Gedwongen Orgaanoogst in China heeft ‘op significante schaal’ plaatsgevonden’, concludeert onafhankelijk tribunaal

Een onafhankelijk volkstribunaal is na een jaar lang onderzoek unaniem tot de conclusie gekomen dat gewetensgevangenen in China “op significante schaal” zijn en nog steeds worden gedood om hun organen.

Het “het gedwongen oogsten van organen wordt al jaren in heel China op siginificante schaal gedaan”, aldus de voorzitter van het tribunaal, Sir Geoffrey Nice QC, in een vonnis dat op 17 juni jl. in Londen werd uitgesproken.

Het panel concludeerde verder dat aanhangers van de spirituele beoefening van Falun Gong één van de belangrijkste bronnen van orgaanbevoorrading zijn geweest. Falun Gong, een spirituele discipline die bestaat uit meditatieoefeningen en morele leringen gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, wordt de afgelopen twee decennia op brute wijze vervolgd door het Chinese regime. Aanhangers van de discipline zijn in gevangenissen, werkkampen en hersenspoelcentra vastgehouden, waar velen van hen zijn gemarteld in een poging hen te dwingen hun overtuiging af te zweren.

“Het Tribunaal heeft geen bewijs dat de belangrijke infrastructuur die verbonden is met de Chinese transplantatieindustrie is ontmanteld – en zonder een bevredigende verklaring voor de bron van direct beschikbare organen – concludeert het tribunaal dat de gedwongen orgaanoogst tot op de dag van vandaag doorgaat” voegde hij eraan toe.

Het tribunaal zei ook, dat hoewel zij geen definitief bewijsmateriaal had, er een “risico” bestond dat de Oeigoerse Moslims in Xinjiang ook slachtoffer zijn van gedwongen orgaanoogst terwijl ze vastgehouden worden binnen ,,heropvoedingskampen”, opgezet door de Chinese autoriteiten. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de deskundigen schatten, dat meer dan één miljoen Oeigoeren en andere Moslim minderheden momenteel in dergelijke kampen worden vastgehouden waar zij aan politieke indoctrinatie onderworpen zijn.

Het panel werd voorgezeten door Nice, die eerder de vervolging van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic bij het Internationaal Strafhof leidde, en bestaat uit zeven internationale deskundigen die belast zijn met de allereerste onafhankelijke analyse ter wereld van de gedwongen orgaanoogst in China.

Het tribunaal stelde ook vast, zonder redelijke twijfel, dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan tegen Falun Gong beoefenaars.

Nice zei dat het tribunaal tot deze conclusies kwam na het overwegen van al het bewijsmateriaal dat beschikbaar was, met inbegrip van verklaringen van meer dan 50 getuigen die tijdens twee hoorzittingen werden afgelegd.

Hij voegde eraan toe, dat het tribunaal contact had gezocht met vertegenwoordigers van het Chinese regime, waaronder de Chinese ambassade in Londen en gezondheidsambtenaren, maar niets van hen heeft vernomen. Het tribunaal, zei hij, gebruikte de stilte van het regime niet als bewijsmateriaal in het bereiken van haar conclusies.

Het oogsten van organen

De afgelopen twaalf maanden heeft het tribunaal onderzocht of het Chinese regime misdaden heeft gepleegd, en nog steeds pleegt, gerelateerd aan de praktijk van het onder dwang verwijderen van organen uit levende gewetensgevangenen ten behoeve van transplantatiechirurgie en financiële winst, bekend als gedwongen orgaanoogst.

“Gedwongen orgaanoogst is iets van een ongeëvenaarde kwaadaardigheid, vergeleken met de moorden die tijdens massamisdaden in de vorige eeuw zijn gepleegd”, aldus Nice.

Gedetailleerde verslagen van de verontrustende praktijk kwamen voor het eerst naar buiten in 2006. Onderzoekers concludeerden dat de snelle expansie van de Chinese orgaantransplantatiesector sinds het jaar 2000 alleen kan worden verklaard door de gedwongen extractie van organen van gewetensgevangenen, voornamelijk van Falun Gong beoefenaars.

Na de eerste reeks hoorzittingen stelden de leden van het tribunaal in december 2018 een voorlopig oordeel op, waarin zij concludeerden dat de gedwongen orgaanoogst van gewetensgevangenen in China “op een grote schaal” heeft plaatsgevonden.

Bevindingen

Nice zei dat het tribunaal een reeks bevindingen deed met betrekking tot het orgaantransplantatiestelsel in China, die ertoe hebben geleid dat het tot de “onvermijdelijke” eindconclusie is gekomen dat de orgaanoogst in dat land plaatsvindt.

Hij zei dat het tribunaal “een heleboel bewijs” had ontvangen waaruit blijkt dat de wachttijden voor organen die door artsen en ziekenhuizen in China zijn beloofd voor transplantaties buitengewoon kort waren; wachttijden die niet mogelijk zijn bij normale vrijwillige orgaandonatiestelsels zoals die in het Westen. Het bewijsmateriaal omvatte ‘undercover’ telefoongesprekken met Chinese artsen, evenals een verklaring van een Israëlische arts die vertelde hoe zijn patiënt werd verteld dat hij in China in twee weken een harttransplantatie kon krijgen.

Het statistische bewijsmateriaal, zei Nice, onthulde ook dat het aantal uitgevoerde transplantaties niet overeen kwam met de aantallen organen die door het vrijwillige donorsysteem van China werden verstrekt.

Nice zei dat gebaseerd op een analyse van de infrastructuur en de capaciteit bij 146 Chinese ziekenhuizen, een voorzichtige schatting zou zijn dat ieder jaar 60.000 tot 90.000 transplantatie operaties worden uitgevoerd – ruimschoots groter dan de cijfers van 10.000 tot 20.000 per jaar vermeld door het Chinese regime.

Het tribunaal ontving ook consistent bewijsmateriaal van overlevenden dat zij medisch werden getest, met inbegrip van bloedtesten, terwijl ze waren opgesloten. Deze testen kwamen overeen met de testen die worden uitgevoerd om iemand’s orgaanstatus te achterhalen, zei Nice.

Hij merkte op dat de testen bijzonder ongebruikelijk waren, omdat de betreffende personen ook gemarteld werden terwijl ze werden vastgehouden. De testresultaten werden ook nooit besproken en uitgelegd aan het slachtoffer, voegde hij toe.

Het tribunaal ontving ook direct bewijsmateriaal van orgaanoogst, zei Nice, waaronder van een vroegere chirurg die werd opgedragen om een orgaanextractie bij een levend persoon uit te voeren op een moment waarin de industrie net begon te groeien.

Enver Tohti in Londen op 17 juni, 2019. (Guanqi/The Epoch Times)

Enver Tohti, vertelde tijdens de hoorzittingen in december, hoe hij twee nieren en een lever had verwijderd bij een ter dood veroordeelde gevangene die in zijn rechter borst was geschoten maar nog steeds in leven was.

“Wat ik me herinner is dat ik met mijn scalpel in zijn huid probeerde te snijden en er bloed te zien was.  Dat wijst erop dat het hart nog steeds klopte…. Tegelijkertijd probeerde hij zich te verzetten tegen mijn incisie, maar hij was te zwak”, zei hij.

Tohti vertelde The Epoch Times op 17 juni dat zijn acties hem tot op de dag van vandaag achtervolgen.

“Ik ga naar de kerk, ik ga naar de moskee, ik ga naar tempels om voor hem te bidden, voor het geval hij Christen, Moslim, of Boeddhist was”, zei hij.

Oproep tot actie

Het tribunaal concludeerde, dat hoewel uit het bewijsmateriaal bleek dat het Chinese regime misdrjven tegen de menselijkheid heeft begaan,  het niet zeker kon zijn of het Chinese regime genocide had gepleegd zoals gedefinieerd in het internationale recht, omdat het niet “intentie” kon bewijzen die verbonden is met het misdrijf.

Het tribunaal merkte in zijn vonnis niettemin op, dat “er in de geesten van sommigen, of velen, een gerechtvaardigd geloof bestaat dat genocide inderdaad heeft plaatsgevonden.”

Het tribunaal zei dat regeringen en internationale organisaties “hun plicht moeten doen” met betrekking tot de bevindingen dat het Chinese regime misdrijven tegen de menselijkheid heeft begaan. Het voegde eraan toe, dat “er een plicht rust op hen, die de bevoegdheid hebben, om onderzoeken in te stellen bij internationale gerechtshoven of bij de V.N. om te testen of volkerenmoord heeft plaatsgevonden.”

Mocht dat uitblijven, dan spoorde het tribunaal de burgers aan om gezamenlijk druk uit te oefenen op regeringen “zodat die regering en internationale organisaties niet in staat zijn om niet op te treden”.

Tot slot merkte het tribunaal op, dat overheden en degenen die met het Chinese regime werken, waaronder artsen, medische instellingen, bedrijven en onderwijsinstellingen, “nu zouden moeten erkennen dat zij, in de mate die [in het vonnis] wordt geopenbaard, in interactie zijn met een criminele staat.”

Het Chinese regime heeft herhaaldelijk beschuldigingen van gedwongen orgaanoogst ontkend.

Volgens het Britse Sky News zei de Chinese ambassade in Londen in een verklaring: “De Chinese regering volgt altijd de leidende principes van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van orgaantransplantatie en heeft de afgelopen jaren de organisatie van orgaantransplantaties versterkt.”

Susie Hughes, uitvoerend directrice en mede-oprichterster van de transplantatie ethiek groep, de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), riep in een verklaring op tot een dringende reactie om een einde te maken aan de gruwelijke misdaden.

“Het is niet langer de vraag of er in China organen worden geoogst, die dialoog is al lang voorbij. We hebben een dringende reactie nodig om het leven van deze mensen te redden”, zei Hughes.

“Daartoe moeten wij China ter verantwoording roepen voor zijn misdrijven tegen de menselijkheid, onmiddellijk alle transplantatiegerelateerde samenwerking met China stopzetten en onze eigen burgers ervan weerhouden deel te nemen aan transplantatietoerisme naar China.”

Ethan Gutmann spreekt nadat het tribunaal zijn oordeel heeft gegeven in Londen op 17 juni 17, 2019. (NTD)

Ethan Gutmann, China-analist en co-auteur van een diepgaand rapport over de orgaanoogst in China in 2016, onderzoekt de kwestie al meer dan tien jaar. Hij vertelde NTD dat de uitspraak van het tribunaal een bitterzoet moment voor hem was.

“Het China Tribunaal is in sommige opzichten vijf of zes of zeven of 10 jaar te laat”, zei Gutmann. “Dit had vanaf het begin moeten gebeuren. Zoveel mensen zijn gestorven door dat verkeerde oordeel en verlies van lef in het Westen.”

Annie Yang, één van de vele Falun Gong beoefenaars die getuigde van het feit dat ze gemarteld en medisch getest werd terwijl ze vastzat vanwege haar overtuiging, vertelde NTD dat het oordeel een belangrijke ontwikkeling was die gebruikt kon worden om mensen en regeringen te dwingen om actie te ondernemen.

Door Cathy He, Epoch Times met Rapportage door Jane Werrell van NTD.

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN