Grote onrust in het Chinese onderwijs over een test uit de tijd van de Culturele Revolutie

Politieke evaluaties worden ingezet als middel tegen vervolgde groepen

Eind oktober tot en met begin november, is meestal de tijd in China wanneer examenkandidaten van de middelbare school zich aanmelden voor de Gaokao, het landelijke toelatingsexamen voor de studenten dat zal bepalen op welke universiteit ze worden geplaatst.

Maar in de zuidwestelijke Chinese stad Chongqing veroorzaakte een onderwijsinstelling opschudding toen zij een verschijnsel uit de tijd van de Culturele Revolutie nieuw leven inblies in de aanloop naar de registratie voor de Gaokao.

Ook is dit verschijnsel de afgelopen jaren door het Chinese regime op grote schaal gebruikt om leden van een religieuze minderheid te vervolgen.

Op 6 november publiceerden lokale media een aankondiging van de testacademie van de stad waarin studenten eraan werden herinnerd dat ze een ‘zhengshen‘ moesten halen, wat letterlijk een ‘politiek onderzoek’ betekent, om in aanmerking te komen voor de Gaokao.

Deze term werd tijdens de Culturele Revolutie gebruikt voor een onderzoek om uit te zoeken of een persoon, evenals zijn familie en verwanten, wel in overeenstemming waren met de ideologie van de Chinese Communistische Partij. Talloze jongeren werd zo de mogelijkheid ontzegd om naar de universiteit te gaan, omdat zij of hun familie niet de juiste politieke achtergrond hadden. Er wordt algemeen aangenomen dat de Culturele Revolutie de dood van miljoenen Chinezen veroorzaakt heeft.

Deze aankondiging wekte grote verontwaardiging onder mensen op het internet, die de Chongqing onderwijsautoriteiten ter orde riepen vanwege het terugbrengen van een wrede geschiedenis van vervolging.

“Als je niet van de Partij houdt, dan heb je dus geen recht op onderwijs. Hebben we nog rechten?” schreef een internetter.

Een paar dagen later, op 9 november, deed de testacademie in de provincie Fujian een soortgelijke aankondiging, waarbij de studenten werd verteld dat ze evaluaties van hun “ideologie, politiek en morele karakter” zullen moeten ondergaan.

“Degenen die gedachten en acties vertonen die in strijd zijn met de basisprincipes van de Chinese grondwet, hebben deelgenomen aan ketterse religieuze activiteiten of andere soortgelijke ernstige omstandigheden”, zouden volgens de waarschuwing niet aan de Gaokao mogen deelnemen.

De Chongqing testacademie reageerde uiteindelijk op 8 november op het debacle met een verklaring, waarin gesteld werd dat het verkeerde woord was gekozen en men bedoeld had te verwijzen naar een routinematige beoordeling van de ideologische achtergrond van studenten. Ondertussen, in een interview met een Chinees nieuwsmagazine, ontkende de testacademie verantwoordelijkheid en zei dat het de lokale journalisten waren die de fout maakten om die term in de mediaberichten te gebruiken.

Kort daarna plaatsten sommige internetgebruikers foto’s van wat naar verluidt de inschrijvingsformulieren waren die studenten moeten invullen, en waar duidelijk ‘zhengshen-formulier’ opstond.

Duistere geschiedenis

Veel Chinese intellectuelen herinneren zich dat ‘zhengshen‘ nog een gewoon verschijnsel was in de jaren tachtig.

“In de jaren negentig versoepelde het Chinese regime de ‘zhengshen‘ verplichting enigszins, maar het werd niet volledig afgeschaft. Nadat het Chinese regime de spirituele groep Falun Gong begon te vervolgen werd [de voorwaarde van] ‘zhengshen‘ voor veel Gaokao studenten nieuw leven ingeblazen en verzwaard”, aldus commentator Heng He.

The Epoch Times bekeek de aankondigingen van het Ministerie van Onderwijs voor Gaokao-studenten in de afgelopen twee decennia en ontdekte dat het ministerie sinds 2000 expliciet heeft opgeroepen tot ”evaluaties van ideologie, politiek en moreel karakter.”

Dergelijke terminologie werd vóór 2000 niet gebruikt.

Nadien begon de leider van de Communistische Partij, Jiang Zemin, in juli 1999 met de nationale vervolging van Falun Gong. In de registratie voor de gaokao werd vaak een bepaling opgenomen dat studenten niet betrokken kunnen zijn bij ‘verboden religieuze organisaties’.

Falun Gong, ook wel bekend als Falun Dafa, is een meditatiepraktijk gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De populariteit van de praktijk – officiële schattingen eind jaren negentig plaatsten het aantal aanhangers rond de 70 tot 100 miljoen – en het niet conformeren aan de communistische orthodoxie deed Jiang besluiten de praktijk te verbieden en te vervolgen.

Het propaganda apparaat van de partij was gericht op het belasteren van Falun Gong en iedereen die het beoefende. Een van de belangrijkste manieren om dit te doen, was Falun Gong een ‘verboden religieuze organisatie’ te noemen, iets wat in het Engels vaak als ‘cult’ (sekte) werd vertaald.

In een aankondiging van rekrutering door militaire academies van 2008 voor toekomstige lagere en middelbare scholieren, worden bij de vereisten voor ‘zhengshen‘ expliciet degenen, die niet gekwalificeerd zijn, beschreven: “[zij die] naaste familieleden hebben die momenteel worden aangemerkt als verdachten door de politie, of die coördinerend lid zijn van Falun Gong en andere illegale organisaties.”

Jonge Falun Gong beoefenaars, of kinderen van Falun Gong beoefenaars die niet zelf het geloof beoefenen, wordt routinematig hun basisrecht op opleiding ontzegd als gevolg van dergelijke vervolging.

Volgens Minghui.org, een in de V.S. gevestigde website die de vervolging van Falun Gong in China op de voet volgt, is Liu Zonggang een Falun Gong aanhanger uit een dorp in Shougang City, Shandong provincie. Hoewel de Gaokao resultaten van zijn zoon opmerkelijk waren, werd zijn zoon niet toegelaten tot welke universiteit dan ook, omdat Liu en zijn vrouw Falun Gong beoefenden.

In Laiwu City, ook in Shandong, werd de dochter van Falun Gong aanhanger Wang Zi, van school gestuurd, en werd haar het middelbare school diploma en dus het recht om de Gaokao te doen ontzegd, onder druk van de lokale politie.

Zhang Haiyan, die nu in de Verenigde Staten woont, vertelde de Chinese editie van The Epoch Times in een interview in juli 2017 dat toen hij op de middelbare school zat, hij samen met zijn familie (allemaal Falun Gong beoefenaars) naar Peking reisde om zich uit te spreken tegen de vervolging door het Chinese regime.

Zijn familie en hij werden door de politie gearresteerd en enkele dagen vastgehouden. Hoewel hij goed scoorde op de Gaokao, werd hij niet geaccepteerd op de scholen van zijn voorkeur. Hij mocht zich alleen inschrijven op een school die de onderwijsautoriteiten hem hadden toegewezen.

Later, toen hij probeerde een aanvraag in te dienen voor een master aan de Xiamen Universiteit, vertelde een vertegenwoordiger van de universiteit aan Zhang dat hij niet werd geaccepteerd, omdat alle studenten een ‘zhengshen‘-formulier moeten invullen waarin werd gevraagd of de student en/of zijn of haar familie Falun Gong heeft beoefend, of momenteel het geloof aanhangt. De vertegenwoordiger vertelde hem: “We weten dat het moeilijk voor je is om die vraag te beantwoorden.”

Zhang werd niet geaccepteerd en besloot na zijn afstuderen in dienst te gaan.

Door Annie Wu

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN