Chinese ondermijning van de Verenigde Staten is diepgaand en ingrijpend

Al tientallen jaren ondermijnt de Chinese Communistische Partij (CCP) de Verenigde Staten door infiltratie van de belangrijkste instellingen en deze zo te beïnvloeden.

Dit onderwerp kwam pas recentelijk aan de oppervlakte. Vice-president Mike Pence zei op 4 oktober: “Peking hanteert een ‘totale overheid aanpak’ om zijn invloed te vergroten en zijn belangen te behartigen.”

Hij voegde eraan toe dat de CCP bezig is de Amerikaanse verkiezingen en het binnenlands beleid te beïnvloeden, en “vandaag de dag, beloont of dwingt de Cinese Communistische Partij Amerikaanse bedrijven, filmstudio’s, universiteiten, denktanks, wetenschappers, journalisten en lokale, staats- en federale ambtenaren.”

Pence weet een goed overzicht van het probleem te geven, en zijn speech is de moeite van het bekijken waard als je die nog niet hebt gezien. Maar als we enkele voorbeelden van het probleem bekijken, wordt het veel reëler.

Censuur en diefstal in Amerikaanse bedrijven

Met de infiltratie van Amerikaanse ondernemingen dwingt de CCP ze, zich te houden aan zijn binnenlandse censuurprogramma’s.

Op 25 april stuurde de Chinese Civil Aviation Administration van de CCP een brief naar 36 buitenlandse luchtvaartmaatschappijen met het dwingende verzoek de beschrijvingen van ‘Taiwan’, ‘Hong Kong’ en ‘Macao’ te veranderen in lijn met de CCP-propaganda. De persvoorlichter van het Witte Huis reageerde op deze eis op 5 mei, door te zeggen: “Dit is Orwelliaanse onzin, en onderdeel van een groeiende trend van de Chinese Communistische Partij om haar politieke opvattingen op te leggen aan Amerikaanse burgers en private ondernemingen.”

Veel bedrijven gaan ook akkoord met het volgen van CCP-censuur. Google en Facebook zijn hiervan voorbeelden, want hoewel ze in China geblokkeerd worden, hebben ze beide af en toe ingestemd inhoud te verwijderen voor de CCP.

Er wordt ook veel gepraat over Chinese economische diefstal. Maar wist je dat sommige Amerikaanse bedrijven willens en wetens gedwongen zijn intellectueel eigendom over te dragen om toegang te krijgen tot de Chinese markt?

Een enquête van de Amerikaanse overheid uit 2017 naar de chipindustrie wees uit dat 25 bedrijven gedwongen werden joint ventures met Chinese bedrijven aan te gaan en hun technologie over te dragen. De Verenigde Staten hebben de afgelopen drie jaar bijna €1 biljoen verlies geleden door diefstal van intellectueel eigendom, voornamelijk door de CCP, aldus The Hill. Dit is exclusief de inbreuk op octrooien.

De CCP is zelfs naar de bron gegaan voor deze diefstal; volgens de voormalige senior Amerikaanse Naval Intelligence Officer John Jordan, heeft het ministerie van Buitenlandse Veiligheid van China hiertoe agenten in Silicon Valley geplaatst.

Consumenten worden ook bespioneerd, en dit gaat op het chipniveau van apparaten. Onlangs beweerde Bloomberg dat de CCP Amazon- en Apple-apparaten op chipniveau bespioneert. Voorbeelden van de CCP die spioneert via onderdelen van toeleveranciers gaan echter veel verder en omvatten chips, firmware, geïnfecteerde apps, programma’s voor het delen van gegevens en andere kwetsbaarheden.

The Epoch Times rapporteert hierover al sinds 2010.

Ondermijning van films en entertainment

Als onderdeel van haar focus op ‘cultuurstrijd’ heeft de CCP ook de amusementsindustrie in Hollywood en de Verenigde Staten ontwricht.

De U.S.–China Economic and Security Review Commission meldde in oktober 2015 dat “China film beschouwt als een onderdeel voor sociale controle” en dat “de belangen van de CCP boven alle andere belangen staan” bij het reguleren van film.

Films worden gescreend door de State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television van de CCP. Deze beslist of films in China kunnen worden vertoond en filmmakers zijn actief bezig te voldoen aan het beleid van de overheidsdienst.

Sommige filmmakers stemmen ermee in om co-producties te maken met deze overheidsdienst, waardoor ze een grotere kans krijgen om China binnen te komen. Maar dit zorgt er ook voor dat de films onder de CCP-wetten inzake films en censuur vallen.

CCP-wetten met betrekking tot films hebben vele eisen, waaronder het opnemen van ten minste één scène in China, het moeten casten van ten minste één Chinese acteur en het moeten weergeven van “positieve Chinese elementen”.

Beelden die de CCP’s mensenrechtenschendingen, armoede, totalitaire sociale controle of andere ernstige problemen laten zien, mogen niet getoond worden. Volgens de CCP-censuurwetgeving kan Hollywood de Verenigde Staten of het Amerikaanse leger ook niet in een positief daglicht plaatsen.

Dit is serieus als je bedenkt hoeveel van de Amerikaanse filmindustrie direct eigendom is van Chinese bedrijven, zoals via de Dalian Wanda Group, of heeft ingestemd samen te werken met de CCP.

Beïnvloeding van Amerikaanse universiteiten en onderwijs

Door middel van financiering, gezamenlijk onderzoek en andere gezamenlijke programma’s heeft de CCP ook grip gekregen op Amerikaanse universiteiten.

Foreign Policy meldde in mei: “Op universiteiten in de Verenigde Staten hebben de afdelingen door financieringstekorten weinig andere keus, dan zich te wenden tot die groepen met het meeste geld – en China wil graag geld aanbieden, vooral via zijn wereldwijde netwerk van Confucius-instituten. ”

Dit geld komt echter met een prijs, aangezien de CCP haar Faustiaanse overeenkomst als een opening voor censuur en invloed beschouwt.

Foreign Policy merkte bijvoorbeeld op dat de co-directeur van het Confucius Instituut van Savannah State University zich rechtstreeks bezighield met het censureren van informatie over Taiwan.

Dan zijn er de Chinese Student and Scholar Associations (CSSA), die vaak openlijk worden gefinancierd en geleid door Chinese consulaten. De CSSA oefent druk uit op Chinese studenten en blokkeert evenementen op Amerikaanse universiteiten, gebaseerd op CCP-censuurprogramma’s.

Tijdens één voorval aan de Universiteit van Californië-San Diego in 2017 probeerde de lokale CSSA te voorkomen dat de Dalai Lama een openingswoordje zou geven.

Het Woodrow Wilson Center for International Scholars heeft een rapport vrijgegeven waarin gevallen worden beschreven van Chinese ambassademedewerkers die proberen de academische vrijheden van de V.S. te schenden.

Het stelt: “In de afgelopen twee decennia hebben VRC-diplomaten [Volksrepubliek China] die in de Verenigde Staten zijn gestationeerd inbreuk gemaakt op de academische vrijheid van de Amerikaanse universiteitsfaculteit, studenten, beleidsmakers en personeel.”

De CCP heeft dit gedaan door “klagen bij universiteiten over uitgenodigde sprekers en evenementen; onder druk zetten en/of stimuli bieden aan faculteiten wiens werk betrekking heeft op inhoud die gevoelig wordt geacht door de VRC autoriteiten” en andere methoden, aldus het rapport.

Soms omvat de druk van de CCP bedreigingen en intimidatie van professoren.

Ondermijning van wetenschap en beleid

In denktanks, die een rol spelen bij het vormgeven van het overheidsbeleid, heeft de CCP aanzienlijke inspanningen geleverd om haar belangen naar voren te brengen middels financiering, partnerschappen of beïnvloeding van de betrokken academici.

Bill Gertz van The Washington Free Beacon meldde op 24 augustus dat één van de belangrijkste openlijke spionageagentschappen van de CCP, het United Front Department, actief betrokken is bij operaties om denktanks in Washington te beïnvloeden.

Hij citeert een rapport van een commissie van het Congress, waarin staat dat de CCP “tienduizenden mensen tewerkstelt” om haar beleid te promoten, en dat is onder andere “het betalen van verschillende denktanks in Washington, met als doel hun acties te beïnvloeden en posities in te laten nemen die het beleid van Peking ondersteunen.”

Het rapport zegt dat de CCP “geprobeerd heeft het academisch discours over China te beïnvloeden en, in bepaalde gevallen, inbreuk heeft gemaakt op – en mogelijk strafrechtelijk heeft geschonden – het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging die gegarandeerd zijn voor Amerikanen en diegenen die worden beschermd door Amerikaanse wetten.”

Als voorbeeld, merkt Gertz op dat Johns Hopkins School of Advanced International Studies financiering ontvangt van Tung Chee-hwa, een vice-voorzitter van de Chinese People’s Political Consultative Conference, die het United Front Department leidt.

“De financiering voor Johns Hopkins kwam van de non-profitgroep van Tung in Hong Kong, de China-U.S. Exchange Foundation, een geregistreerde Chinese agent”, schrijft hij.

Gertz merkt op dat China banden heeft met Brookings Institution, Atlantic Council, Center for American Progress, EastWest Institute, Carter Center en de Carnegie Endowment for International Peace.

Als het gaat om de academici zelf, zet de CCP hen actief aan tot zelfcensuur. Academici die het censuurbeleid van de CCP verbreken, waaronder ook de ernstige mensenrechtenschendingen van het regime, riskeren het om op de zwarte lijst van China te komen.

Grote nieuwsmedia promoten zelfs actief CCP-propaganda, vermomd als betaalde bijlagen en bedoeld om te lijken op legitieme nieuwsinhoud van de China Daily een nieuwsmedium van de CCP.

De betaalde bijlagen hebben in het verleden de vaak wrede mensenrechtenschendingen van de CCP verdedigd en verontschuldigden het hardhandig optreden tegen religieuze vrijheid. Soms vallen de betaalde bijlagen samen met bredere campagnes. Dit omvat onder meer betaalde bijlagen in The New York Times en andere media, naast betaalde uitzendingen van door de CCP staats gerunde media op Times Square om de militaire druk van de CCP in de Zuid-Chinese Zee te verdedigen.

Een deel hiervan werd geleid door het persbureau Xinhua. De Trump-regering beval in september deze te beschouwen als een buitenlandse spion. Denk daar even over na: Buitenlandse spionnen die geïnteresseerd zijn in het beïnvloeden van de Amerikaanse publieke opinie betalen grote nieuwsmedia om uit eigen naam propaganda te publiceren.

Dit komt niet alleen overeen met het beleid van de CCP-regering. Het sluit ook aan bij zijn militaire doctrine, in het kader van zijn ‘Three Warfares’ -systeem van psychologische oorlogsvoering, juridische oorlogvoering en mediastrijd.

Het doel van ‘Three Warfares is om te veranderen hoe mensen informatie interpreteren, legale blokkades te creëren om CCP-acties te verdedigen en de blootstelling van mensen aan informatie te beheersen door invloed op de media.

“De ‘Three Warfares’ zijn in een sectie van richtlijnen ingevoegd, die tenminste sinds de herziening van 1963 consistent is, en leidraad is voor de Political Work Department“, aldus de website War on the Rocks.

The Diplomat meldde dat de CCP via de Three Warfares-doctrine “cognitieve kaarten” creëert die vervolgens “de richting en het karakter bepalen van op maat gemaakte beïnvloedings-operaties, inclusief conversie, uitbuiting of subversie.”

Samenvattend, de CCP-propaganda-afdeling “zendt duurzame interne en externe strategische waarnemingsbeheercampagnes uit via massamedia en cyberspace-kanalen om specifieke thema’s te promoten die gunstig zijn voor het imago van China in het buitenland.”

Buitenlandse functionarissen en politieke controle

Naast al deze systemen om informatie te controleren, academici de mond te snoeren, het beleid te beïnvloeden, nieuwsmedia te censureren en studenten onder druk te zetten, heeft de CCP ook programma’s om de politieke kringen in de Verenigde Staten directer te beïnvloeden.

Eén van de groepen achter de ondermijning van elitaire kringen door de CCP, is de Committee of 100. Epoch Times-columnist Trevor Loudon zei dat de groep “regelmatig delegaties van Amerikaanse journalisten naar China stuurt en ontmoetingen faciliteert met vooraanstaande regerings- en bedrijfsleiders.”

Chinese consulaten oefenen ook directe druk uit op Amerikaanse politici, en The Epoch Times heeft gedocumenteerde gevallen waarin Amerikaanse parlementsleden telefoontjes hebben ontvangen van de CCP, die hen onder druk probeert te zetten over hun standpunten inzake de mensenrechtenschendingen door het Chinese regime.

Cognoscenti Group meldde dat “Chinese politieke oorlogsvoering en beïnvloedings-operaties zich actief richten op buitenlandse regeringen, organisaties, groepen en individuen om hun perceptie en gedrag vorm te geven.”

“Gedreven door zijn politieke doelen vormen Chinese beïnvloedings-operaties een belangrijk onderdeel van het algemene buitenlandse beleid en de militaire strategie van de VRC”, stelt het.

The Washington Free Beacon meldde: “China heeft veel voormalige Amerikaanse functionarissen opgenomen als onderdeel van lobbyactiviteiten en beïnvloedings-operaties. Gertz zei dat China Amerikanen onder druk heeft gezet om zijn eigen belangen te dienen.”

Gertz zei in het verhaal dat door de inspanningen van de CCP “de richting van het Amerikaanse buitenlandse beleid letterlijk is veranderd ten opzichte van China.”

Het Project 2049-instituut heeft de activiteiten van de CCP op het gebied van politieke oorlogvoering in een rapport van oktober 2013 beschreven en verklaard: “Politieke oorlogsvoering is een cruciaal onderdeel van de Chinese veiligheidsstrategie en het buitenlands beleid.”

Over het belang hiervan zegt het: “Politieke oorlogsvoering probeert emoties, motieven, objectieve redeneringen en gedrag van buitenlandse regeringen, organisaties, groepen en individuen te beïnvloeden op een manier die gunstig is voor de eigen politiek-militaire doelstellingen.”

Door Joshua Philipp, The Epoch Times

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN