China wist dat het virus besmettelijk was maar heeft dit dagen stil gehouden, blijkt uit gelekte documenten 

Uit interne overheidsdocumenten die verkregen zijn door The Epoch Times, blijkt dat Chinese gezondheidsambtenaren voorbereidingen aan het treffen waren om het hoofd te bieden aan het CCP virus, waarvan ze klaarblijkelijk wisten dat het besmettelijk is, al dagen voordat het publiek werd geïnformeerd over het potentiële gevaar tot verspreiding.

Het CCP virus, beter bekend als het nieuwe coronavirus (COVID-19), stak de kop op aan het einde van 2019 in de centraal gelegen Chinese stad Wuhan. Het virus heeft zich sindsdien verspreid naar meer dan 200 landen. En zijn er alleen in Europa inmiddels meer dan 125.000 mensen overleden aan het virus. 

Op 20 januari heeft China bij monde van Zhong Nanshan, een vooraanstaand deskundige op het gebied van ademhalingssyndromen, voor het eerst officieel bevestigd dat het virus overgedragen kan worden van mens tot mens.

Nu blijkt uit interne documenten, verkregen door The Epoch Times, dat Peking de wereld in het duister heeft gehouden, daar de centrale overheid in het geheim al voorschriften oplegde aan regionale overheden over hoe ze dienden om te gaan met de uitbraak. 

Op 15 januari heeft de regionale gezondheidscommissie in de noordelijke Chinese provincie Binnen-Mongolië een “super urgente” spoednotitie verstuurd aan gemeentelijke gezondheidscommissies. In de spoednotitie wordt uitgelegd hoe medische instanties moeten omgaan met een nieuwe vorm van longontsteking. In de notitie wordt voorts vermeld dat de Chinese nationale gezondheidscommissie maatregelen op het gebied van behandeling en preventie heeft geïmplementeerd voor lokale medische instanties over de behandeling van de nieuwe ziekte (nu bekend als COVID-19). 

Een notitie van de Binnen-Mongoolse gezondheidscommissie, waarin lokale medische instanties worden geïnstrueerd omtrent de omgang met het virus. (verstrekt door The Epoch Times)

Drie maatregelen genoemd in de notitie wijzen er duidelijk op dat de Chinese ambtenaren wisten dat de ziekte besmettelijk was.

Allereerst worden ziekenhuizen verzocht om maatregelen te nemen ter preventie van de verspreiding van de ziekte binnen het ziekenhuis en het personeel dusdanig te trainen. Ten tweede, worden ziekenhuizen verzocht om koortsklinieken op te zetten en om iedereen die koorts heeft op voorhand “te screenen en te identificeren”, om de mate van urgentie te bepalen. 

Ziekenhuizen werden ook aangestuurd om patiënten te vragen of ze naar markten in Wuhan waren geweest in de afgelopen twee weken. Terwijl de autoriteiten in Wuhan aanvankelijk stelden dat het virus afkomstig was van een lokale voedselmarkt, hebben studies nadien uitgewezen dat er bij een aantal van de eerste patiënten in Wuhan geen verband aanwezig was met die markt. 

Ten slotte, werden ziekenhuizen, in de notitie, geïnstrueerd om speciale behandelingsteams op te zetten met inbegrip van deskundigen op het gebied van besmettelijke ziektes.

De Binnen-Mongoolse gezondheidscommissie had klaarblijkelijk geen intentie om het publiek in te lichten over deze plannen. Er wordt gesteld dat de notitie “uitsluitend” bedoeld is “voor intern gebruik” en “niet gedistribueerd mag worden op het internet”. 

In een ander intern document van 15 januari afkomstig van een lokale gezondheidscommissie in Xilingol —een van de twaalf administratieve regio’s in Binnen-Mongolië—werd eveneens benadrukt dat koorts een belangrijk symptoom is. 

De lokale gezondheidscommissie stelde dat lokale medische instanties hun “management moeten versterken omtrent het screenen en identificeren van patiënten met koorts”, daaraan toevoegend dat dit ook volgt uit teleconferenties tussen beambten in Centraal-Mongolië en Binnen-Mongolië. 

Op 19 januari werd een vooraanstaande gezondheidsbeambte in Wuhan geïnterviewd. De beambte stelde dat overdracht van mens tot mens “niet uitgesloten kan worden”, “maar dat het risico nogal gering is”.

Op 23 januari, drie dagen na de publieke verklaring van Zhong, werd door de Chinese nationale gezondheidscommissie de derde versie gepubliceerd van een document genaamd “Diagnose van en behandelingsplan voor het nieuwe coronavirus”. 

In het document wordt gesteld dat er bij de gevallen die zich hebben voorgedaan in ziekenhuizen in Wuhan aan het begin van december 2019, vastgesteld is dat deze veroorzaakt zijn door “een besmettelijke acute ademhalingssyndroom veroorzaakt door een nieuw coronavirus”. Deze stelling was ook opgenomen in de tweede editie van het document, gepubliceerd op 18 januari. Twee dagen voor de verklaring van Zhong. 

De tweede editie, die gelekt is naar The Epoch Times, werd voorheen geheim gehouden. Op de notitie stonden de volgende woorden: “mag niet bekend worden gemaakt”.

Een kopie van de tweede editie van de richtlijnen omtrent het virus van de Chinese nationale gezondheidscommissie, met onderaan de woorden “mag niet bekend worden gemaakt”. (verstrekt door The Epoch Times)

De tweede editie bevat een sectie waarin wordt uitgelegd hoe het medisch personeel dat patiënten met koorts, ademhalingsproblemen en besmettelijke ziektes behandelt een chirurgisch masker, een veiligheidsbril en beschermende kleding moet dragen. 

De instructies waaruit blijkt dat de centrale autoriteiten wisten dat het virus zich binnen het personeel kon verspreiden ten spijt, werd het stil gehouden tot 20 januari. 

De Binnen-Mongoolse documenten tonen aan dat de lokale gezondheidscommissies al gewaarschuwd waren middels de preventiemaatregelen van 15 januari. Maar diezelfde dag schreef de Wuhan gezondheidscommissie nog op haar website dat “het risico van overdracht van mens tot mens laag is”.

De bewering van China dat het virus niet besmettelijk is, is aanvankelijk ook herhaald door de World Health Organization (WHO).

“Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan”, schreef de WHO in een tweet op 14 januari.

In een recentelijk artikel van Associated Press werd ook een reeks interne memo’s aangehaald waaruit blijkt dat Peking in ieder geval al zes dagen op de hoogte was van de besmettelijkheid van het virus voordat dit publiekelijk werd erkend op 20 januari.

Het duurde nog eens twee dagen voordat de afvaardiging van de WHO in China met een verklaring bevestigde dat er “overdracht van mens tot mens plaatsvindt in Wuhan”.

Door Frank Fang
Volg Frank op Twitter: @HwaiDer

Onpartijdig en onafhankelijk nieuws
The Epoch Times is onafhankelijk en op waarden gebaseerd. Wij geloven dat echte journalistiek gebaseerd is op morele principes. We richten ons op belangrijke kwesties en de impact van beleidsmaatregelen, niet op partijdigheid. We volgen niet de onethische trend van agendagestuurde journalistiek, maar gebruiken in plaats daarvan onze principes van waarheid en traditie als onze leidraad om eerlijk te rapporteren.

Origineel op 30 april 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: China Knew Virus Was Contagious But Kept Silent for Days: Leaked Documents

Bekijk de documentaire: De werkwijze van de Chinese Communistische Partij

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN