De kracht van een tevreden innerlijke arbeidsbeleving

Werk wordt interessanter als we een hogere zingeving toekennen aan de dagelijkse arbeid

Uit je innerlijke arbeidsleven, of gedachten over werk, komen de motivatie en kracht gevende kwaliteiten voort die je tijdens het werk tot uiting kan laten komen.

Die kwaliteiten of deugden zijn de gewenste waarden en eigenschappen die je in potentie kunt tonen op het werk. Ze helpen je te motiveren om je werk goed te doen en dragen bij aan een gunstige indruk die een bedrijf van jou heeft. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Respect en eigenwaarde die voortkomen uit het verdienen van je salaris en de zorg voor je gezin.
  • Voldoening die voortkomt uit het productief benutten van je tijd en talenten.
  • Betrouwbaarheid om aan deadlines en verplichtingen te blijven voldoen.
  • Tevredenheid gecreëerd door het vervullen van je oorspronkelijke doelen om te werken.
  • Veerkracht in het omgaan met uitdagingen en teleurstellingen.
  • Vreugde en plezier door jezelf op het werk toe te leggen en je best te doen.
  • Trots verbonden met het behalen van resultaten en je waarde laten zien.
  • Verantwoordelijkheid en integriteit verworven door het nakomen van je beloften.
  • Vindingrijkheid door het optimaal benutten van wat je in huis hebt.

Op het eerste gezicht zou je deze deugden kunnen verwarren met intrinsieke arbeidsvreugde. Maar realiseer je dat bedrijven de controle hebben over de invulling van de banen en de middelen om je tevreden te stellen. Dus om deugden te koppelen aan iets waar bedrijven de controle over hebben, zou suggereren dat zij jouw deugden ook in de hand hebben. Dat doen ze niet.

Onthoud dat deugden de manifestatie zijn van een goed karakter, iets waar alleen jij controle over hebt. En door het beheersen van deze deugden, pluk je er de vruchten van, ongeacht of je tevreden bent gesteld of niet.

Zo kunnen er uit noodzaak momenten zijn waarop je een baan moet aannemen die je niet wilt of een baan langer aan moet houden die je niet bevalt. In deze gevallen is de kans groot dat je je op een gegeven moment ontevreden zult voelen. Op dat moment, beheers je nog steeds het vermogen om deugden ten toon te spreiden, wat gepaard gaat met het beste doen wat je kunt onder moeilijke omstandigheden.

Waarom is dit belangrijk? Deugden hebben het vermogen om die emoties op te wekken die je motivatie voeden om door te zetten, ondanks de ontevredenheid waarover je soms geen controle hebt. Dat is het hele idee van loopbaantevredenheid.

Loopbaantevredenheid wordt aangewakkerd wanneer je denkt dat je werk zinvol is voor het bereiken van je belangrijkste doelen om te werken. Het motiveert je om in een gewenste baan te blijven en geeft je de veerkracht met ontevredenheid om te gaan, als dit is waarmee je aan je doelen kunt voldoen.

Ondanks het zelfvoorzienende vermogen om de motivatie, de productiviteit en het behoud van werknemers te bevorderen, staat loopbaantevredenheid niet op de agenda van bedrijven. Het maakt niet eens onderdeel uit van hun woordenschat.

Dit komt doordat bedrijven niet langer de nadruk leggen op de deugden die door werknemers beheerst worden. Vroeger stimuleerden bedrijven de motivatie en loyaliteit van werknemers door de nadruk te leggen op de deugden van het hebben van een goede baan en lekker doorwerken.

Tegenwoordig benadrukken bedrijven hun controle over de arbeidsomstandigheden en de zorg voor werknemers. Ze verbeteren de werknemers beleving door hen betrokken te houden, continue ondersteuning te bieden en hun balans in het leven te bevorderen.

Dit klinkt allemaal goed, maar er is één ding: medewerkers werken niet alleen voor de door de werkgever beheerste arbeidsvreugde. Ze realiseren zich dat ze deze genoegens vandaag ervaren, maar dat ze morgen al weer weg kunnen zijn. Ze werken voor – en worden gemotiveerd door – de ‘deugden van werken’ die zijzelf beheersen.

Denk aan een onbetaalde vrijwilliger. Die werkt niet om tevreden gehouden te worden. Die werkt om zijn nobele doelen te bereiken. Dit bevordert vreugde, plezier, zelfrespect, tevredenheid en trots wat zijn veerkracht stimuleert om te volharden ondanks het ontbreken van een salaris of andere voordelen.

Hetzelfde kan gezegd worden van betaalde werknemers die hun werk kiezen en zich inzetten om hun oorspronkelijke ‘doelen om te werken’ na te streven en te vervullen. En om op koers te blijven met hun steeds verder ontwikkelende doelen, veranderen ze van werk en carrière zonder rekening te houden met het feit of ze tevreden gehouden zijn of niet.

Er is niets mis mee, dat bedrijven de nadruk leggen op hun beheersing van bevredigende werkomstandigheden en de zorg voor werknemers. Maar er is iets mis als bedrijven niet evenveel nadruk leggen op de beheersing door een werknemer op zijn loopbaantevredenheid, want als ze dat doen zullen werknemers ook als er ontevredenheid ontstaat, behouden blijven.

Dat bedrijven je tevreden zullen stellen in ruil voor je tijd en talenten is essentieel. Maar dit kan ook bijdragen aan een mentaliteit die het indienen van klachten en het nemen van ontslag in de hand werkt wanneer medewerkers niet krijgen wat ze willen.

Er valt weinig winst te behalen door medewerkers zich te laten focussen op wat ze niet in de hand hebben en wat kan bijdragen aan hun ontevredenheid. Maar het is waardevol om werknemers te helpen omgaan met hun ontevredenheid door hun aandacht te richten op datgene wat ze wel in de hand hebben: hun gedachten en de krachtgevende deugden van een tevreden innerlijk arbeidsleven.

Jeff Garton is een in Millwaukee gevestigde auteur, gecertificeerd carrièrecoach, en voormalig HR-manager en aanbieder van trainingen. Hij heeft een masterdiploma in organisatiecommunicatie en openbaar personeelsbeheer. Hij is de initiatiefnemer van het concept en de instructie van loopbaantevredenheid. Twitter: @ccgarton

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN