Amerikaans consumentenvertrouwen in juni overtreft verwachtingen

Het Amerikaanse winkelend publiek gaf blijk van een groter optimisme dan verwacht, zoals gemeten door de ‘Index of Consumer Sentiment’, één van de meetinstrumenten die wordt gevolgd in het onderzoek van de Universiteit van Michigan onder consumenten.

Economen die door Reuters en de Wall Street Journal werden ondervraagd, voorspelden dat de index van het consumentenvertrouwen begin juni tot 75 zou stijgen, maar het werkelijke cijfer kwam op 78,9, waarmee de verwachtingen werden overtroffen.

Het consumentenvertrouwen steeg begin juni als een reactie op zowel de heropening van de bedrijven, die waren gesloten om de verspreiding van COVID-19 te vertragen, als een opleving in het aannemen van personeel.

Richard Curtin, de belangrijkste econoom van Consumers, zei vrijdag in een bericht dat de reactie in het vertrouwen van de consument voornamelijk werd gedreven door de recente banengroei, geholpen door de verwachtingen dat de arbeidsmarkt zal blijven verbeteren.

“De ommekeer is grotendeels toe te schrijven aan vernieuwde aanwinsten in werkgelegenheid, aangezien meer consumenten een afname van het aantal werklozen verwachten dan op enig ander moment in de lange geschiedenis van de onderzoeken in Michigan”, zei Curtin.

Het meest recente rapport van de Labour Department toonde aan dat de Amerikaanse economie in mei 2,5 miljoen banen herwon en dat het werkloosheidscijfer tot 13,3 procent daalde, waardoor de pessimistische verwachtingen ruimschoots werden ontkracht.

Hoewel het sentiment bij de consument de verwachtingen oversteeg met een stijging van 9,1 procent in vergelijking met mei, is het toch 19,7 procent lager in vergelijking met dezelfde periode in het jaar daarvoor.

“De huidige pandemische stemming van de consumenten kan niet gemakkelijk of snel worden teruggedraaid”, verklaarde Curtin in een analyse over de impact van de pandemie op economisch gedrag.

Hij zei er een gemeenschappelijke visie onder analisten leeft, dat door de schok van de COVID-19-uitbraak en de voordelen van sociale afstandsmaatregelen om de verspreiding ervan in te dammen, mensen “in de toekomst waarschijnlijk minder zullen riskeren in een menigte te zijn.”

Ook zullen de financiële problemen die de mensen hebben ondervonden toen de economie in een vrije val terechtkwam als gevolg van wijdverspreide lockdowns en bedrijfssluitingen, ertoe aanzetten dat mensen meer spaargeld willen hebben en dus spontane uitgaven zullen verminderen.

“Dit is de rationele reactie wanneer consumenten worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere risico’s voor hun gezondheid en financiën”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat de gemeenschappelijke veronderstelling onder gedragswetenschappers is, dat wanneer de factor die het risico verhoogt, in dit geval de pandemie, verdwijnt, de dingen terug zullen keren naar normaal. Curtin zei dat deze opvatting niet volledig rekening houdt met de ernst van de emotionele klap die de consument door de uitbraak en de reacties daarop gekregen heeft.

“Ondanks de verwachte economische voordelen verwachten maar weinig consumenten dat de economische omstandigheden op korte termijn weer gunstig zullen zijn. Twee derde van alle consumenten verwacht in het komende jaar nog slechte tijden in de economie als geheel, en de helft van de consumenten verwacht op langere termijn een hernieuwde terugval”, zei hij.

Hij zei dat de meeste mensen die aan het onderzoek van Michigan deelnamen, een hernieuwde toename in de verspreiding van COVID-19 als grootste risico zagen voor een hernieuwde neergang. De meest voorkomende reden voor een traag economisch herstel is “de financiële schade van aanhoudend hoge werkloosheid”, zei Curtin.

Hoewel uit het onderzoek bleek dat de onzekerheid bij de consument is verminderd, heeft de bezorgdheid van de mensen over hun baan een “aanzienlijke invloed gehad op de bereidheid om spontane aankopen te doen.”

De Michigan-enquête heeft ook de perceptie van de consumenten over de huidige economische omstandigheden en hun verwachtingen voor de toekomst gemeten.

Het cijfer van de ‘Current Economic Conditions’ toonde een stijging van 6,7 procent tussen mei en juni, met een stand van 87,8 procent in juni vergeleken met 82,3 procent in mei.

De ‘Index of Consumer Expectations’, een indicatie van het optimisme over de toekomstige staat van de economie, toonde de grootste maand-op-maand verbetering, met een stijging van 10,9 procent van 65,9 in mei tot 73,1 in juni.

Door Tom Ozimek
Volg Tom op Twitter: @OZImekTOM

Origineel artikel op 12 juni 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: US Consumer Sentiment Makes Surprise Rebound in June

Kijk ook naar: De connectie tussen Wall Street en de coronavirus pandemie

Onpartijdig en onafhankelijk nieuws
The Epoch Times is onafhankelijk en op waarden gebaseerd. Wij geloven dat echte journalistiek gebaseerd is op morele principes. We richten ons op belangrijke kwesties en de impact van beleidsmaatregelen, niet op partijdigheid. We volgen niet de onethische trend van agendagestuurde journalistiek, maar gebruiken in plaats daarvan onze principes van waarheid en traditie als onze leidraad om eerlijk te rapporteren.

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN