Britse ambassade weerlegt China’s misleidende informatie over Hongkong

De Britse ambassade in China publiceerde onlangs een bericht waarin de aandacht werd gevestigd op de manier waarop het Chinese regime misleidende informatie over het Verenigd Koninkrijk en Hongkong, een voormalige Britse kolonie, verspreidde.

De ambassade maakte in de webpost van 23 juni een lijst bekend van Chinese artikelen, en legde uit hoe elk artikel een foutieve bewering bevatte.

Over een artikel dat de Chinese staatswebsite China News op 13 juni publiceerde en waarin werd verkondigd dat verschillende sectoren van Hongkong de voorgestelde nationale veiligheidswet van Peking toejuichten, verklaarde de ambassade dat het zeker waar was dat sommige mensen de wet steunden, maar dat het niet juist was om te zeggen dat “de hele bevolking er voorstander van is.”

De ambassade verwees ook naar een opiniepeiling door de lokale krant Ming Pao die begin juni werd gehouden en waaruit bleek dat 64 procent tegen het besluit van Peking was de wetgevende macht van Hongkong te omzeilen om een nationale veiligheidswet in de door China bestuurde stad te introduceren.

China’s pro forma wetgever, het Nationale Volkscongres (NPC), heeft op 28 mei na een ceremoniële stemming de nationale veiligheidswet voor Hongkong aangenomen.

De wet, die degenen die zich bezighouden met activiteiten als ondermijning en afscheiding van de Chinese Communistische Partij (CCP) strafbaar stelt, zal in Hongkong ingevoerd worden nadat het permanente comité van de NPC de laatste hand heeft gelegd aan het opstellen van de wet.

De ambassade weerlegde ook een bewering die in een artikel van 28 mei werd gedaan door het door de staat gerunde Peking News, waarin zij verklaarde dat het NPC handelde in overeenstemming met zowel de wet in Hong Kong als in China om de nationale veiligheidswet te introduceren.

“De nieuwe nationale veiligheidswet heeft geen wettelijke basis en is in strijd met zowel de Gezamenlijke Verklaring als de grondwet van Hongkong”, aldus de Britse ambassade in reactie op het artikel in Peking News.

In het kader van de overdrachtsovereenkomst, de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring, die in 1984 werd ondertekend, werd de miniconstitutionele of grondwet van Hongkong opgesteld, die bedoeld is om de stad een hoge mate van autonomie te garanderen voor ten minste 50 jaar na 1997 volgens het model van “één land, twee systemen”.

In Hong Kong hebben veel lokale activisten en pro-democratische wetgevers sterk bezwaar gemaakt tegen de wet van de CCP, omdat deze de lokale autonomie zou ondermijnen en het huidige model zou vervangen door “één land, één systeem”. Ook wakkerde het lokale protesten aan.

Intussen werden in een beschouwing dat op 6 juni door de Chinese staat gerunde CCTV werd gepubliceerd, de westerse regeringen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, ervan beschuldigd met twee maten te meten en geen kritiek te hebben op het politiegeweld dat in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. Deze beschouwing suggereerde indirect dat westerse landen bevooroordeeld waren omdat ze het politiegeweld tegen journalisten en demonstranten in Hongkong onder de aandacht brachten.

De ambassade weerlegde de beschuldiging van CCTV en zei dat zij het recht op vreedzaam protest ondersteunt, waar dan ook ter wereld, ook in de Verenigde Staten en Hongkong.

“Door de grote firewall kunnen Chinese burgers niet altijd zien hoe het Verenigd Koninkrijk zijn bezorgdheid over dingen uit buiten China”, verklaarde de ambassade, terwijl ze een tweet van de Britse ambassadeur in de VS, Karen Pierce, liet zien, die de kwestie van de rassenongelijkheid in de Verenigde Staten belichtte.

China’s firewall blokkeert veel buitenlandse websites zoals Twitter, Google en Facebook, maar sommige internetgebruikers gebruiken virtuele privénetwerken (VPN’s) om toegang te krijgen tot de verboden platformen.

De ambassade betwistte ook een artikel van 9 juni van de staatsmedia Xinhua, dat ging over opmerkingen van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Deze had gezegd dat de zaken van Hongkong de “interne zaken van China” waren.

In antwoord op de bewering van Yi heeft de ambassade verklaard dat Peking zich moet houden aan het internationale recht, waarbij zij opmerkte dat Peking haar verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verklaring heeft geschonden, met inbegrip van het behoud van de autonomie van Hongkong.

Door Frank Fang
Volg Frank op Twitter: @HwaiDer

Volg ons ook op Youtube

Wist je dat wij onafhankelijk zijn?
The Epoch Times is onafhankelijk van enige invloed van bedrijven, regeringen of politieke partijen. Ons enige doel is om onze lezers accurate informatie te geven en verantwoordelijk te zijn naar het publiek.

Origineel op 24 juni 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: British Embassy Refutes China’s Disinformation on Hong Kong

 

 

 

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN