De experts waarschuwen: Amerika moet klaar zijn voor cyberoorlog

WASHINGTON-“De Verenigde Staten staan aan het begin van een tijdperk van cyberoorlog met China en verschillende andere tegenstanders en moeten krachtige maatregelen nemen om deze oorlog te bestrijden en te winnen”, aldus twee deskundigen van het ministerie van Justitie (DOJ).

Verwijzend naar de bedreigingen van de nationale veiligheid in cyberspace, waarmee de Verenigde Staten geconfronteerd worden, zei John Carlin, voormalig assistent-procureur-generaal van de Nationale Afdeling van de Veiligheid, onderdeel van het DOJ: “Wij hebben net deze ruimte betreden en we zijn nog aan het aftasten waar de rode lijnen liggen, maar begonnen is het”.

John Demers, assistent-procureur-generaal van de Nationale Afdeling van Veiligheid zei: “Er is veel gaande op dit gebied. Je hoeft maar om je heen te kijken. We hebben het niet over gebeurtenissen uit het verleden. We hebben het over het heden en de toekomst.”

Carlin publiceerde het boek “Dageraad van de Codeoorlog” vorig jaar oktober om de opkomst van cyber bedreigingen van Amerikaanse tegenstanders aan te kaarten en de strategieën die zijn ontwikkeld om ze te bestrijden te bespreken. Demers en hij verschenen in een panel vernoemd naar zijn boek in het Centrum voor Strategische en Internationale Studies op 15 januari.

Demers deelde enkele verhalen van achter de schermen over een paar aanvallen.

“Wat ze stelen zijn geen nationale geheimen. Het zijn dingen als e-mails met de prijsbepaling van een zonne-energiebedrijf, zodat ze een stuntprijs kunnen vaststellen, die net ligt onder wat het zonne-energiebedrijf aankan”, zei hij.

“Om daarna, om nog wat zout in de wonde te wrijven, na het faillissement en vervolging van dat zonne-bedrijf wegens oneerlijke handelspraktijken, de gehele processtrategie onder hun kont vandaan te stelen.”

“We hebben een rapport opgemaakt, waaruit blijkt wanneer deze activiteiten plaatsvonden. Van 9.00 uur ’s ochtends tot rond het middaguur zien we een piek. Van 12.00 uur ’s middags tot 13.00 uur ’s middags is het stil: lunchpauze. Daarna neemt het weer toe van 13.00 tot 18.00 uur, terwijl het ’s nachts, in het weekend en op Chinese feestdagen verdacht rustig is.”

“Dus de voormalige aanklager en ik zouden zeggen dat dit indirect bewijs is, dat dit uit China komt.”

Demers zei, dat de laatste acht jaar in 90 procent van alle gevallen, waarin de DOJ met economische spionage te maken had, betrokkenheid van China aan te wijzen was.

“Er is een internationale gedragscode, die inhoudt, dat de nationale inlichtingendiensten [van] verschillende landen geen commercieel en intellectueel eigendom stelen. Punt uit. Wij doen het in ieder geval niet.”

“De reden, waarom ik weet, dat er een internationale code is, is dat in de afgelopen acht jaar 90 procent van de economische spionagezaken die wij in kaart hebben gebracht het steeds één land betrof, China. Dat betekent dat de rest van de wereld het ook niet doet”, zei Demers.

Tijdens een hoorzitting in de Senaat over “China’s onorthodoxe spionage-activiteiten tegen de Verenigde Staten, Dreiging en Mogelijke Politieke Represailles” in december werd de Volksrepubliek China als de grootste boeman genoemd, wat de bedreiging van de Amerikaanse economie en nationale veiligheid betreft.

Generaal Keith Alexander noemde China’s geschatte winst uit economische spionage, die de 600 miljard dollar zou halen “de grootste kapitaalroof uit  de geschiedenis”.

Aanklachten en sancties

Zowel Carlin als Demers zeiden, dat, gezien de reputatie van het Amerikaanse rechtssysteem, een aanklacht een zeer goed middel is om het probleem aan te pakken, omdat het het Amerikaanse publiek doet beseffen hoe ernstig de “codeoorlog” werkelijk is.

Een ander goed instrument zijn sancties.

Carlin zei: “Een ander instrument, waarvan ik denk dat het niet genoeg wordt gebruikt en wat werd ondertekend en van kracht werd onder een uitvoerend bevel door President [Barack] Obama en opnieuw ondertekend werd met dezelfde afkondiging van economische noodzaak door President [Donald] Trump, is het presidentieel besluit dat sancties mogelijk maakt, niet alleen tegen cybercriminelen die informatie stelen, maar ook tegen de bedrijven die profiteren van de gestolen geheimen.

Op 1 april 2015 ondertekende Obama een presidentieel besluit “Het Bevriezen van de Eigendommen van Personen die zich bezighouden met ernstige, kwalijke Cyberactiviteiten”, waardoor gerichte sancties kunnen worden opgelegd aan personen of instanties wier acties in cyberspace een aanzienlijke bedreiging opleveren voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid, de economische gezondheid of de financiële stabiliteit van de Verenigde Staten.

In 2015 bereikten Obama en de Chinese leider Xi Jinping een akkoord, waarin “de Verenigde Staten en China overeen kwamen, dat de overheid van geen van beide landen de diefstal van intellectueel eigendom, met inbegrip van handelsgeheimen of andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie, bewust zal uitvoeren of ondersteunen met de bedoeling concurrentievoordelen te bieden aan bedrijven of commerciële sectoren.”

Echter, Demers zei dat het zeer frustrerend was te moeten toezien, hoe “sommige landen, in plaats van zich te houden aan de overeenkomst, in het beste geval criminelen een veilige thuishaven geven, of, erger nog, samenwerken met die criminelen.”

Op 20 december 2018 hebben de Verenigde Staten twee Chinese hackers van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid aangeklaagd voor een uitgebreide wereldwijde computerinbraakcampagne die meer dan een decennium heeft geduurd.

Demers zei dat het belang van de zaak was, dat het de eerste aanklacht tegen Chinese hackers na de Obama-Xi cyberovereenkomst betrof.

Demers zei dat hij hoopt dat de aanklacht een basis kan leggen voor andere instanties, zodat ze hun autoriteit kunnen gebruiken om hier beter naar te kijken. Ook zou het leden van het Congres kunnen helpen zich bewust te worden van deze activiteiten.

Door Jennifer Zeng

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN