Foetussen verkocht voor medisch gebruik in China

Ik werkte voor een zeer bekende medische onderzoeksorganisatie in China. Zo’n tien jaar geleden ben ik afgestudeerd. Tijdens mijn onderzoek zag ik met eigen ogen dat mijn collega’s meededen aan dit soort zaken, die inderdaad wreed en afschuwelijk zijn. Omwille van de veiligheid van mijn vriend, zal ik de naam van de organisatie niet bekendmaken.

Sommige onderzoeksprojecten in China gebruiken mensen of menselijke foetussen als proefobject. Sommige onderzoekers beschouwen dit als geavanceerd onderzoek op internationaal niveau, omdat het in het buitenland moeilijk is om dergelijk onderzoek uit te voeren vanwege het gebrek aan proefobjecten. Waar komen deze in China vandaan?

Foetussen van vroegtijdig afgebroken zwangerschappen

Vanwege het geboorte beleid van de Chinese Communistische Partij (CCP) wekken ziekenhuizen jaarlijks barensweeën op om zwangerschappen van zeven tot acht maanden oude baby’s af te breken. Sommige baby’s zijn zelfs bijna volgroeid en leven nog.

Tien jaar geleden werd in Peking zo’n foetus voor slechts 80 yuan (minder dan 10 euro) verkocht aan een onderzoeksinstituut. Je kon gewoon met een kist ijs op de fiets een foetus wegbrengen. De moeder die net veel pijn had geleden, wist niets van de transactie of de verblijfplaats van het kind, en het gezin werd ook niet geïnformeerd. Het verkregen geld was zo een extra inkomen voor dokters en verpleegsters.

Sommige foetussen die bijna volgroeid waren leefden nog na zo’n vroegtijdig opgewekte bevalling, wat afschuwelijk is. Met mijn eigen oren hoorde ik een collega zeggen dat je soms de baby hoort huilen in de kist met ijs. Later werd mijn collega zwanger en kon ze het onderzoek benodigd voor haar proefschrift niet voortzetten. Ze vroeg technici van de afdeling om hulp.

Voor een proefschrift zijn bijna honderd experimenten nodig – stel je eens voor! Soms deelden verschillende projecten één foetus, waarbij elk project een ander orgaan kreeg. In zo’n omgeving raakt iedereen gevoelloos. In die tijd ging mijn onderzoek over grote muizen. Wat als er mensen bij betrokken waren geweest? Ik durf het me niet voor te stellen.

We waren jong en kwamen net van school. We gingen naar het onderzoeksinstituut en wisten nog niet hoe het was om moeder te zijn. Toch zeiden we als we onder vier ogen waren allemaal dat we nooit zwanger zouden worden van een tweede kind; we zouden een foetus nooit aborteren.

Organen van ter dood veroordeelde gevangenen

Er was communicatie tussen verschillende organisaties over ter dood veroordeelde gevangenen. Zodra een gevangene zou worden geëxecuteerd, zouden organisaties hiervan op de hoogte worden gebracht. Ik heb persoonlijk een collega horen praten over het ophalen van een lijk. Zijn experiment vereiste een normale controlegroep.

In andere landen is voor deze experimenten toestemming van een deelnemer vereist, maar in China worden organen van geëxecuteerde gevangenen zonder toestemming weggenomen. Als men de in China gepubliceerde literatuur doorzoekt, is informatie over de bron van dergelijke proefobjecten meestal erg vaag, maar in sommige staat zelfs dat de bron een ter dood veroordeelde gevangene was.

Toen ik de artikelen van de The Epoch Times zag over de wreedheid van de CCP jegens Falun Gong-beoefenaars en de bloedige verkoop achter de schermen van de organen van Falun Gong-beoefenaars in Sujiatun, wist ik dat de CCP tot al die dingen in staat was. De CCP is gewoon onmenselijk.

Ingezonden brief

In dit artikel geuite opvattingen zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de opvattingen van The Epoch Times.

Het origineel werd eerder gepubliceerd op 17 maart 2006 met een update op 9 juli 2020 op The Epoch Times: Prisoners, Aborted Fetuses Sold for Medical Uses in China

Hoe verschilt The Epoch Times van andere media?
The Epoch Times is de snelst groeiende onafhankelijke media in Amerika. We zijn anders dan andere mediaorganisaties omdat we niet worden beïnvloed door een regering, bedrijf of politieke partij. Ons enige doel is om onze lezers nauwkeurige informatie te geven en verantwoordelijk te zijn naar het publiek. We volgen niet de ongezonde trend in de hedendaagse mediawereld van agendagestuurde journalistiek, en gebruiken in plaats daarvan onze principes van waarheid en traditie als onze leidraad.

Volg ons ook op YouTube

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN