog moeten voeren, je hebt geweren nodig, je hebt goelags nodig”, zei Kengor in ‘Crossroads’, een programma van the Epoch Times. Daarom doodden de communisten 100 miljoen mensen, om privé-bezit af te schaffen, voegde hij toe.

Sommige conservatieven vertellen over “hoe het communisme de markten verstoort” en concluderen dat “het communisme economisch gezien niet werkt”, zei Kengor en verduidelijkte dat “het communisme niet werkt, omdat het kwaadaardig is, het is duivels”.

WEF voorspelt afschaffing van privé-eigendom in 2030

Een bewaker in de sneeuw wijst de weg naar een man buiten het Congrescentrum in Davos, voor de opening van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) 2018, in Davos, Zwitserland, op 22 januari 2018. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Het World Economic Forum (WEF) publiceerde voorspellingen dat mensen in 2030 niets meer zullen bezitten en dat “alle producten diensten zullen zijn geworden”, aldus 8 voorspellingen van experts van de organisatie voor de wereld in 2030.

Ida Auken, een Deens parlementslid, en een Jonge Wereld Leider van het WEF schreef voor het WEF over haar visie op het leven in 2030: “Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik heb geen huis. Ik heb geen apparaten of kleren.”

“Alles wat je als een product beschouwde, is nu een dienst geworden”, ging Auken verder.

“Af en toe raak ik geïrriteerd door het feit dat ik geen echte privacy heb. Nergens waar ik naartoe kan zonder geregistreerd te worden. Ik weet dat ergens alles wat ik doe, denk en droom wordt opgenomen. Ik hoop alleen dat niemand het tegen mij zal gebruiken”, zei Auken maar voegde eraan toe, “al met al is het een goed leven.”

Dr. Antony Mueller, een Duitse professor in de economie, schreef voor het Mises Institute: “Als de WEF-voorspelling zou uitkomen, zouden de mensen hun benodigdheden moeten huren en lenen van de staat, die de enige eigenaar van alle goederen zou zijn. Het aanbod van goederen zou worden gerantsoeneerd volgens een sociaal puntensysteem.”

Karl Marx en de Duivel

Het Communistisch Manifest eist ook de afschaffing van alle religies, alle moraal en het afschaffen van het gezin, zei Kengor.

Marx en Engels roepen in het Manifest op tot “Afschaffing van de familie! Zelfs de meest radicalen, ontvlammen bij dit schandalige voorstel van de communisten.”

“Op welk fundament is de huidige familie, de burgerlijke familie, gebaseerd? Op kapitaal, op privéwinst. In zijn volledig ontwikkelde vorm komt deze familie alleen voor in de bourgeoisie. … [Maar die familie is zo goed als afwezig] onder de proletariërs en in de openbare prostitutie”, leggen Marx en Engels uit in het Manifest.

Marx beschouwde religie als “de opiaat van de massa”, wilde alle religie afschaffen en verklaarde dat “het communisme begint waar het atheïsme begint”, zei Kengor.

Maar Marx zelf was geen atheïst. Kengor sprak over weinig bekende feiten die Marx over de duivel schreef in zijn ijzingwekkende en angstaanjagende gedichten en toneelstukken.  Kengor haalde een een strofe aan uit Marx’ gedicht “Het Bleke Meisje” uit 1837:

Dus de hemel heb ik verbeurd, ik weet het heel goed.
Mijn ziel, ooit trouw aan God, heeft gekozen voor de hel.

Kengor gelooft dat deze strofe “deels autobiografisch is omdat zijn ziel ooit trouw was aan God.”

Marx schreef in 1841 in een ander gedicht “De Speler” (ook vertaald als “De Vioolspeler”):

Kijk nu, mijn bloeddonker zwaard zal steken.
Onherroepelijk in uw ziel.
God kent noch eert kunst.
De helse dampen rijzen op en vullen de hersenen.

Totdat ik gek word en mijn hart volledig is veranderd.
Zie je dit zwaard? De Prins der Duisternis heeft het aan mij verkocht.
Want hij verslaat de tijd en geeft de tekenen.
Steeds stoutmoediger speel ik de dans van de dood.

Kengor gaf commentaar op het laatste couplet, “wat was communisme nog meer dan een soort dans van de dood. Ik bedoel dat je in de hele geschiedenis geen enkele ideologie kunt vinden die verantwoordelijk was voor zoveel doden als het communisme: alleen al in de vorige eeuw minstens 100 miljoen.”

Afschaffing van privé-eigendom en alle religie zijn niet de enige destructieve doelen die de communisten nastreven. Kengor wees op wat Marx en Engels aan het eind van Het Communistisch Manifest schreven: “Zij [de communisten] verklaren openlijk dat hun doelen alleen bereikt kunnen worden door met dwang alle bestaande sociale omstandigheden omver te werpen.”

“Communisten steunen overal elke revolutionaire beweging tegen de bestaande sociale en politieke orde van de dingen”, en dit is de reden waarom communisten achter de beweging staan om standbeelden van historische figuren zoals de heilige Junipero Serra, de stichter van de Californische missies, of Christopher Columbus af te breken, zei Kengor.

“Dit is een zeer radicale destructieve ideologie”, voegde hij eraan toe.

Advies aan de supporters van het communisme

Protestanten verzamelen zich voor het hoofdstation van Lausanne, waar op 17 januari 2019 in Lausanne, Zwitserland, een multitudinale demonstratie tegen de klimaatverandering van start ging. Het protest vindt plaats voorafgaand aan de komende jaarlijkse bijeenkomst van wereldleiders op het Davos World Economic Forum. (Ronald Patrick/Getty Images)

Het communisme is dusdanig hergedefinieerd dat het vandaag de dag lijkt op socialisme of democratisch socialisme, maar “volgens Marx en Engels was het socialisme de laatste stap in de overgang naar het communisme”, legde Kengor uit.

Communisten en socialisten zeggen altijd dat “het communisme een vrij goed idee is als je gewoon het boek leest. Het is tot nu toe niet correct toegepast”, zei Kengor.

Hij adviseerde om een 10-puntenplan te lezen dat Marx en Engels uiteengezet hebben in het Communistisch Manifest en dat niet alleen oproept tot de afschaffing van het privé-eigendom, maar ook tot de afschaffing van het erfrecht en een meer gelijke verdeling van de bevolking over het platteland. Dit betekent dat de communisten niet alleen streven naar een herverdeling van het geld en de bezittingen van de mensen, maar ook naar een gedwongen verhuizing van mensen, zo vervolgde Kengor.

Om te begrijpen waarom het communisme een “volkomen destructieve ideologie is die niet werkt” moeten de mensen er boeken over lezen, waaronder het Communistisch Manifest, zei Kengor.

Er zijn veel voorstanders van communisme en socialisme. Daarom schreef Kengor het boek “De duivel en Karl Marx” om mensen te helpen begrijpen “hoe ontvlambaar destructief en in sommige gevallen duivels” het communisme is.

Door Ella Kietlinska en Joshua Phillip
Volg Joshua op Twitter:
@JoshJPhilipp

Origineel op 31 december 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Paul Kengor: Abolition of Private Property Is at the Core of Communism

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN