Dominion zit in een raad van Homeland Security die zorgen over integere verkiezingen weerlegde in verklaring

Een verklaring om zorgen over stemsystemen te weerleggen waarin deelname van Dominion Voting Systems in de raad werd stilgehouden

Nadat beschuldigingen naar voren kwamen die de integriteit van de stemmachines van Dominion Voting Systems in twijfel trekken, gaf het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) – onderdeel van het Department of Homeland Security [ministerie van binnenlandse veiligheid] – een verklaring af op 12 november waarin het de beschuldigingen betwistte en zei: “de verkiezingen op 3 november waren de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis.”

 Wat het agentschap echter niet openbaar heeft gemaakt, is dat Dominion Voting Systems lid is van  CISA’s Election Infrastructure Sector Coördinating Council, één van de twee entiteiten die de door de CISA uitgebrachte verklaring hebben opgesteld.

Een screenshot genomen op 16 november 2020 van de website van het Cybersecurity & Infrastructure Security Agency toont de leden van de Sector Coördinating Council. (Screenshot/The Epoch Times)

Bovendien is Smartmatic, een ander bedrijf voor stemmachines dat extra zorgen baarde, ook een lid.

De instantie heeft niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar op de vraag of Dominion en Smartmatic input hadden of anderszins betrokken waren bij de verklaring van CISA op 12 november.

De gezamenlijke verklaring over de integriteit van de verkiezingen van 3 november werd uitgegeven door de Executive Committee van de Election Infrastructure Government Coordinating Council (GCC), die een coalitie vertegenwoordigt van bepaalde staats- en lokale regeringsfunctionarissen en overheidsinstellingen met de Election Infrastructure Sector Coordinating Council (SCC). De SCC is een coalitie die voornamelijk bestaat uit fabrikanten van stemsystemen waar ook Democracy Works deel van uitmaakt, een organisatie die het gebruik van technologie promoot om meer kiezers te laten deelnemen.

In de verklaring staat: “Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft gewist of is kwijtgeraakt, stemmen heeft gewijzigd of op enige wijze is gecompromitteerd.”

“Hoewel we weten dat er veel ongegronde beweringen zijn en mogelijkheden voor verkeerde informatie over het proces van onze verkiezingen, kunnen we u verzekeren dat wij het grootste vertrouwen hebben in de veiligheid en integriteit van onze verkiezingen, en dat zou u ook moeten hebben”, aldus de verklaring.

Sommige beschuldigingen over de integriteit van de presidentsverkiezingen, onder andere van het juridische team van president Donald Trump, zijn gericht op de stemsystemen van Dominion, en in mindere mate van Smartmatic. Zowel Dominion als Smartmatic hebben de bezwaren over hun systemen van tafel geveegd.

Beide bedrijven staan genoteerd als lid van de Sector Coördinating Council van de CISA en lijken actief betrokken te zijn, aangezien ze worden genoemd als “organiserende leden” van de SCC. Een van de belangrijkste doelstellingen van de SCC is “de primaire verbinding te vormen tussen de subsector verkiezingen en instanties op federaal, staats- en lokaal niveau, waaronder het Department of Homeland Security (DHS), met betrekking tot de veiligheid van de particuliere subsector verkiezingen en de voorbereiding op noodsituaties.”

Het handvest van de raad stelt dat de primaire missie van de raad is om “de fysieke veiligheid, cyberveiligheid en de voorbereiding op noodsituaties van de verkiezingsinfrastructuur van de natie te vergroten, in overeenstemming met de bestaande Amerikaanse wetgeving. Deze missie zal worden uitgevoerd door vrijwillige acties van de in de Raad vertegenwoordigde infrastructuureigenaren en -exploitanten.”

CISA’s afhankelijkheid van commerciële verkopers

CISA zegt dat het “werkt om de fysieke veiligheid en cyberveiligheid van de systemen en middelen die de verkiezingen van de natie ondersteunen te garanderen”, met inbegrip van databanken voor kiezersregistratie, IT-infrastructuur en systemen om verkiezingen te beheren (met inbegrip van het tellen, auditen en valideren van verkiezingsresultaten), stemsystemen, opslagfaciliteiten voor de infrastructuur van het stemsysteem, en stemlokalen met inbegrip van locaties voor vroege stemmen.

In feite lijkt CISA te fungeren als een soort schakel tussen commerciële verkopers en staats- en lokale overheden.

CISA is toegewijd aan het samenwerken met degenen aan het voorfront van de verkiezingen – staats en lokale overheden, verkiezingsfunctionarissen, federale partners en verkopers – om de risico’s voor de verkiezingsinfrastructuur van de Natie te beheren”, verklaart het agentschap op zijn website.

Zoals CISA opmerkt, heeft zij geen direct toezicht of verantwoordelijkheid voor het beheer van de verkiezingen, aangezien die verantwoordelijkheid bij de staat en de lokale overheden ligt.

“De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de verkiezingen van de natie ligt bij de staat en de lokale overheden, maar CISA biedt een verscheidenheid aan gratis diensten om staten te helpen zowel de fysieke veiligheid als de cybersecurity van hun verkiezingsinfrastructuur te garanderen”, schrijft het agentschap op zijn website.

Dominion gebruikt CISA om beschuldigingen te ontkennen

Op 12 november publiceerde The Epoch Times een artikel over een aantal zorgen betreffende de integriteit van Dominion Voting Systems in een beëdigde verklaring van 24 augustus van Harri Hursti, een verkiezingsonderzoeker en erkend expert op het gebied van elektronische stembeveiliging.

De observaties van Hursti werden gemaakt tijdens de voorverkiezingen op 9 juni in Georgia en de run-off verkiezingen op 11 augustus 2020, en concentreerden zich voornamelijk, hoewel niet uitsluitend, op de systemen en apparatuur van Dominion.

Hursti vatte zijn bevindingen als volgt samen:

  1. “De instellingen van de scanner en de tabelleringssoftware die worden gebruikt om te bepalen welke stembiljetten gemarkeerd worden om met de hand te tellen, zorgen er waarschijnlijk voor dat duidelijke stemmen niet worden meegeteld”.
  2. “Het stemsysteem wordt in Fulton County gebruikt op een manier die het veiligheidsrisico tot een extreem niveau brengt.”
  3. “Kiezers controleren hun, door BMD [Ballot Marking Device], geprinte stembiljetten niet, waardoor de door BMD gegeven resultaten niet te controleren zijn, vanwege een onbetrouwbaar controle proces”.

Als onderdeel van het artikel hebben we Dominion Voting Systems benaderd voor commentaar op 11 november over de aantijgingen in de beëdigde verklaring van Hursti, waarop het bedrijf niet heeft gereageerd. Ons artikel werd op de ochtend van 12 november gepubliceerd. Die middag publiceerde CISA haar verklaring waarin zij eventuele problemen met de stemsystemen ontkende.

De volgende dag, 13 november, stuurde Dominion ons een e-mail met de titel “SETTING THE RECORD STRAIGHT”: FEITEN & GERUCHTEN”, waarin de gezamenlijke verklaring van de GCC en de SCC, waarvan Dominion een organiserend lid is, werd geciteerd.

Een screenshot genomen op 16 nov. 2020 van het “Election Infrastructuur Subsector Council Charter”, gedateerd 15 feb. 2018, toont zowel Dominion Voting Systems als Smartmatic als organiserende leden. Het Cybersecurity & Infrastructure Security Agency gebruikt “EISCC” en “SCC” door elkaar om te verwijzen naar de Sector Coördinerende Raad. (Screenshot/The Epoch Times)

Nergens in haar e-mail onthulde Dominion dat zij enige connectie had met CISA, of dat zij een actief lid was van SCC, één van de raden die verklaring uitgaf. De e-mail zelf verwees naar de verklaring als van een derde partij:

“Volgens een gezamenlijke verklaring van de federale overheidsinstantie die toezicht houdt op de Amerikaanse verkiezingsveiligheid, de Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) van het Department of Homeland Security: ‘Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgeraakt, stemmen heeft gewijzigd of op enigerlei wijze is gecompromitteerd.’ De raden van de overheid en de particuliere sector die deze missie steunen, noemden de verkiezingen van 2020 ‘de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis’.”

CISA heeft niet geantwoord op een verzoek van The Epoch Times om commentaar over de vraag of het de eisen in de rechtszaak over Dominion in Georgia heeft onderzocht.

Geuitte bezwaren in Georgia Rechtszaak

Hoewel het onduidelijk blijft of CISA en GCC/SCC de in de Georgia rechtszaak geuite bezwaren hebben geëvalueerd, ontkennen hun publieke verklaringen nadrukkelijk dat er problemen zijn met de systemen.

Echter, in een besluit van 11 oktober, slechts enkele weken voor de presidentsverkiezingen, stemde de Amerikaanse districtsrechter Amy Totenberg in met de bezwaren die verbonden zijn aan het nieuwe stemsysteem van de Dominion. Ze schrijft dat de zaak “een ernstige kwetsbaarheid van de systeemveiligheid en operationele problemen [liet zien] die voor de Eiser en andere kiezers het risico kunnen opleveren dat hen hun fundamentele recht wordt ontnomen om een werkelijke stem uit te brengen die nauwkeurig wordt meegeteld.”

Ondanks de bedenkingen van het hof oordeelde Totenberg tegen de vervanging van het Dominion-systeem vlak voor de presidentsverkiezingen, waarbij ze opmerkte dat “de invoering van zo’n plotselinge systeemverandering onder deze omstandigheden alleen maar kan leiden tot verwarring bij de kiezers en tot een zekere mate van verstoring van het kiesproces.”

Gezien de timing van het besluit van rechter Totenberg lijkt het erop dat geen van deze problemen door Dominion, CISC, of één van de bij haar aangesloten organisaties of Raden zijn behandeld, ondanks hun latere verklaringen waarin zij beweerden dat dergelijke kwesties er niet waren.

Door Jeff Carlson

Origineel gepubliceerd op 16 november 2020 op The Epoch Times: Dominion Part of Council That Disputed Election Integrity Concerns in DHS Statement

 

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN