China oogst nog steeds organen onder dwang, aldus de eindconclusie van een onafhankelijk tribunaal

Het Chinese regime blijft gewetensgevangenen doden en hun organen verkopen voor winst, aldus het eindvonnis van een onafhankelijk volkstribunaal in Londen op 1 maart.

“Er is geen bewijs dat de praktijk is gestopt en het tribunaal is ervan overtuigd dat het nog steeds doorgaat”, verklaarde het China-tribunaal in een rapport van 160 pagina’s. Het document bevat 300 extra pagina’s vol getuigenverklaringen en inzendingen.

Het tribunaal werd voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC, die eerder de vervolging leidde van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic voor oorlogsmisdaden bij het Internationaal Straftribunaal.

In het rapport staat bovendien dat het uitblijven van een onderzoek door regeringen naar de beschuldigingen aan het adres van China over het oogsten van organen het mogelijk heeft gemaakt dat “veel mensen op gruwelijke en onnodige wijze zijn gestorven”.

Misdaden

De bevindingen bevestigen de eerdere conclusie van het tribunaal, gepubliceerd in juni 2019, dat aanhangers van de spirituele discipline Falun Gong één van de belangrijkste bronnen van menselijke organen voor transplantatie onder het Chinese regime zijn geweest.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele leringen gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De enorme populariteit van de discipline – met 70 miljoen tot 100 miljoen volgelingen aan het eind van de jaren negentig, volgens officiële schattingen – werd door de voormalige Chinese leider Jiang Zemin als een bedreiging beschouwd.

Op 20 juli 1999 begon Jiang een landelijke campagne om beoefenaars van Falun Gong op te pakken en in gevangenissen, dwangwerkkampen, hersenspoelcentra en psychiatrische afdelingen te gooien, in een poging hen te dwingen hun overtuiging af te zweren.

Organen die geoogst zijn van Falun Gong-beoefenaars zijn direct beschikbaar, gebaseerd op undercover telefoongesprekken met artsen in Chinese transplantatieziekenhuizen, aldus het rapport. Uit andere telefoongesprekken bleek dat de ontvangers van organen te horen kregen dat de wachttijd in China ongeveer twee weken zou zijn, vergeleken met maanden of jaren in landen waar legale en transparante orgaandonaties plaatsvinden.

Er zijn momenteel vier methoden voor gedwongen orgaanoogst bekend: gevangenen doden om hun organen te verwijderen; oogsten van organen bij gevangenen na een dodelijke injectie; oogsten van organen bij gevangenen die niet dood waren na executie door de kogel; en ‘orgaanoogst onder het mom van hersendood’, aldus een verklaring.

“Het is niet langer acceptabel voor regeringen, medische instanties en vooraanstaande mensenrechtenorganisaties om te zeggen dat er onvoldoende bewijs is. De enorme taak om al het beschikbare bewijs te beoordelen is nu voltooid en is voor iedereen zichtbaar”, aldus Susie Hughes, uitvoerend directeur en mede-oprichtster van de belangenbehartigingsgroep International Coalition to End Transplant Abuse in China.

“De tijd van het negeren van deze kwestie is voorbij. Het zijn misdaden tegen de mensheid. De volgende stap is dat de mensheid iets doet.”

Het rapport beschreef gedwongen orgaanoogst als de “grootst mogelijke schending van iemands mensenrechten”. Het is nu aan de regeringen om actie te ondernemen tegen het Chinese regime, aldus het tribunaal.

“[Het rapport] bevestigt dat alle mensen of organisaties die op enige substantiële manier met de [Volksrepubliek China] in aanraking komen, moeten erkennen dat ze in aanraking komen met een criminele staat”, zei Nice in de verklaring.

Mensen en landen hebben een “plicht” om “het recht op leven” te beschermen, voegde hij eraan toe. “Dit kan niet worden gedaan door opzettelijke blindheid of doofheid, pragmatische stilte en inactiviteit.”

Chinese functionarissen

Een van de bewijzen die in het rapport worden gepresenteerd, betrof direct de voormalige regime-leider Jiang, die rechtstreeks opdracht gaf tot het oogsten van organen van Falun Gong-beoefenaars.

“Jiang gaf het bevel [om organen te oogsten]”, zei Bai Shuzhong, een voormalige minister van volksgezondheid voor het Chinese leger, toen hij in 2014 werd ondervraagd door een onderzoeker tijdens een undercover telefoongesprek.

Een ander bewijs van de directe betrokkenheid van overheidsfunctionarissen bij gedwongen orgaanoogst werd onthuld tijdens een undercover telefoongesprek in 2016 met Zhu Jiabin, die het hoofd was van het 610-bureau in Mudanjiang, een stad in de provincie Heilongjiang. Het 610-bureau is een Gestapo-achtige geheime politie die speciaal is opgericht om de vervolging van Falun Gong-beoefenaars uit te voeren.

“Ze noemen me de slager die gespecialiseerd is in het levend oogsten van organen… Het stelt niets voor, net als het slachten van varkens”, zei Zhu in het telefoongesprek. En hij voegde eraan toe: “Nadat de organen eruit gehaald zijn verkoop ik ze.”

Alle telefoontjes die bij het China tribunaal zijn ingediend en in het rapport zijn opgenomen, zijn “individueel gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers om de geloofwaardigheid [van de] oorsprong en inhoud te waarborgen”, aldus het bericht.

Het tribunaal zei ook dat het “ervan overtuigd is dat officiële Chinese transplantatiestatistieken zijn vervalst”, aldus het rapport, om gedwongen orgaanoogst te verdoezelen.

In 2015 zei het Chinese regime dat het geen organen meer zou gebruiken van geëxecuteerde gevangenen en dat het uitsluitend zou vertrouwen op een nieuw vrijwillig donatiesysteem.

In november vorig jaar bleek uit een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Medical Ethics dat “de door Peking gerapporteerde aantallen orgaandonaties niet aannemelijk zijn, en er is zeer overtuigend bewijs dat ze worden vervalst.”

Het onderzoek toonde aan dat officiële Chinese cijfers geen echte statistieken van donaties leken te zijn, maar eerder gegevens die met behulp van een wiskundige vergelijking zijn gegenereerd.

Door Frank Fang

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN