Het Chinese Corporate Social Credit System zou voor buitenlandse bedrijven ‘leven of dood’ kunnen betekenen

Het Chinese regime is van plan om in 2020 het “sociale krediet systeem voor bedrijven” volledig in te voeren, waarbij alle bedrijven die in China actief zijn een beoordeling krijgen op basis van door de overheid vastgestelde parameters van “goed” gedrag.

Alle bedrijven uit Hongkong en Macau die actief zijn op het Chinese vasteland zullen ook worden beoordeeld.

De Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China publiceerde op 28 augustus een rapport, waarin wordt gewaarschuwd dat buitenlandse bedrijven “sancties kunnen worden opgelegd of zelfs op een zwarte lijst kunnen komen te staan” als ze zich niet houden aan het beleid en de regelgeving van de Chinese autoriteiten.

Plan

De Chinese Communistische Partij van China kondigde in 2014 haar plannen aan voor een landelijk sociaal kredietsysteem, waar zij haar criteria voor “goed” en “fout” gedrag voor individuen en bedrijven beschreef.

Personen die “onbetrouwbaar” gedrag vertonen, zoals door rood licht rijden of vervuilen, krijgen punten in mindering. Degenen met lage scores worden verboden van het openbaar vervoer gebruik te maken, hotels te boeken, en andere beperkingen.

Het Chinese regime publiceert een openbaar verslag van personen die zich schuldig maken aan slecht gedrag, genaamd het National Credit Information Center. Uit de nieuwste gegevens blijkt dat meer dan 3,5 miljoen mensen zich schuldig hebben gemaakt aan meer dan 14 miljoen “gevallen” van slecht gedrag.

Voor bedrijven zijn de normen minder duidelijk gedefinieerd. Een beleidsdocument legde uit dat bedrijven die hun afval van bijproducten niet goed behandelen of die nog uitstaande schulden hebben bij banken, punten in mindering zullen krijgen.

Rapport

De Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China heeft op 28 augustus een studie vrijgegeven, gebaseerd op de beleidsdocumenten van het Chinese regime over het sociale kredietstelsel. Het werd uitgevoerd samen met Sinolytics, een in Berlijn gevestigd adviesbureau dat gespecialiseerd is in Chinese technologie.

De autoriteiten zijn begonnen met het verzamelen van gegevens over bedrijven, maar bedrijfssancties op basis van het systeem voor sociaal krediet zullen pas in 2020 worden ingevoerd.

“China’s ‘Corporate Social Credit System’ is de meest gecoördineerde poging ooit van een regering om een zelfregulerende markt iets op te leggen, en het zou leven of dood kunnen betekenen voor individuele bedrijven”, aldus Jörg Wuttke, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, in een persbericht.

 “Bedrijven in China moeten zich voorbereiden op de gevolgen, om ervoor te zorgen dat ze in leven blijven met de score, en niet sterven door de beoordeling”, zei Wuttke.

De gevolgen

 In het verslag worden drie belangrijke consequenties toegelicht voor bedrijven die in China actief zijn.

Ten eerste de “nalevings-uitdagingen”. Deze dwingen bedrijven om de Chinese marktregels na te leven, of het risico te lopen dat hun kredietscore wordt bijgesteld.

Ten tweede zijn er de “strategische uitdagingen”, zoals het kiezen van de juiste partners en leveranciers met goede kredietscores. Een bedrijf dat samenwerkt met een bedrijf met een slechte score kan het risico lopen dat zijn eigen score wordt beïnvloed.

Volgens het plan van het Chinese regime moet elk bedrijf relevante gegevens aan de autoriteiten overhandigen, evenals hun “klantenbestand, evaluaties van elke klant, handelsgegevens van klanten, kredietgegevens van klanten”, en nog veel meer.

Als derde zijn er ” bedreigingen voor de integriteit van bedrijfsgegevens”, wat betekent dat bij het overdragen van gegevens aan de autoriteiten, bedrijven het risico lopen dat ze hen toegang geven tot gevoelige gegevens “zoals technologische details en personeelsinformatie”.

Sancties

De conclusie van het rapport luidde dat als de kredietscore van een bedrijf laag is, de sancties waarschijnlijk verder zouden gaan dan boetes of gerechtelijke bevelen.

De studie verzamelde meer dan 50 Memoranda van Overeenstemmingen (MvO’s) die werden ondertekend door verschillende Chinese overheidsinstellingen, waaronder ministeries, lokale overheden, industriële reguleringscommissies en banken, waarin in detail werd beschreven hoe de overheid bepaalt welke beperkingen aan bedrijven met lage kredietscores worden opgelegd.

Op basis van deze MvO’s is het waarschijnlijk dat bedrijven te maken zouden krijgen met sancties als “hogere inspectietarieven en gerichte audits, beperkte afgifte van overheidstoestemmingen (bv. landgebruiksrechten en investeringsvergunningen), uitsluiting van preferentiële beleidslijnen (bv. subsidies en belastingkortingen), beperkingen op openbare aanbestedingen en openbare verwijten en schande”, aldus het rapport.

Als een bedrijf op de zwarte lijst van de autoriteiten wordt geplaatst, kan volgens het rapport “een volledige lijst van meerdere sancties worden toegepast”.

 

Door Nicole Hao

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN