China’s pro forma wetgevers nemen veiligheidswet aan

Hongkong maakt zich zorgen over een onheilspellende toekomst

China’s pro forma wetgevers, het Nationaal Volkscongres (NV), heeft een ontwerpresolutie aangenomen over een zogenaamde “nationale veiligheidswet” voor Hongkong, temidden van internationale kritiek op het voorstel van de Communistische Partij en hoe het de autonomie van de voormalige Britse kolonie en de basisvrijheden van de bevolking zou vernietigen.

Het resolutievoorstel werd aangenomen met een stemming van 2.878 stemmen voor, één tegen en zes onthoudingen. De goedkeuring maakt de weg vrij voor het Permanente Comité van het NV om de details van de wetgeving op te stellen voordat deze wordt toegevoegd aan bijlage III van de minigrondwet van Hongkong, de basiswet.

Door het toe te voegen aan bijlage III krijgt de Hongkongse wetgevende macht geen kans om de wetgeving onder de loep te nemen. In plaats daarvan kan de Chief Executive van Hongkong een juridische kennisgeving in de Staatscourant publiceren, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de letterlijke toepassing van de wet.

De wet zou handelingen en activiteiten in verband met afscheiding, ondermijning en terrorisme, alsmede activiteiten in verband met buitenlandse inmenging verbieden. Bovendien zouden de veiligheidsagentschappen van Peking operaties in Hongkong mogen opzetten.

Pro-democratie wetgevers in Hongkong houden op 28 mei 2020 een persconferentie in Hongkong. Dennis Kwok, Alvin Yeung, Tanya Chan, Claudia Mo en Wu Chi-wai staan vooraan. (Xiao Long/The Epoch Times)

Ongeveer anderhalf uur na de stemming hield het pro-democratie kamp in Hongkong een persconferentie waarin zorgen werden geuit over de toekomst van de stad.

“Het begin van een triest en traumatiserend tijdperk voor Hong Kong. Zij [Peking] nemen in feite onze ziel weg. Onze ziel zijn de waarden die we al jaren koesteren zoals de rechtsstaat en de mensenrechten, ze worden weggenomen”, zei wetgever Claudia Mo tijdens de persconferentie.

Mo voegde eraan toe: “Vanaf nu is Hongkong niets anders dan enig andere Chinese stad op het vasteland.”

Een andere wetgever Dennis Kwok zei: “Vergis je niet. Dit is het einde van één land, twee systemen. Het einde van Hong Kong zoals we het kennen.” Hij verwees naar het kader waarin Peking beloofde Hongkong te regeren bij de terugkeer naar de Chinese soevereiniteit in 1997.

Kwok voegde eraan toe: “De lucht is vandaag uit Hong Kong verdwenen en het is verstikkend. En ik vraag jullie allemaal te letten op wat er in Hong Kong gebeurt.”

Civil Human Rights Front (CHRF), een pro-democratie groep die vorig jaar verschillende massabijeenkomsten heeft georganiseerd, schreef op zijn Facebook-pagina dat “het tijdperk van één land, één systeem is aangebroken.”

De leider van Hong Kong Carrie Lam gaf een verklaring waarin ze de wet verwelkomde, en zei dat haar regering “volledig zal samenwerken” met het Permanente Comité van het NV om “het relevante werk aan de wetgeving zo snel mogelijk te voltooien.”

Lam voegde eraan toe dat haar regering ook zo spoedig mogelijk zal aandringen op artikel 23, een anti-subversie wetsvoorstel dat voor het eerst werd voorgesteld in 2003, maar dat jaar al snel werd geschrapt als gevolg van massale protesten te midden van de bezorgdheid dat het de burgerlijke vrijheden van Hongkongers zou kunnen bedreigen.

Naar aanleiding van de stemming van het NV heeft de Britse NGO Hong Kong Watch getweet: “Dit is een flagrante schending van het overdrachtsverdrag. Groot-Brittannië moet nu actie ondernemen en de Hongkongers die het nodig hebben een reddingsboei bieden.

Op 27 mei hebben verschillende internationale organisaties zich verzet tegen de nationale veiligheidswet, waaronder het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), een wereldwijde vakbondsorganisatie die gevestigd is in Brussel; de New York City Bar Association; en de Bar Human Rights Committee (BHRC), de internationale mensenrechtenafdeling van de advocatuur van Engeland en Wales.

De advocatuur van NYC zei dat zij er bij de “autoriteiten van zowel Hongkong als Peking op aandringt hun verplichtingen uit hoofde van de internationale en nationale wetgeving na te komen en hun verbintenissen inzake de rechtsstaat en de mensenrechten te vernieuwen in het kader van hun belofte om ‘Eén land, twee systemen’ in stand te houden.”

De directeur van IBAHRI, barones Helena Kennedy QC, heeft zich aangesloten bij een partijoverstijgende internationale coalitie van parlementariërs en beleidsmakers uit 27 landen door een verklaring te ondertekenen waarin de “eenzijdige invoering van de nationale veiligheidswetgeving in Hongkong door Peking wordt afgekeurd.”  #HongKong #RuleOfLaw https://t.co/5IDEVsotQw
— IBAHRI (@IBAHRI) 26 mei 2020

Op 26 mei heeft de Internationale Commissie van Juristen (ICJ), een in Genève gevestigde NGO op het gebied van de mensenrechten, eveneens een verklaring afgelegd waarin zij haar ernstige bezorgdheid uitspreekt over de Chinese wet en oproept tot intrekking ervan.

Pompeo

China’s goedkeuring van de nationale veiligheidswet kwam een dag nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens zijn verslag aan het Congres verklaarde dat Hongkong niet langer autonoom is ten opzichte van China. Hij voegde eraan toe dat de nationale veiligheidswet een “rampzalig besluit” is van Peking.

“De Verenigde Staten staan achter de bevolking van Hongkong, terwijl ze strijden tegen de toenemende ontkenning van de beloofde autonomie door de CCP”, aldus Pompeo.

China is een paria staat. Het zal de CCP niet worden toegestaan te profiteren van Hongkong zelfs niet als het de vrijheden van die grote stad vernietigt. https://t.co/9MWYnoU65b
Tom Cotton (@SenTomCotton) 27 mei 2020 

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken moet elk jaar certificeren dat Hongkong voldoende autonoom is ten opzichte van China, krachtens de Hong Kong Human Rights and Democracy Act van 2019. Autonoom zijn is een voorwaarde voor Hongkong om als afzonderlijke entiteit van het Chinese vasteland bijzondere economische en handelsvoordelen te kunnen genieten op grond van de U.S.-Hongkong Policy Act van 1992.

De opmerking van Pompeo kwam nadat President Donald Trump verslaggevers op dinsdag vertelde dat zijn regering van plan was om “voor het einde van deze week” actie te ondernemen in reactie op de nieuwe wet van Peking.

Drie leden van de lokale pro-democratie partij Demosistō – Agnes Chow, Nathan Law en secretaris-generaal Joshua Wong – hielden donderdagmorgen een persconferentie in reactie op de verklaring van Pompeo.

(L-R) Agnes Chow, Nathan Law, en Joshua Wong van de lokale pro-democratische partij Demosistō houden op 28 mei 2020 een persconferentie in Hong Kong. (Song Bilung/The Epoch Times)

Wong zei, niet nader gespecificeerde bronnen citerend, dat de Amerikaanse regering overweegt de gunstige heffingen ten opzichte van Hongkong op te schorten.

Reuters, anonieme mensen citerend die bekend zijn met de materie, meldde ook dat de Trump-regering het opschorten van tarieven op goederen uit Hongkong overweegt. Dit betekent dat ze onderworpen kunnen worden aan de straftarieven die op de Chinese export worden toegepast in het kader van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Chow zei dat ook al kunnen eventuele Amerikaanse sancties een impact hebben op de lokale economie, het een “tragische maar noodzakelijke stap” is.

Later gaf Demosistō een formele verklaring af als reactie op de opmerkingen van Pompeo, waarin het de omvang van mogelijke Amerikaanse sancties toelichtte.

Chinese bedrijven hebben zich sinds het begin van de Sino – VS handelsoorlog voorgedaan als “Hongkong bedrijven”, verklaarde Demosistō. “Wij geloven dat de beëindiging van de speciale status van Hongkong door de VS gericht is op het uitroeien van dergelijk gedrag”, aldus Demosistō.

De in Washington gevestigde organisatie Hong Kong Democracy Council (HKDC) heeft een verklaring afgelegd waarin zij zich positief uitspreekt over de opmerkingen van Pompeo in relatie tot de autonomie van Hongkong. 

“We dringen er bij president Trump op aan om onmiddellijk alle beschikbare bronnen en middelen te gebruiken teneinde de dood van Hongkong als vrije en mondiale stad te voorkomen”, aldus HKDC.

Bekijk de documentaire: De werkwijze van de CCP 

Door Frank Fang
Volg Frank op twitter: @HwaiDer

Hoe verschilt The Epoch Times van andere media?
The Epoch Times is de snelst groeiende onafhankelijke media in Amerika. We zijn anders dan andere mediaorganisaties omdat we niet worden beïnvloed door een regering, bedrijf of politieke partij. Ons enige doel is om onze lezers nauwkeurige informatie te geven en verantwoordelijk te zijn naar het publiek. We volgen niet de ongezonde trend in de hedendaagse mediawereld van agendagestuurde journalistiek, en gebruiken in plaats daarvan onze principes van waarheid en traditie als onze leidraad.

Origineel op 28 mei 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: China’s Rubber-Stamp Legislature Approves Security Bill as Hong Kong Worries for Ominous Future

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN