Analyses wijzen op statistische afwijkingen in de tellingen van Biden stemmen

Nu de verkiezingen van 2020 zijn ontsierd door juridische uitdagingen en beschuldigingen van fraude, hebben sommigen met behulp van statistische analyses geprobeerd om vast te stellen of er sprake was van vals spel. In verschillende staten tonen analyses van verkiezingsgegevens inderdaad statistisch gezien vreemde fenomenen in de telling van de stemmen voor de democratische kandidaat, voormalig vicepresident Joe Biden.

Een van de meest voorkomende argumenten is dat in sommige plaatsen de stemmen voor Biden in strijd zijn met de wet van Benford.

Eenvoudig gezegd stelt de wet dat in veel reële datasets, zoals demografische gegevens, geografische data, of zelfs sportstatistieken, het waarschijnlijker is dat het eerste cijfer van de getallen 1 is dan 2 en waarschijnlijker 2 dan 3, enz. de logaritmische schaal volgend. Als de verdeling van de eerste cijfers aanzienlijk afwijkt van deze regel, kan dit wijzen op een kunstmatige manipulatie van de gegevens.

De wet is gebruikt om frauduleuze financiële gegevens en andere illegale activiteiten te identificeren. Walter Mebane, een hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Michigan, heeft de wet gebruikt om beschuldigingen van de stembusgang bij de verkiezingen van 2009 in Iran te ondersteunen (pdf). Sommige onderzoekers gebruikten de wet ook om onregelmatigheden in de verkiezingen van 2016 in Wisconsin te controleren (pdf).

Een gebruiker van GitHub postte een analyse van de verkiezingsresultaten voor 2020 in Fulton County, Georgia; Miami-Dade, Florida; Milwaukee; Chicago; en Allegheny County, Pennsylvania.

Terwijl de resultaten in Georgia en Florida over het algemeen overeenkwamen met de wet van Benford, waren er significante afwijkingen in de stemmen voor Biden in Wisconsin, Illinois en Pennsylvania.

Mebane erkende enkele anomalieën in de gegevens, maar waarschuwde tegen het gebruik van de eerste cijferanalyse op de verkiezingsresultaten.

“Het eerste cijfer wordt grotendeels bepaald door het aantal kiezers per gebied, zoals gewoonlijk – en met name in kleinere jusrisdicties zoals individuele steden en counties, is het verschil in het aantal stemmen dat partijen of kandidaten vrij klein tussen de afzonderlijke stemgebieden”, zei hij in een document van 9 november (pdf).

Toen hij de resultaten van Chicago analyseerde, vond hij geen rare dingen. “De distributie van het eerste cijfer heeft niets te maken met enige vorm van verkiezingsfraude,” zei hij.

Met behulp van de Election Forensics Toolkit waarvan hij in 2015 mede-auteur was, nam hij de resultaten in Milwaukee en Allegheny County door, zonder iets ongewoons te vinden.

Hij vond wel wat anomalieën in Fulton County, maar noemde ze “waarschijnlijk onschuldig”.

Eén indicator voor het aantal stemmen voor de Democraten in de county “zou een punt van zorg kunnen zijn,” zei hij, maar hij voegde eraan toe dat die indicator ook bijna het verwachte aantal Republikeinse stemmen overtrof.

Hij gebruikte ook een variant van de wet van Benford die van toepassing is op de tweede cijfers.

In Milwaukee toonde de analyse een anomalie in de Trump stemmen, die echter “perfect verenigbaar was met niet-strategische stemmen”, zei hij.

De telling van de stemmen van Biden was ook afwijkend en op een manier die “moeilijker uit te leggen is”, zei hij.

“Maar het komt overeen met de resultaten van enkele Duitse verkiezingen… die over het algemeen niet als problematisch worden beschouwd.”

Een gebruiker van Twitter ging dieper in op de analyse van Milwaukee en vond dat in veel stadswijken de getelde stemmen na 3 uur ’s nachts op 4 november in veel groter mate naar Biden gingen vergeleken met de stemmen die eerder werden geteld. Soms was het verschil wel 40 procentpunten.

De griffier van Milwaukee heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek van The Epoch Times om commentaar te geven op de afwijking. Wisconsin is op weg naar een hertelling, waar Biden iets voorloopt.

Een andere internet-speurder merkte op dat in Pennsylvania, rond 21.00 uur ’s avonds op 4 november bijna 10.000 stemmen werden verwijderd uit de telling van president Donald Trump. Hij zei dat de verliezen uit drie counties kwamen: Allegheny (-1.063 stemmen), Bucks (-2.972 stemmen), en Chester (-7.135 stemmen).

Daarna werden rond 9 uur ’s morgens op 6 november meer dan 27.000 stemmen aan de telling toegevoegd, bijna allemaal voor Biden, zei hij.

Het kantoor van de secretary of state van Pennsylvania heeft niet direct gereageerd op vragen over de afwijkingen. Terwijl Biden in de staat voor staat, heeft Trump de resultaten aangevochten in de rechtbank.

De telling in Michigan, waar Biden een kleine voorsprong heeft, lijkt ook statistisch gezien eigenaardig.

Rond 5 uur ’s ochtends op 4 november heeft de gegevensbank Decision Desk HQ de stemmentelling voor Michigan bijgewerkt; 138.339 stemmen voor Biden en nul voor Trump. De statistische onmogelijkheid van een dergelijk scenario heeft de mensen tot speculatie aangezet dat de stemmen illegaal werden toegevoegd aan de telling.

In minder dan 40 minuten plaatste de Decision Desk HQ nog een update die 110.796 stemmen in mindering bracht op het totaal van Biden en 16.638 stemmen toevoegde aan Trump. Het zei later dat een “administratieve fout” in de provincie Shiawassee de verdeling van onjuiste gegevens veroorzaakte en is naderhand opgelost.

Om 5:54 a.m. en 6:05 a.m. heeft de onderneming nog twee updates geplaatst voor de resultaten in Michigan die niets ongewoons lieten zien.

Daarna, om 6:18 uur, plaatste het bedrijf nog een update, die 158.902 stemmen toevoegde aan de telling voor Biden en 29.295 stemmen aan Trump. Die stemmen gingen voor ongeveer 85 procent naar Biden, een uitzonderlijk hoge ratio.

Een verklaring zou kunnen zijn dat die stemmen afkomstig waren uit een blauwe (Democratische) county en alleen de afwezigheidsstemmen waren, waarvan men verwachtte dat ze sterk in het voordeel van de Democraten zouden uitvallen.

Echter, zelfs de afwezigheidsstemmen in  Washtenaw county, de county die met het grootste verschil naar Biden ging, waren in zijn voordeel verdeeld met bijna 82 procent. Bovendien werden er daar slechts 125.927 afwezigheidsstemmen opgehaald, zoveel moeten dan uit een andere county moeten zijn gekomen, een die minder Biden gezind was.

Een woordvoerster van de secretary of state van Michigan heeft niet gereageerd op vragen over deze stemmen.

Update: Het artikel is bijgewerkt met informatie uit een artikel van Prof. Walter Mebane.

Door Petr Svab
Volg Petr op Twitter: @petrsvab

Origineel op 8 november 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Statistical Anomalies in Biden Votes, Analyses Indicate

 Kijk ook naar: 

 

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN