Biden pleit voor vakbonden, uitbreiding van banen; Trump steunt keuzevrijheid.

Rebecca Friedrichs, docente aan een openbare school, gaf in haar toespraak een denigrerende uiteenzetting over de vakbonden van leerkrachten tijdens de Republikeinse Nationale Conventie op 24 augustus.

“Gedurende decennia zijn onze stemmen gesmoord door vakbonden die beweren ons te vertegenwoordigen. Dat doen ze niet”, zei ze.

Tijdens haar 28-jarige carrière in Californië zei Friedrichs dat ze gedwongen werd contributie te betalen aan de ‘California Teachers’ Association’ en de ‘National Education Association’, ondanks het feit dat ze het niet eens was met hun doelen.

Ze beschuldigt de vakbonden ervan contributie “van nietsvermoedende leraren” te gebruiken voor het doordrukken van een drastische aanpak in de klaslokalen, en actief te werken aan het neerhalen van ‘verdragscholen’ en vrijheid in het kiezen van een school.

“De enige manier om een vrije republiek te behouden is met een goed opgeleide, morele burgers die zichzelf kunnen besturen. Vakbonden ondermijnen onze republiek en dus ondermijnen ze de onderwijskwaliteit, de moraal en de rechtstaat”, zei Friedrichs.

President Donald Trump heeft gepleit voor zowel verdragsscholen als schoolkeuze, en stelt voor om de financiering van openbare scholen met de kinderen mee te laten gaan, in plaats van dat het rechtstreeks in de scholen wordt gestort.

Het ‘Supreme Court’ (Hooggerechtshof) besloot in 2018 dat werknemers in de publieke sector niet gedwongen konden worden om vakbondscontributie te betalen, omdat dit een schending zou betekenen van hun ‘rechten op vrije meningsuiting en vereniging’ in het kader van het Eerste Amendement van de grondwet.

Daarentegen is de presidentiële kandidaat voor de Democraten, Joe Biden, een fervent pleitbezorger van de vakbonden en hij belooft de vakbonden bij te staan en sterker te worden in alle sectoren, ook die van schone energie, landbouw en productie.

“We zullen de subsidies en het personeel van het ministerie van Arbeid verhogen om op agressieve wijze in de hele economie regels over loon, werktijden, gezondheid en veiligheid af te dwingen”, aldus het platform van de Democratische Partij van 2020.

Presidentskandidaat voor de Democraten Joe Biden geeft een toespraak tijdens de virtuele 2020 Democratic National Convention op 18 augustus, 2020. (Handout/DNCC via Getty Images)

“We weten dat sterke Amerikaanse vakbonden helpen om de lonen en arbeidsnormen voor werknemers in de hele economie te verhogen. Daarom zullen de Democraten prioriteit geven aan het aannemen van de PRO-wet en het herstellen van de rechten van werknemers, met inbegrip van het recht om solidariteitsboycots te initiëren.”

De PRO-wet, oftewel Protecting the Right to Organize Act, werd in 2019 ingevoerd door afgevaardigde Democraat Bobby Scott en werd in februari door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd.

De wetgeving zou werkgevers verbieden stakers te vervangen of actie tegen hen te ondernemen; zou onafhankelijke contractanten meer als werknemers classificeren; zou werkgevers dwingen de vakbonden de persoonlijke contactgegevens van hun werknemers te geven, zonder de toestemming van de werknemers; en zou in wezen de wetten te niet doen op het recht op arbeid in de 27 staten die deze wetten hebben.

De PRO-wet is in overeenstemming met het Democratisch platform 2020, waarin staat: “We zullen de zogenaamde ‘recht op werk’-wetten intrekken. Deze ondermijnen de macht van de werknemers en leiden tot lagere lonen en minder bescherming voor werknemers in de gehele economie. En we zullen ervoor zorgen dat degenen die decennialang zonder loon- en werktijdbescherming hebben gezeten – inclusief huishoudelijk personeel en landarbeiders – dezelfde rechten krijgen als andere werknemers.”

Uit een studie van het ‘National Institute for Labor Relations Research’, die afgelopen oktober werd gepubliceerd, bleek echter dat de werkgelegenheid in ‘recht op werk staten’ tussen 2008 en 2018 twee keer zoveel groeide die in staten met een gedwongen vakbond. Het aantal bijstandtrekkers in ‘gedwongen vakbondsstaten’ was in 2018 drie keer zo groot als in recht op werk staten.

Recht op werk staten hadden 1,5 procent groei in het aantal inwoners van 35 tot 54 jaar vanaf 2008 tot 2018, terwijl de andere staten een daling van 7,9 procent hadden in de loop van dezelfde periode.

Het ‘Instituut voor Economische Politiek’ (EPI) publiceerde op 25 augustus een rapport waarin wordt gepleit voor vakbonden en collectieve actie van werknemers. De auteurs van het rapport steunen de passage van de PRO-wet, evenals andere pro-werknemerwetgeving.

“Het recht op een vakbond is een kwestie van rassenrechtvaardigheid, maar ook van economische rechtvaardigheid”, aldus Celine McNicholas, een auteur van het rapport en directeur van EPI voor overheidszaken.

De auteurs ontdekten dat vakbondsarbeiders gemiddeld 11,2 procent meer verdienen aan lonen dan niet-vakbondsleden (werknemers in dezelfde bedrijfstak, met hetzelfde beroep, opleiding en ervaring). Ze zeggen ook dat vakbonden helpen de verschillen in beloning tussen de rassen te verkleinen.

Maar critici zeggen dat vakbonden functioneren als “arbeidskartels”.

“Een arbeidskartel beperkt het aantal arbeiders in een bedrijf of industrie om de lonen van de resterende arbeiders te verhogen”, schreef James Sherk, een onderzoeker op het gebied van arbeidseconomie, voor The Heritage Foundation.

“Ze houden economische groei tegen en vertragen ook het herstel na een recessie. Na verloop van tijd vernietigen de vakbonden banen in de bedrijven die ze creëren en hebben ze hetzelfde effect op bedrijfsinvesteringen als een 33% verhoging van vennootschapsbelasting.”

Trump wordt gesteund door de Nationale Raad van de Grensbewaking, de Nationale Vereniging van Politieorganisaties en verschillende andere politiebonden, terwijl Biden wordt gesteund door 40 vakbonden, waaronder het AFL-CIO.

Door Charlotte Cuthbertson
Volg Charlotte op Twitter: @charlottecuthbo

Kijk ook naar: 

Origineel op 26 augustus 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Biden Big on Unions, Expanding Labor; Trump Supports Choice

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN