Het komende showproces 

President Joe Biden, alom geprezen voor zijn inaugurele oproep tot eenheid, werd gevraagd naar het aanstaande, zeer tot verdeeldheid leidende, Senaatsproces tegen voormalig president Donald Trump.

“Ik denk dat het moet gebeuren”, antwoordde hij.

Maar dit proces moet niet verward worden met een impeachment volgens Artikel 1, Sectie 3, en Artikel 2, Sectie 4 van de Amerikaanse grondwet. De juiste term voor wat we nu zien gebeuren in de hoofdstad van het land is een showproces, de schijnprocesvoering die tirannen als Jozef Stalin hielden nadat zij de macht hadden gegrepen.

Als u denkt dat dit “overdreven” klinkt, denk dan eens aan wat er onlangs in het Huis van Afgevaardigden is gebeurd. De president van de Verenigde Staten werd “in staat van beschuldiging gesteld” zonder onderzoek, zonder bewijs en zonder de normale procedure die voor een dergelijk belangrijk en zeldzaam besluit vereist is.

Om niet achter te blijven zal de Senaat nu een volstrekt ongrondwettelijk “proces” houden, veel meer kenmerkend voor een bananenrepubliek dan voor de grootste constitutionele republiek in de geschiedenis.

Volgens Wikipedia “is een showproces een openbaar proces waarin de gerechtelijke autoriteiten reeds de schuld en/of onschuld van de beklaagde hebben vastgesteld. Het enige doel van het eigenlijke proces is om zowel de beschuldiging als het vonnis aan het publiek te presenteren, zodat ze zowel een indrukwekkend voorbeeld zijn als een waarschuwing voor andere would-be dissidenten of overtreders.”

Klinkt dat bekend?

Ironisch genoeg, net zoals toen 150 communistische sympathisanten uit de Amerikaanse entertainment industrie een verklaring ondertekenden ter ondersteuning van Stalin’s showprocessen, heeft het hedendaagse equivalent van 150 “rechtsgeleerden” hetzelfde gedaan ter ondersteuning van de Pelosi/Schumer showprocessen.

En net zoals de in ongenade gevallen New York Times verslaggever Walter Duranty de neprechtspraak van Stalin legitimeerde, loopt de pers direct achter de linkse partijen aan. Een columniste van CNN schreef onlangs dat “waarheids- en verzoeningsprocessen” altijd een belangrijk onderdeel waren van het herstel van een natie die oorlog met zichzelf had gevoerd. Maar wat zij verzuimt te vermelden is dat deze waarheids- en verzoeningsprocessen vaak een truc waren van communistische dictators om de macht te behouden.

Mocht u twijfelen aan haar werkelijke bedoeling, dan hoeft u alleen maar haar conclusie te lezen, namelijk dat rechtszaken een belangrijk onderdeel zijn om mensen te helpen uiteindelijk hun schuld tegen hun land in te zien vanwege hun steun aan Trump.

Deze moderne grote zuivering door linksen mist elke rechtmatigheid.

Ondanks al hun heftige beweringen, is er geen precedent voor het aanklagen van een president na zijn of haar aftreden. De ‘Founding Fathers’ (grondleggers) waren uiterst nauwgezet bij het opstellen van de grondwet en zorgden ervoor dat een impeachment alleen betrekking had op “de president”, en niet op een voormalige president.

Hoe bespottelijk deze impeachment is, blijkt uit het feit dat opperrechter John Roberts zijn handen er van aftrekt door te zeggen dat hij niet grondwettelijk verplicht is een impeachment voor te zitten waarbij geen zittende president betrokken is.

Om zich er niet van te laten afhouden, werd besloten dat Senator Patrick Leahy (D-Vt.) het proces zal voorzitten. U leest het goed, de aanklagers zijn nu ook de rechter en jury in dit “impeachment” proces.

Zet deze haast voor een veroordeling en afschaffing van het recht op een eerlijk proces eens af tegen feitelijke historische precedenten.

Tijdens het presidentschap van Clinton ging het om een vier jaar durend onderzoek met een eindrapport waarin 11 redenen voor impeachment werden genoemd, waaronder meineed en geknoei met getuigen. Zelfs toen hield het Huis nog een uitgebreid debat, dat meer dan twee maanden duurde. Het proces in de Senaat duurde vervolgens meer dan een maand voordat president Clinton uiteindelijk werd vrijgesproken. Bij de impeachment van president Andrew Johnson beraadslaagde het Huis bijna twee weken over de impeachment, gevolgd door bijna drie volle maanden van een eerlijk proces in de Senaat. En natuurlijk is er het precedent van Richard Nixon, wiens aftreden alle impeachment-procedures van het Huis tot stilstand bracht, omdat ze heel goed wisten dat je iemand die geen president is, niet kunt afzetten.

Toch laten Biden en de zijnen nu zien dat zij liever de nepjuridische kunstgrepen van dictators nastreven dan de gevestigde procedures die in de grondwet en in eerdere voorbeelden van gerechtelijke procedures zijn vastgelegd.

En waar is de oppositiepartij in deze vertoning?

Totdat Senator Rand Paul (R-Ky.) een stemming afdwong over de ongrondwettigheid van deze impeachment, had de partij die zichzelf verkoopt als de voorvechters van de grondwet zich rustig afzijdig gehouden, hopend dat deze laatste wit-hete zuivering uitgebrand zou zijn voordat het hen zou bereiken.

Maar het heeft hen al bereikt.

Gewoon vanwege het vragen om een discussie en debat over de geldigheid van de verkiezingsresultaten, worden leden van het Congres en de voormalige president bedreigd zich nooit meer verkiesbaar te mogen stellen, vervolging en gevangenisstraf. Bezwaar maken tegen gecertificeerde kiesmannen werd bij eerdere presidentsverkiezingen door voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi (D-Calif.) nog “democratie aan het werk” genoemd toen zij deze belangrijke procedure toepaste, maar nu wordt elke afwijkende mening bestempeld als oproer.

Dus als gekozen leiders werkelijk geloven dat dezelfde mensen die vastbesloten zijn om een voormalige president tot het einde van de wereld te achtervolgen, plotseling hun achtervolging zullen staken, dan zijn zij dwaas en onnozel.

Na dit, zullen ze achter elke gekozen vertegenwoordiger aangaan die weigert zich neer te leggen bij hun plannen voor Amerika, en dan zullen ze komen voor de gewone Amerikanen. Ze zijn al bezig met het “uitschakelen” van elke burger die te luidruchtig wordt of bezwaar maakt tegen het verhaal van de partij; met de rest van ons zullen ze afhandelen door middel van beleid en regelgeving.

Iedereen die van vrijheid houdt, zou zich met hand en tand moeten verzetten tegen deze schaamteloze zet van de agenten van de zuivering. Paul’s afwijzing van deze schijnvertoning, gesteund door 44 andere senatoren, was een begin.

Langzaamaan komen leiders uit de chaos tevoorschijn, en meer Amerikanen dan ooit stellen de juiste vragen en zoeken naar manieren om deel uit te maken van de oplossing. De buitensporige en extreme pogingen om de helft van Amerika het zwijgen op te leggen zullen niet onbeantwoord blijven en kunnen net de prikkel zijn die patriotten nodig hebben om zich te hergroeperen en zich opnieuw te engageren in ons grondwettelijk proces.

Zoals Benjamin Franklin ons in herinnering bracht: “We moeten inderdaad allemaal samenwerken, anders zullen we zeker allemaal apart hangen.”

Door Rick Green

Rick Green, voormalig volksvertegenwoordiger van Texas, is een grondwetsdeskundige, advocaat en oprichter van de Patriot Academy.

De standpunten in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel op 28 januari gepubliceerd op The Epoch Times: The Coming Show Trial

Kijk ook

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN