Falun Gong, populaire en serene meditatie

Halverwege 1999 beoefenden in China ongeveer 100 miljoen mensen Falun Gong. Toch was het, ondanks het feit dat 1 op de 13 Chinese mensen Falun Gong beoefenden, vrijwel onbekend buiten China – totdat de Chinese Communistische Partij (CCP) de spirituele discipline in juli 1999 verbood en een ver reikende vervolgingscampagne invoerde.

Een essentieel onderdeel van alle vervolgingscampagnes van de CCP is het overspoelen van de ether, pers en diplomatieke kanalen met leugenachtige propaganda. De internationale media, die zich voor informatie verliet op Chinese staatsmedia was een belangrijk doelwit van de anti-Falun Gong propaganda. Daarom is vaak de eerste en enige indruk van Falun Gong die veel mensen buiten China kregen dus een bewust verdraaid beeld, dat door de CCP georkestreerd was.

Geest en Lichaam

Falun Gong verfijnt, of cultiveert, zowel lichaam als geest, wat het lastig maakt om het in Westerse terminologie netjes te classificeren. Is het een spirituele methode, of zijn het lichamelijke oefeningen? Allebei vormen een integraal onderdeel van Falun Gong.

Falun Gong heeft vijf oefeningen. Vier ervan zijn staand en één is een meditatie met gekruiste benen. De oefeningen zijn rustig, hebben langzame bewegingen en hebben namen als “Falun hemelse circulatie” en “Het doordringen van de twee kosmische uitersten”. Mensen zeggen vaak dat ze zich na het oefenen verfrist en opgeladen voelen.

Falun Gong wordt ook Falun Dafa genoemd; “Dafa” betekent “grote weg”. De discipline beschouwt “Zhen, Shan, Ren” als universele basisprincipes. Zhen kan vertaald worden als waarheid en waarachtigheid. Shan is compassie, goedhartigheid, en goedheid. Ren is verdraagzaamheid, uithoudingsvermogen en geduld. De leer gaat hier zeer diep op in.

De beginjaren

In China zijn spirituele methoden duizenden jaren lang stilletjes van leermeester op student doorgegeven. De leraar of meester van Falun Gong, Li Hongzhi, leerde de methode in besloten kring en onderwees het vervolgens in mei 1992 openbaar voor iedereen die het wilde leren. Meneer Li reisde tot eind 1994 kriskras door China heen. Hij gaf 54 lezingen, elke 8 tot 10 dagen lang op de plekken waar hij uitgenodigd was. Hij sprak over de principes, leerde mensen de oefeningen en beantwoordde vragen.

In het begin namen slechts een paar honderd mensen aan een lezing deel, maar eind 1994 vulden zalen met een paar duizend zitplaatsen zich, door de mond-op-mond reclame die hem vooruit snelde. Mensen vertelden familie, vrienden en buren over hoe hun kwalen, van huidziekten tot hartproblemen, minder werden of verdwenen. Ze spraken ook over hoe de leer de relatie met hun wederhelft en collega’s verbeterde en in het algemeen een vredigere en meer ontspannen gemoedstoestand brachten.

De methode bleef middels mond-op-mond reclame groeien, van de tienduizenden die meneer Li’s lezingen persoonlijk hoorden, tot tientallen miljoenen halverwege 1999. Onder de beoefenaars waren oude en jonge mensen, universiteitsprofessoren en boeren, militaire generaals en Communistische Partijleden. In heel China verschenen oefenplaatsen in openbare parken. Vrijwillige begeleiders leerden nieuwkomers de bewegingen en namen een cassette of CD-speler mee om de oefenmuziek af te spelen.

Na het gemeenschappelijke oefenen gingen beoefenaars naar hun werk terwijl anderen gingen zitten en het belangrijkste boek “Zhuan Falun” van meneer Li lazen. De cultivatie van karakter en geest wordt gedaan door dit boek en andere werken te bestuderen – welke allemaal gratis online beschikbaar zijn – om vervolgens wat geleerd is toe te passen in het dagelijks leven.

Mondiale verspreiding

Falun Gong beoefenaars namen de methode met zich mee naar hun universiteiten en bedrijven buiten China, waarbij veel universiteiten Falun Gong studentenclubs hadden. Meneer Li gaf een volledig seminar in Zweden in het begin van 1995 en gaf lezingen bij door studenten georganiseerde conferenties in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en elders, voordat de CCP de vervolgingscampagne initieerde in 1999.

De website FalunDafa.org vermeldt tegenwoordig reguliere oefenplaatsen in zo’n 70 landen. Er staat verder dat: “Alle Falun Dafa activiteiten gratis zijn.” Het aantal mensen dat Falun Gong beoefent groeit buiten China, ondanks dat het in China nog vervolgt wordt en verboden is.Het bewijs van groei is anekdotisch aangezien niemand de precieze aantallen bijhoudt en het mensen vrij staat om wel of niet te oefenen.

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN