Chinese politie krijgt puntensysteem om meer gelovigen te arresteren

De Chinese Communistische Partij (CCP) dreigt politieagenten te ontslaan als zij niet genoeg mensen arresteren die er een spiritueel geloof op nahouden, waaronder Falun Gong beoefenaars en christenen, volgens een tijdschrift dat toeziet op de godsdienstvrijheid in China.

Een ambtenaar in Dalian in de noordoostelijke provincie Liaoning vertelde het tijdschrift Bitter Winter, dat het politiebureau waar hij werkt in september een “kwartaal beoordeling” heeft ontvangen van het nationale veiligheidsbureau van de CCP, “ter bestrijding van religieuze overtuigingen”.

Het plan bevatte een lijst met minimum arrestatiequota van gelovigen.

“De beoordeling is gebaseerd op een 100-punten evaluatiesysteem met specifieke scores voor elke gearresteerde gelovige, die afhankelijk van zijn of haar geloof worden toegewezen”, meldde Bitter Winter.

Mensen van alle geloofsovertuigingen zijn het doelwit, zoals Falun Gong beoefenaars, christenen, Oeigoeren en Tibetanen.

De foto van de eerste pagina van het beoordelingsplan zoals opgenomen in het artikel van Bitter Winter is misschien wel het eerste fotografische bewijs voor het bestaan van arrestatiequota voor de Chinese politie.

De pagina laat zien hoe, in het geval van Falun Gong beoefenaars, de politie 20 punten krijgt als ze iemand op gezag van het Openbaar Ministerie voor Veiligheid arresteren, 10 punten als de zaak van de persoon onder provinciaal niveau valt en vijf punten als hun zaak wordt beheerd door de openbare veiligheid op stadsniveau.

Het tijdschrift onthulde dat de “hoogste scores worden gegeven aan de meest vervolgde religieuze bewegingen”, waaronder Falun Gong, een traditionele spirituele praktijk die populair werd in China in de jaren negentig.

Politie bedreigd met ontslag

De chef van het politiebureau kan van zijn functie ontheven worden als de kwartaalquota niet worden gehaald.

In een poging om de quota te halen, zouden de politiebureaus de namen van eerder gearresteerden geven aan lokale autoriteiten en vastgoedbeheerders met de vraag om aangifte te doen bij de politie als zij zien wanneer deze personen zich bezighouden met “verdachte activiteiten”, zo onthulde het artikel.

In Dalian zijn de ambtenaren gemachtigd om, iemand van welk geloof dan ook te arresteren die drie of meer religieuze boeken bezit, en deze persoon over te dragen aan het kantoor van de Nationale Veiligheidspolitie in de stad om te worden verhoord, zei de politieman.

Hij vertelde het tijdschrift dat hoewel hij geen onschuldige mensen wil arresteren, hij de gevolgen van zijn superieuren vreest als hij de quota niet haalt die hem zijn opgelegd.

De ambtenaar zei dat, wanneer een politiebureau niet aan de quota voldoet, sommige politieagenten hun toevlucht nemen tot het kopen van namen van arrestanten van andere politiebureaus die de quota wel hebben gehaald, waarbij voor elke naam ongeveer 500 RMB (ongeveer € 70) betaald moest worden.

Minghui.org, een website gewijd aan het publiceren van informatie over de vervolging van Falun Gong, heeft eerder bekentenissen van politieagenten gerapporteerd in 2017, 2016, en 2013, waaruit blijkt dat zij gehouden waren aan minimale aantallen te arresteren Falun Gong beoefenaars.

Dwangarbeid, ‘transformatie’ en overlijdensquota

De CCP vervolgt Falun Gong sinds 1999, toen de toenmalige leider van de CCP, Jiang Zemin, een buitenwettelijke geheime politie, het “610-Bureau” lanceerde, die uitsluitend gericht was op de vervolging van Falun Gong.

610 bureau (bron faluninfo)

In de afgelopen twee decennia heeft Minghui tientallen tot honderden gevallen gemeld waarbij de politie zich moest houden aan quota Falun Gong beoefenaars, die ze in dwangarbeiderskampen moesten opsluiten en moesten dwingen om hun geloofspraktijk op te geven, of hoeveel er in een bepaald jaar gedood moesten worden, wat als “normale dood” kon worden afgeschreven.

De CCP probeert aanhangers van Falun Gong met geweld te bekeren, in een proces dat gewoonlijk “transformatie” wordt genoemd, waarbij de persoon zijn of haar beoefening moet staken en verwerpen en moet helpen bij het “transformeren” van anderen. 

“Het beoogde resultaat van deze transformatiecampagne is de uitroeiing van de praktijk onder hen die in leven zijn en de dood van hen die niet getransformeerd zijn”, aldus een artikel gepubliceerd in 2018 onder redactie van de Canadese professor, Dr. Maria Cheung dat de vervolging van Falun Gong bespreekt.

In 2004 meldde Minghui dat een gevangenis in de stad Shenyang, een jaarlijks quotum had van 20 “‘normale sterfgevallen’, wat de politie ertoe aanzette om Falun Gong beoefenaars zonder enige terughoudendheid te folteren”. Het rapport is een van de vele rapporten van Minghui die wijzen op het bestaan van “overlijdensquota” die de politie worden opgelegd.

Op een vergelijkbare manier krijgt de politie een quotum voor het aantal mensen dat tot “dwangarbeid” moet worden veroordeeld. Een voorbeeld hiervan dateert van 2011, toen de 50-jarige boerin Zhong Zhaofen werd gearresteerd in de stad Zhaoyuan in de provincie Shandong en werd onderworpen aan onder andere dwangarbeid.

“We kregen een quotum van vier dwangarbeidstraffen van onze leidinggevenden. Deze persoon was net op tijd om een van hen te zijn”, citeerde het artikel de officier die verantwoordelijk was voor de zaak Zhong.

Volgens het door vakgenoten getoetste artikel van Cheung en haar collega’s worden “quota voor gedwongen bekering uitgegeven aan lokale autoriteiten die worden gedwongen alle middelen te gebruiken die nodig zijn om deze doelen te bereiken, met inbegrip van maatregelen zoals dwang-voeding, slaaponthouding en het gebruik van elektrische wapenstokken”.

Bron: NTD.com

Door Mimi Nguyen Lyen Ly

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN