De ‘Gestapo’ van China heeft onbetwiste macht bij vervolging van spirituele groep: gelekt document

Het “610 Bureau”, één van de dodelijkste en meest beruchte instanties van het Chinese regime die belast is met de bestrijding van afwijkende meningen, heeft een enorme invloed binnen de Partij en heeft de onbetwiste macht om religieuze minderheden te vervolgen, zo blijkt uit een intern document dat is verkregen door de Chinese editie van The Epoch Times.

Het Bureau, dat formeel bekend staat als de “Centrale leidinggevende groep voor preventie van en omgang met ketterse religies”, is een partijorganisatie die boven de wet staat, vergelijkbaar met de Gestapo van nazi-Duitsland. Het gebruikt verschillende namen om zich in het openbaar te vermommen.

Het werd op 10 juni 1999 opgericht door de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Jiang Zemin, met als enig doel de vervolging van Falun Gong, een spirituele meditatiepraktijk die zijn oorsprong heeft in China en zich sindsdien heeft verspreid naar ongeveer 90 landen. De praktijk werd enorm populair – met in 1999 ongeveer 100 miljoen volgelingen in China, volgens officiële schattingen. Jiang voelde zich bedreigd door dit aantal, dat groter was dan het aantal partijleden, en gaf opdracht om Falun Gong beoefenaars op wrede wijze te onderdrukken.

Volgens documenten verkregen door de Chinese editie van The Epoch Times, heeft het 610 Bureau in het district Fangshan in Peking, formeel bekend als de “‘Begeleidingstak tegen ketterse religie’ van de Fangshan Politieke en Juridische Commissie”, in 2019 een assessment uitgevoerd met als titel “Status van het werk in het voorkomen en behandelen van ketterse religies”.

Een dergelijke beoordeling van arbeidsprestaties gebeurt meestal aan het eind van het jaar bij de Chinese overheid.

De agentschappen die door het 610 Bureau worden beoordeeld, omvatten zowel partij- als overheidsinstellingen, zoals de Commissie voor Politieke en Juridische Zaken (PLAC); het departement van de organisatie, dat belast is met het toewijzen van ambtenarenfuncties en promoties; lokale politiebureaus; lokale openbare ministeries; rechtbanken; en de pro forma wetgeving.

In 2019 werden vijf van de agentschappen gedegradeerd, omdat ze niet voldeden aan de vastgestelde criteria voor de vervolging van Falun Gong.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een traditionele Chinese spirituele praktijk waarvan bekend is dat het stress verlicht en de energie verhoogt. Het bestaat uit eenvoudige, langzame oefeningen en een meditatie, met een morele leer die gebaseerd is op de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Onder leiding van het 610 Bureau zijn Falun Gong beoefenaars willekeurig veroordeeld tot werkkampen, gevangenissen of centra voor hersenspoeling.

Minstens 4.476 volgelingen van Falun Gong zijn gedood tijdens de vervolging in China, volgens Minghui.org, een website die de vervolging van Falun Gong door de CCP documenteert.

Het daadwerkelijke aantal sterfgevallen wordt verondersteld veel hoger te zijn, aangezien duizenden gevallen onbevestigd blijven wegens de “strakke controle van de CCP over details van de vervolging”, aldus Minghui.org.

Een Bureau boven de wet

“Het 610 Bureau is net als de Gestapo van Hilter”, zei Guo Guoting, een Chinese mensenrechtenadvocaat in ballingschap, in een interview met het Falun Dafa Informatiecentrum. “Ze zijn machtig en krijgen genoeg financiële steun van de overheid, dus … controleren ze in het geheim alle Falun Gong beoefenaars in hun plaatselijke regio’s.”

Het 610 Bureau heeft vestigingen in heel China, tot in het kleinste dorp.

Er werd echter geen wet aangenomen bij zijn oprichting [en] geen enkele bepaling schetste formeel zijn takenpakket”, zei Sarah Cook, senior onderzoeksanalist voor China bij Freedom House, een in de VS gevestigde NGO.

Het aantal personeelsleden van het 610 Bureau is onbekend, vanwege het geheimzinnige karakter ervan en het feit dat personeelsleden van het 610 Bureau meerdere rollen kunnen hebben en tegelijkertijd op verschillende afdelingen werkzaam kunnen zijn.

Cook schatte dat in 2011 het 610 Bureau minstens 15.000 ambtenaren in dienst had, gebaseerd op op de districtsaantallen op websites van lokale overheden.

Het 610 Bureau, dat functioneert zonder goedkeuring van de pro forma wetgeving van de Partij, het Nationale Volkscongres of het 25 leden tellende Politbureau, heeft nooit een wettelijke basis gehad voor zijn bestaan.

Het 610 Bureau is ook betrokken bij door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen – voornamelijk Falun Gong beoefenaars – met als gevolg grote aantallen onverklaarde sterfgevallen, aldus de ‘Wereldorganisatie om de vervolging van Falun Gong te onderzoeken‘, een in de VS gevestigde non-profit onderzoeksorganisatie.

Onafhankelijke onderzoekers hebben bevestigd dat deze orgaanoogst nog steeds plaatsvindt, ondanks de ontkenningen van de CCP.

In een rapport (pdf) dat op 1 maart werd uitgebracht, oordeelde het China tribunaal – een onafhankelijk volkstribunaal, dat bijeenkwam om beschuldigingen van gedwongen orgaanoogst van gewetensgevangenen in China te onderzoeken – dat “gedwongen orgaanoogst op meerdere plaatsen in de Volksrepubliek China en bij meerdere gelegenheden gedurende een periode van ten minste 20 jaar heeft plaatsgevonden en tot op de dag van vandaag voortduurt.”

Het concludeerde ook dat Falun Gong beoefenaars de belangrijkste bron van organen waren voor de door de staat goedgekeurde praktijk.

Functie blijft bestaan na herstructurering

Het 610 Bureau ontleende autoriteit aan zijn connectie met de PLAC, een parallelle organisatie die alle elementen van China’s veiligheidsapparaat controleert: openbare veiligheid (politie), staatsveiligheid, justitiële systemen en openbare aanklagers.

Voorheen waren de gewestelijke directeuren van het 610 Bureau op provinciaal en gemeentelijk niveau ook de secretarissen of adjunct-secretarissen van het provinciaal of gemeentelijk PLAC. Op grond van die regeling kon het 610 Bureau alle bronnen van de PLAC gebruiken om Falun Gong beoefenaars te vervolgen.

De huidige CCP-leider Xi Jinping heeft verschillende acties ondernomen om het 610 Bureau te verzwakken nadat hij in 2012 aan de macht was gekomen. Dit als onderdeel van zijn politieke acties, waaronder een grootscheepse anti-corruptie campagne – gericht op ambtenaren die verbonden waren aan de voormalige CCP-directeur Jiang.

Xi heeft de secretaris van de PLAC uit het Permanent Comité van het Politbureau verwijderd – het machtigste besluitvormingsorgaan van de Partij – waardoor het gezag van de PLAC aanzienlijk is afgenomen. Later heeft Xi een aantal voormalige hoofden van het 610-systeem gevangen gezet, waaronder de voormalige PLC secretaris Zhou Yongkang, Zhou’s top assistent Zhou Benshun, en de voormalige directeur van het 610 Bureau, Li Dongsheng.

Op 21 maart 2018 kondigde de CCP aan dat het 610 Bureau en zijn functies ondergeschikt zouden worden gemaakt aan de PLAC en het ministerie van Openbare Veiligheid. Het Bureau lijkt een andere naam te hebben gekregen, met na 2019 geen verwijzingen naar de officiële of informele namen.

In april van dit jaar werd Sun Lijun, een ambtenaar van de openbare veiligheid die als plaatsvervangend hoofd van het 610 Bureau had gediend, aangepakt en ging de minister van Justitie Fu Zhenghua met pensioen. Fu, die tegelijkertijd de vice-secretaris Partij bij het ministerie was, had eerder ook al het 610 Bureau geleid.

Uit een eindevaluatie van 2019 door het 610 Bureau en uit latere documenten die verwijzen naar gelijknamige organisaties blijkt echter dat het Bureau of zijn opvolgers na de herstructurering de vervolging van Falun Gong nog steeds uitvoeren. Deze organisaties lijken met bovenwettelijke autoriteit bevoegd te zijn om dit beleid in grote delen van de regering af te dwingen, met andere woorden, dezelfde bevoegdheden die het 610 Bureau ooit had.

Door Allen Zhong

Angela Bright, Leo Timm, Meiling Lee en Sunny Chao hebben aan dit verslag bijgedragen.

 Dit artikel is bijgewerkt met aanvullende informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het 610 Bureau.

Volg Allen op Twitter: @AllenZM

 Wist je dit?
De Epoch Times is de eerste en enige media die de ware aard, impact en het uiteindelijke doel van het communisme blootlegt. We onthullen de schade die het heeft toegebracht aan onze morele basis en aan oosterse en westerse tradities. We schrijven ook over de gevolgen van socialisme en haar impact op de economische en politieke stabiliteit van landen.

Origineel is op 10 juni 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: China’s ‘Gestapo’ Enjoys Incontestable Power in Persecuting Spiritual Group: Internal Document

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN