Het Chinese leger gebruikt militair-burgerlijke fusie voor bewapening op industriële basis

Uit een nieuw C4ADS-rapport blijkt dat China door middel van zijn militair-burgerlijke fusiestrategie probeert zijn burgerlijke industriebasis volledig te integreren in de bevoorradingsketen van het Volksbevrijdingsleger. De militaire denktank zegt ook dat westerse bedrijven en universiteiten die zich bezighouden met Chinese bedrijven en instellingen, moeten waken voor onrechtmatig gebruik van hun technologie.

 De Chinese leider Xi Jinping beweerde op 25 september dat de bekwaamheid van China om de 57 miljard euro kostende internationale luchthaven Daxing International Airport van Peking in slechts vijf jaar tijd te ontwerpen en te bouwen, getuigt van “de politieke voordelen van de leiding van de Communistische Partij en van het socialistische systeem van China dat alle bronnen kan mobiliseren om grote prestaties te leveren.” Maar volgens een rapport met de titel “Open Arms” van de onpartijdige militaire denktank C4ADS, is het Chinese regime dat sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw buitenlands commercieel onderzoek en investeringen uit het Westen verwelkomt, altijd gebonden geweest aan technologietransfers met militaire toepassingen om het People’s Liberation Army (PLA) te versterken. Gecombineerd met PLA wetenschappers die tot belangrijke universiteiten in de wereld zijn toegetreden voor toegang tot geavanceerde technologieën, heeft de defensie-industrie van China de industrie van het Westen kunnen inhalen.

 China’s “Nationale Middellange en Lange Termijnplan voor de Ontwikkeling van Wetenschap en Technologie (2006-2020)” schetste de PLA-tactiek voor toegang tot geavanceerde Westerse technologieën als ““Introduce, Digest, Absorb, and Re-innovate” (IDAR). Binnenlandse Chinese bedrijven kregen de opdracht om “geavanceerde technologie te verwerken en te absorberen, cruciale technologieën te veroveren die van invloed zijn op de nationale strategische belangen, [en] belangrijke apparatuur en onmisbare producten te ontwikkelen die onafhankelijke kennis benutten.”

IDAR moedigde Chinese bedrijven aan buitenlandse technologie te importeren om het wereldberoemde hogesnelheidsspoorwegsysteem te lanceren. Toen het land eenmaal toegang tot de technologie had gekregen en deze opnieuw had geïnnoveerd, maakte China gebruik van de omvang van de markt en werd het de grootste fabrikant van hogesnelheidstreinen en treinwagons ter wereld.

Xi Jinping lanceerde in zijn thematoespraak van de State Council in 2016 de ‘Innovatiegedreven ontwikkelingsstrategie’ voor China om tegen 2050 een ‘wereldmacht in wetenschappelijke en technologische innovatie’ te worden. Hoewel Xi het initiatief beschreef als een versnelling en stimulering van de economische transformatie van het land, suggereren C4ADS-analisten dat het de lancering van de MCF-strategie (Military-Civil Fusion) markeerde, die Chinese non-defensiebedrijven aanspoorde om te beginnen met hun verkoop rechtstreeks aan de PLA.

China’s 13e vijfjaren plan, dat in maart 2016 werd gepubliceerd, vermeldt: “We zullen de nadruk leggen op zowel ontwikkeling als nationale veiligheid, ernaar streven om zowel een welvarend land als een sterk leger op te bouwen, en verder te gaan met de geïntegreerde militair-burgerlijke ontwikkelingsstrategie om te komen tot een diepe en zeer efficiënte integratie van de ontwikkeling van de militaire en civiele sector op meerdere terreinen en voor alle factoren, en om uitgebreide vooruitgang te boeken bij de modernisering van defensie en de strijdkrachten.”

C4ADS’ beoordeling van 65.727 importgegevens en 429 investeringstransacties in de afgelopen drie jaar heeft uitgewezen dat 1.655 Chinese burgerondernemingen door middel van interactie met het Westen, buitenlandse technologie hebben verworven en vervolgens de technologie “opnieuw hebben geïnnoveerd” om producten of diensten te leveren om het militaire concurrentievermogen van de PLA te bevorderen.

Gezien de talrijke voorbeelden van gevoelige technologieën die commercieel zijn aangekocht in de Verenigde Staten en Europa en die hebben bijgedragen tot geavanceerde PLA-wapensystemen, beveelt de C4ADS aan dat staten, bedrijven en universiteiten die met Chinese bedrijven en instellingen samenwerken, proactief moeten waken tegen misbruik van hun technologie.

De C4ADS adviseert regeringen om de toezicht- en regelgevingsstructuren met betrekking tot het verlenen van technologielicenties en -overdrachten te herstructureren. Het doel moet zijn om legitieme commerciële activiteiten te blijven beschermen, “en tegelijkertijd risicovolle transacties op afstand te houden”.

 

Door CHRISS STREET

Chriss Street is een expert in macro-economie, technologie en nationale veiligheid. Hij heeft gediend als CEO bij verschillende bedrijven en is een actief schrijver met meer dan 1.500 publicaties. Hij geeft ook regelmatig strategielezingen in Zuid-Californië aan afgestudeerde studenten van topuniversiteiten.

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN