Democraten formaliseren afzettingsprocedure met een stemming volgens partijlijn

Het Huis van Afgevaardigden stemde op 31 oktober volgens partijstandpunten om de afzettingsprocedure van president Donald Trump te formaliseren.

Onmiddellijk na de stemming van 232 tegen 196, bekritiseerden de republikeinse leiders de gang van zaken omtrent de afzettingsprocedure tot dan toe, evenals de goedgekeurde resolutie voor de voortgang, en beschouwden ze het oneerlijk tegenover de president en de Republikeinse (Grand Old Party)-minderheid. Alle Republikeinen en twee Democraten hebben tegen de resolutie gestemd.

“Als je naar dit proces in Sovjet-stijl kijkt, laat het je zien dat ze niet echt de waarheid willen achterhalen. Zij willen een zittende president verwijderen”, zei volksvertegenwoordiger Steve Scalise (Republikein).

De Democraten verdedigden de procedure als zijnde een niet-partijgebonden poging de waarheid boven water te krijgen, en beargumenteerden dat het proces dat in de resolutie wordt vastgelegd meer biedt dan de rechten die aan de presidenten en minderheden werden toegekend in de afzettingsprocedures tegen Bill Clinton en Richard Nixon.

“Ik vind het niet prettig dat deze resolutie nodig is”, zei volksvertegenwoordiger Jim McGovern (Democraat). “We zijn hier niet voor een of andere partij-actie. We zijn hier omdat de feiten ons dwingen hier te zijn. Er is serieus bewijs dat president Trump mogelijk de grondwet geschonden heeft.”

Volksvertegenwoordigers Jeff Van Drew en Collin Peterson waren de enige Democraten die tegen de resolutie stemden; allebei wonnen ze tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2018 in zwevende kiesdistricten en staan ze voor een zware herverkiezingsstrijd in 2020. In 2016 won Trump met 31 procent in Peterson’s district en met bijna 5 procent in het district van Van Drew’s. Andere Democraten uit zwevende kiesdistricten hebben voor de resolutie gestemd.

“Zonder steun van de twee partijen geloof ik dat dit onderzoek het land verder zal verdelen, het op de naden zal scheuren en uiteindelijk zal mislukken in de Senaat”, zei Van Drew in een verklaring.

“Deze afzettingsprocedure blijft hopeloos partijgebonden”, zei Peterson in een verklaring. “Ik maak me ernstig zorgen over de manier waarop de getuigenissen achter gesloten-deuren werden afgenomen, en ik ben er sceptisch over of we een open, transparant en eerlijk proces zullen hebben.”

De enige onafhankelijke in het Huis, volksvertegenwoodiger Justin Amash (Onafhankelijk), stemde voor het onderzoek naar de afzetting. Amash verliet de Republikeinse Partij eerder dit jaar na het niet eens te zijn met collega-Republikeinen over de interpretatie van het definitieve Rusland-rapport van speciaal adviseur Robert Mueller.

Ruim een maand, heeft het Democratisch-geleide House Intelligence Committee handelingen voor een afzetting uitgevoerd, in gang gezet door voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi (Democraat). Voorafgaand aan de stemming op 31 oktober, hadden de Republikeinen en Trump het proces als onwettig bekritiseerd aangezien niet het volledige Huis ingestemd had met de autorisatie. Het Witte Huis had gezworen niet mee te werken aan het onderzoek als er het Huis niet instemde voor autorisatie.

“De president heeft niets verkeerds gedaan, en de Democraten weten het. Nancy Pelosi en de ongeremde obsessie van de Democraten met deze onwettige afzettingsvoortgang, raken president Trump niet; ze kwetsten de Amerikaanse mensen”, zei de persvoorlichtster van het Witte Huis, Stephanie Grisham, in een verklaring.

“Voorzitster Pelosi, voorzitter Schiff, en de Democraten hielden geheime vergaderingen, achter gesloten deuren, deelname van de regering tegenhoudend en hebben nu gestemd voor een tweede ronde van hoorzittingen die nog steeds geen enkele behoorlijke rechtsgang biedt aan de regering. De Democraten willen een uitspraak doen zonder de regering de kans te geven zich te verdedigen. Dat is oneerlijk, ongrondwettelijk en fundamenteel on-Amerikaans.”

Trump deed zijn zegje over de stemming op Twitter, en noemde het “De grootste heksenjacht in de Amerikaanse geschiedenis!”

“De misleiding van een afzetting is slecht voor onze aandelenmarkt. De Doe-Niks-Democraten kan het niet schelen!” schreef Trump.

Democraten van de House Intelligence Committee hebben onderzocht of Trump en een kleine groep regeringsambtenaren Oekraïne onder druk hebben gezet om een onderzoek in te stellen naar de zakelijke transacties in de Oekraïne van Hunter Biden en zijn vader, presidentskandidaat voor 2020 en voormalig vicepresident Joe Biden.

Tot op heden heeft de commissie de hoorzittingen achter gesloten deuren gehouden, waarbij de Democraten hebben besloten welke getuigen zij oproepen. Voorzitter van het Intelligence Committee, Adam Schiff (Democraat) heeft verzoeken genegeerd om afschriften van getuigenissen vrij te geven, inclusief 72 verzoeken van medewetgevers van beide partijen om het afschrift van de getuigenis van Ambassadeur Kurt Volker te bekijken. Het geheimzinnige proces heeft harde kritiek gekregen van de Republikeinen, van wie er enkele tientallen eerder deze maand uit protest een verhoor achter gesloten deuren zijn binnengegaan.

McGovern zei in een toespraak in het Parlement dat de stemming over de resolutie een punt in het onderzoek markeert, waarna de hoorzittingen van de inlichtingencommissie openbaar zullen worden. Uren voor de stemming kwam een voormalig topambtenaar van de Nationale Veiligheidsraad, Tim Morrison, getuigen achter gesloten deuren.

McGovern zei dat de GOP wetgevers zijn toegestaan getuigen te ondervragen. De Republikeinen klaagden de dag ervoor dat Schiff zich met het verhoor van een getuige door een Republikeinse collega bemoeide en de getuige instrueerde de vraag niet te beantwoorden.

Terwijl de Republikeinen hun kritiek concentreerden op de procedurele rechten voor de president en de minderheid in de resolutie, lijken de verschillen tussen de huidige resolutie en de resolutie waarover het Parlement tijdens het Clinton-tijdperk heeft gestemd minimaal. Beide resoluties bieden de minderheid de mogelijkheid om met de uiteindelijke goedkeuring van de commissie dagvaardingen uit te vaardigen en getuigen op te roepen. Beide resoluties maken het ook mogelijk dat de president en zijn adviseurs aanwezig zijn bij de procedures van de gerechtelijke commissie.

De huidige resolutie staat de president of zijn adviseurs niet toe om bij de hoorzittingen van het House Intelligence Committee te verschijnen. In de resolutie wordt de inlichtingencommissie opgedragen een verslag op te stellen voor de gerechtelijke commissie, die vervolgens met de volgende fase van het onderzoek zal beginnen.

De Democraten in het parlement begonnen de afzettingsprocedure door een anonieme klokkenluidersklacht die beweerde dat Trump de wet van de campagnefinanciering overtreden heeft door Oekraïense President Volodymyr Zelensky te vragen om de Bidens te onderzoeken. Het ministerie van Justitie heeft de klacht opnieuw onderzocht en vastgesteld dat geen verdere maatregelen nodig waren.

In zijn verzoek verwees Trump naar het ontslag van de hoogste Oekraïense aanklager Viktor Shokin. Ten tijde van zijn ontslag deed Shokin onderzoek naar Birisma, een Oekraïens aardgasbedrijf, en Bidens zoon, Hunter Biden, bekleedde een betaalde functie in het bestuur van Birisma. Joe Biden schepte begin vorig jaar op over het afdwingen van het ontslag van de hoogste aanklager door $1 miljard aan Amerikaanse leninggaranties aan de Oekraïne in te houden. In een beëdigde verklaring heeft Shokin gezegd dat hij onder druk van Biden werd ontslagen, omdat Shokin weigerde het Birisma-onderzoek te laten vallen.

Naast het verzoek om een onderzoek naar de Bidens, gaf Trump Zelensky opdracht om een server te onderzoeken die verbonden was aan het cybersecuritybedrijf CrowdStrike, dat de server van het Democratic National Committee onderzocht die naar verluidt door Russische personen werd gehackt.

De Democraten proberen ook vast te stellen of er een verband bestaat tussen de tijdelijke weigering van militaire hulp aan Oekraïne en het verzoek van Trump om een onderzoek. Volgens getuigenverklaringen wisten Oekraïense ambtenaren pas een maand na het Trump-Zelenski gesprek dat de hulp tijdelijk was opgeschort.

Getuigenissen van andere getuigen en openbaar bewijsmateriaal wijzen erop dat Trump andere redenen had om een zuur beeld van Oekraïne te hebben. Politico rapporteerde in 2017 dat “Oekraïense overheidsfunctionarissen Hillary Clinton probeerden te helpen en probeerden Trump te ondermijnen door publiekelijk zijn geschikt voor het ambt in twijfel te trekken.” Vertegenwoordiger Devin Nunes (Republikein) vertelde The Epoch Times dat hij de betrokkenheid van Oekraïne bij de verkiezingen van 2016 onderzoekt.

“We zijn ons zeer goed bewust van wat Oekraïense functionarissen hadden gezegd over de Trump campagne tijdens de verkiezingen”, zei Nunes op 28 oktober. “We hebben geprobeerd dat te ontrafelen. Waarom waren er in 2016 zoveel Oekraïense functionarissen op hoog niveau die bereid waren deze dingen officieel te vermelden? Bijna een ongekend aantal ambtenaren in een land dat voor zijn veiligheid echt afhankelijk was van de Verenigde Staten.”

De dochter en adviseur van de president, Ivanka Trump, reageerde op de beschuldiging door een citaat van Thomas Jefferson te citeren.

“Omringd door vijanden en spionnen die elk woord dat van mijn lippen valt of uit mijn pen vloeit, vangen en verdraaien en dingen verzinnen waar de feiten hen niet helpen”, schreef Thomas Jefferson, terwijl hij in een brief aan zijn dochter nadacht over het leven in Washington.

“Sommige dingen veranderen nooit, papa!” zei ze.

Door Ivan Pentchoukov

Zachary Stieber heeft bijgedragen aan dit verslag.

Volg Ivan op Twitter: @ivanpentchoukov

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN