Het Q fenomeen

Op billboards langs snelwegen in de Verenigde Staten verscheen één enkele letter. Ook op T-shirts bij Trump verkiezingsbijeenkomsten, werd deze letter gezien, en is het een internetsensatie geworden onder veel conservatieven.

“Q” vertegenwoordigt een mysterieus individu, of een groep individuen, die in oktober 2017 online updates startte over geheime acties die naar verluidt door de regering Trump werden genomen om corruptie in de Verenigde Staten en de wereld op te lossen.

De meeste reguliere media hebben Q afgedaan als een samenzweringstheorie, maar de constante stroom ​​van anti-Trump berichtgeving hebben deze zenders minder geloofwaardig gemaakt bij de achterban van Q. Deze beschuldigingen hebben weinig effect gehad op het momentum van de groeiende beweging.

De berichten van Q begonnen op het 4chan online forum, wat zowel beroemd als berucht vanwege de afwezigheid van censuur. Later verhuisde Q naar een vergelijkbaar forum, 8chan, wegens vermeende beveiligingsproblemen. De berichten verschijnen ook regelmatig onder de hashtag #QAnon op Twitter en veel conservatieve YouTubers doen verslag van dit onderwerp. Zelfs Amerikaanse beroemdheden als Roseanne Barr hebben commentaar geleverd op de Q berichten.

Als de Q berichten echt zijn, kunnen ze aangeven dat de regering Trump een ander kanaal heeft gevonden om met supporters te praten, om zo nieuwsuitzendingen en sociale media helemaal te omzeilen met een meer directe benadering. De geldigheid van het kanaal is niet bevestigd of ontkend door de regering.

Maar het verband tussen de Q berichten en de regering van Trump lijkt echter geleverd door het crossposten van sleutelbegrippen op het Twitteraccount van  president Donald Trump zelf.

Van Amerikaanse inlichtingendiensten is bekend dat ze officiële Twitteraccounts gebruiken om gecodeerde berichten te verzenden. De New York Times meldde bijvoorbeeld op 2 februari dat de National Security Agency zijn officiële Twitteraccount bijna twaalf keer had gebruikt om gecodeerde berichten naar een potentiële bron in Rusland te sturen.

Updates

Om een beter begrip van dit fenomeen te krijgen, nam ik contact op met de moderator van een privé Q discussiegroep op Facebook. De persoon in kwestie is een voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse overheid, maar heeft gevraagd om niet te worden genoemd uit bezorgdheid dat hij zou worden aangevallen door linkse groepen.

Hij zei dat Q geacht wordt te staan voor de ‘Drain the Swamp’ belofte van Trump die hij vanaf het begin van zijn campagne al maakte. ‘To drain the swamp’, staat voor het elimineren van corruptie, het ontmaskeren van ‘fake news’ zenders, en de opstand tegen globalisten en lobbygroepen.

De moderator wees me op een video van één van de eerste campagnebijeenkomsten van Trump. Hij vertelde me dat deze video de aard van de Q berichten goed weergeeft. In de video zei Trump: “Onze beweging gaat over het vervangen van een mislukt en corrupt politiek establishment, met een nieuwe regering die wordt gecontroleerd door jullie, het Amerikaanse volk.”

“Het ‘establishment’ van Washington, en de financiële instellingen en mediabedrijven die dit establishment financieren, hebben maar één doel: zichzelf beschermen en verrijken.”

Trump legde vervolgens de verbanden uit tussen wereldwijde speciale belangengroepen, grote nieuwszenders, grote bedrijven,
en politieke corruptie. Hij zei dat zijn campagne “een ware existentiële bedreiging vormt voor dit corrupte systeem”. Waarna hij zich tot de Amerikanen richt: “We zullen dit land voor jullie terugnemen en we zullen Amerika weer groots maken.”

Volgens de moderator zijn de analyses en het inzichten van de Q berichten één van de belangrijkste onderdelen voor de volgers. Hij zei dat de voorspellende berichten ‘altijd goed getimed zijn, altijd scherpzinnig zijn en tot nu toe altijd kloppen.’

Openbare informatie

Veel Q berichten worden geschreven als enigszins gecodeerde berichten, die op veel verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, en verwijzen naar vermeende acties van de regering Trump om aan zijn beloften te voldoen.

De berichten hebben hun eigen codewoorden, bijvoorbeeld ‘BHO’ in plaats van ‘Barack Hussein Obama’, ‘BC’ in plaats van ‘Bill Clinton’ enzovoort. De berichten verwijzen vaak naar incidenten die hebben plaatsgevonden en geven context aan die incidenten, en geven ook aanwijzingen voor gebeurtenissen die in ontwikkeling zijn of naar verluidt nog zullen komen.

De moderator merkte op dat deze manier van informatieverstrekking aan het grote publiek logisch is vanuit het perspectief van Amerikaanse inlichtingendiensten, omdat het refereren aan informatie door middel van trefwoorden en leads — in plaats van direct informatie te bieden — waarschijnlijk niet de wet overtreedt over het lekken van geheime informatie.

Het is gebaseerd op openbare informatie, zei hij. “Het is gedaan op een manier die de wetten op geheim materiaal niet overtreedt.”

Veel van de Q berichten zijn gebaseerd op vrij toegankelijke informatie, zodat mensen die Q volgen zelf onderzoek kunnen doen en hun eigen conclusies kunnen trekken; andere berichten met voorspellingen of geheime informatie, vragen een groter vertrouwen van de lezers.

Sommige informatie kan worden geverifieerd, terwijl andere informatie meer contextueel is. Een recent bericht wees bijvoorbeeld op het ongewoon grote aantal verzegelde aanklachten bij het ministerie van Justitie. Normaal gesproken is het aantal verzegelde aanklachten per jaar bijna 1000. Momenteel is het aantal verzegelde aanklachten al meer dan 40.000. [verzegelde aanklachten blijven vaak geheim totdat de verdachte is gearresteerd.] https://definitions.uslegal.com/s/sealed-indictment/

‘Bescherming tegen onwetendheid’

Als het waar is dat corruptie zijn weg heeft gevonden binnen de Amerikaanse politiek, inlichtingendiensten, het klassieke omroepbestel en andere groepen, zei de moderator, dan is het binnen deze context logisch dat de regering Trump een alternatief kanaal heeft geopend om te communiceren met Amerikanen over de vorderingen van de opschoning.

Er zijn veel theorieën over wie er achter Q zit. Eén van de meest prominente theorieën is dat Q staat voor security clearance Q, het hoogste niveau van toegang binnen het ministerie van Energie. Anderen geloven dat het verwijst naar “Q” uit de James Bond films, een persoon die Bond ondersteunt terwijl hij vecht tegen een wereldwijde corrupte schaduworganisatie. De moderator gelooft echter dat Q verwijst naar “Quartermaster” (kwartiermaker) en dat het kan verwijzen naar een leider in de regering van Trump.

Hij zei: “Q is de kwartiermaker van Amerika.”

Hij wees op een reeks citaten van de grondleggers van Amerika. Waaronder een citaat van Thomas Jefferson: “Als we willen waken voor onwetendheid en vrij willen blijven, is het de verantwoordelijkheid van elke Amerikaan om geïnformeerd te zijn.” Een ander citaat, van George Washington, luidt: “Waarheid zal uiteindelijk zegevieren, daar waar moeite gedaan wordt om het aan het licht te brengen.”

“Die citaten zijn precies waar Q over gaat”, zei de moderator. “We moeten mensen wakker maken.”

Hij merkte op dat je tegenwoordig nog geen nieuwszender zoals CNN kunt aanzetten zonder iets negatiefs over Trump te horen, en dat in deze context “misschien [Trump] en enkele mensen om hem heen besloten hebben een back-up kanaal voor Twitter en Facebook te creëren.”

“En Q is die back-up”.

Door Joshua Philipp

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN