Chinese staatscensuur op TV, radioprogramma’s en schoolboeken aangescherpt

Op 20 september publiceerde het Chinese regime nieuwe regelgeving voor radio- en televisiezenders om buitenlandse inhoud en de aanwezigheid van buitenlandse acteurs op het scherm te beperken. Op dezelfde dag meldden de officiële media dat de schoolboeken geïnspecteerd moeten worden en dat alle zelf geschreven tekstboeken of buitenlandse tekstboeken van de scholen verwijderd moeten worden.

China’s Nationale Ministerie van Omroepen (een bureau op het hoogste niveau, direct onder de Chinese Raad van State) heeft 20 september twee ontwerpverordeningen gepubliceerd, samen genaamd: “Wet ter Beperking Buitenlanders”.

Een voorschrift uit de verordening dat gaat over de import van buitenlands audio en videomateriaal, dicteert dat “Geen enkele organisatie of individu een actualiteitenprogramma mag importeren”. Alle geïmporteerde programma’s moeten inspectie ondergaan door het Nationale Ministerie van Omroepen.

Zonder toestemming, mag geen enkel televisiestation buitenlandse programma’s uitzenden van 19 tot 22 uur ’s avonds (prime time). De verordening stelt dat buitenlandse producties, zoals films, TV series, animaties, documentaires en andere programma’s niet meer dan 30 procent mogen innemen van de totale dagelijkse zendtijd binnen hetzelfde type programma.

De verordening dicteert ook dat acteurs uit Taiwan, Hong Kong en Macao als buitenlanders worden behandeld. “In principe kan geen enkele buitenlander een programma presenteren (op de Chinese Televisie).”

Bovendien, schrijft de regel voor dat het aantal buitenlandse creatievelingen op TV redacties niet meer dan één vijfde van het totaal aantal medewerkers mag zijn. Alle buitenlandse creatieve medewerkers moeten zich binnen vijf dagen na ondertekening van een arbeidsovereenkomst bij de centrale overheid aanmelden. Het creatieve personeel bestaat uit de regisseur, producent, scenario schrijver, hoofdrolspelers, gastheer en andere belangrijke leden die bij het creatieve proces betrokken zijn.

“De regisseur en scenarioschrijver binnen een productie mogen niet allebei buitenlanders zijn. De hoofdrolspeler en hoofdrolspeelster binnen één programma, mogen niet allebei een buitenlander zijn.” De verordening schrijft voor dat alle buitenlanders “China’s eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit respecteren en handhaven.”

Bij overtreding van deze wetten zal een TV- of radiostation worden bestraft met een boete van 30.000 yuan (€ 3.760).

Op dezelfde dag rapporteerde China’s staatsomroep Xinhua dat het Chinese Ministerie van Onderwijs een kennisgeving rond heeft gestuurd waarin alle basisscholen en middelbare scholen wordt opgedragen een inspectie te doen van het eigen schoolmateriaal, om er zeker van te zijn dat er alleen studieboeken worden gebruikt die goedgekeurd zijn door de staat.

Al het buitenlandse materiaal, maar ook zelf gepubliceerde boeken moeten worden verwijderd en vervangen door boeken die goedgekeurd zijn door de staat. Bovendien moeten alle geautoriseerde uitgevers van studieboeken hun materiaal inspecteren om te zien of ze voldoen aan de laatste versie van de leerplichtstandaarden voor studieboeken uit 2011, en of ze consistent zijn met het nationale curriculum.

Het rapport deelde mee dat het Ministerie van Onderwijs steekproeven zal gaan doen in de toekomst. Vanaf het voorjaar van 2019 zal elke school die niet-goedgekeurde studieboeken gebruikt worden bestraft.

“Dit is een versterking van de macht van de CCP over het gedachtegoed”, vertelde de in de V.S. wonende China-criticus Tang Jingyuan op 21 september aan de Epoch Times.

Xia Xiaoqiang, een andere in de V.S. gevestigde criticus, vertelde de Epoch Times, dat de CCP wellicht strengere restricties oplegt om te voorkomen dat de recente ontevredenheid van het volk uit de hand loopt. “In de afgelopen decennia zijn propaganda en het onderwijssysteem gebruikt om de gedachten en meningsuiting van het Chinese volk te beheersen – om ze te hersenspoelen”, zei Xia.

“Door de grote externe druk van de handelsoorlog [tussen de Verenigde Staten en China], en binnenlandse sociale onrechtvaardigheid, inflatie en andere financiële en sociale problemen, versterkt de CCP momenteel haar ideologische controle en beperkt ze de vrijheid van informatie om burgerlijke onrust te voorkomen.”

Door Nicole Hao

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN