Het SpyGate schandaal in de Verenigde Staten; wat zijn we in 2018 te weten gekomen?

2018 bleek een jaar van vele openbaringen, die meer inzicht gaven in de gebeurtenissen van de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en de tijd daarna.

Het is nu duidelijk dat krachten binnen de FBI, de CIA en de Amerikaanse Ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken de presidentiële verkiezingscampagne van Trump actief hebben tegengewerkt, en dat ze zijn regering na de verrassende overwinning, bleven tegenwerken.

Direct na Trump’s overwinning in 2016, richten deze inspanningen zich op twee aspecten; het lamleggen van Trump’s nieuw gevormde regering en tegelijkertijd het toewerken naar de procedure om hem af te zetten.

De ‘mainstream media’ (MSM) werkt mee aan deze onderneming, met de bijna hartstochtelijke promotie van het ene verhaal na het andere, bol staand van de halve waarheden en onvolledigheden.

Maar in de tweede helft van 2017, bleef Trump nog steeds de oppositie verrassen en beschamen. Zijn regering begon zich te doen gelden en er leek controle te komen over de FBI en het Ministerie van Justitie, op het hoogste niveau.

Begin 2018 lijkt er een grote zuivering te hebben plaatsgevonden; een aantal hooggeplaatste individuen, namen plotseling ontslag of werden ontslagen. Voormalig vice-voorzitter van de FBI Andrew McCabe werd ontslagen en is momenteel onderwerp van een speciaal onderzoek door een ‘Grand Jury’.

Het Mueller-onderzoek, wat in mei 2017 startte, is met een aantal aanklachten gekomen, maar is er opvallend genoeg niet in geslaagd met enig bewijs te komen van illegale praktijken door de presidentscampagne van Trump. Bij elke aanklacht van Mueller werd duidelijk dat er geen enkele sprake was van ongeoorloofd handelen door een Amerikaans burger. Het speciale onderzoek lijkt zich met name te richten op schendingen van de registratiewetten voor buitenlandse vertegenwoordiging en invloed ten tijde van de Obama-regering

Tegelijkertijd lopen er nog steeds meerdere onderzoeken, waaronder het prominente onderzoek naar misbruik van de FISA, uitgevoerd door de inspecteur-generaal van het Ministerie van Justitie Michael Horowitz.

Als we vooruitblikken naar 2019, willen we graag antwoord op de volgende vragen: “Wie wordt er verantwoordelijk gehouden?”; “Tot in welke regionen van de politieke hiërarchie zal het onderzoek reiken?” en “Zullen een aantal van de zwaargewichten zoals de voormalige directeur van de CIA, John Brennan, ook nog het mikpunt van de onderzoeken worden?”

spygate
Klik op de afbeelding voor een grote versie (Epoch Times)

Het Mueller onderzoek

Mueller onderzoek
Speciale onderzoeker Robert Mueller (L) komt bij het Amerikaanse Capitool aan voor een besloten bijeenkomst van Senaatsleden en het Amerikaanse Ministerie van Justitie in Washington op 21 juni 2017. (Alex Wong/Getty Images)

Het Mueller-onderzoek bleek voor velen emotioneel en zorgwekkend. Maar er zijn misschien wat geruststellende feiten voor mensen die denken dat de speciale adviesraad zijn boekje te buiten gaat. Er is een gemeenschappelijk thema in Mueller’s onderzoek: corruptie en ongeregistreerde buitenlandse beïnvloeding. Het grootste deel van zijn onderzoek, zoals het onderzoek naar Paul Manafort, houden verband met gebeurtenissen voor Trump ten tonele verscheen. Tot dusverre is er in het onderzoek geen enkele aantijging geweest die wijst op een samenzwering gerelateerd aan president Trump.

Het is niet algemeen bekend dat Trump, Rosenstein en Mueller, op 16 mei 2017 – een dag voor Muellers aanstelling – bij elkaar kwamen. De meeting ging zogenaamd over het al dan niet aanvaarden van de nieuwe directeursfunctie van de FBI door Mueller, maar dat lijkt niet waarschijnlijk.

Mueller is eerder directeur van de FBI geweest van 2001 tot en met 2013 – twee jaar langer dan de normale ambtstermijn van 10 jaar. In 2011 verzocht Obama Mueller om twee jaar langer aan te blijven als directeur van de FBI, waarvoor speciale goedkeuring van het Congres nodig was. Een nieuwe aanstelling zou gegarandeerd op verzet stuitten.

Met de aanstelling van Mueller op 17 mei, werd een belangrijk doel bereikt, het verplaatste de macht over het Rusland-onderzoek van de FBI en McCabe naar Mueller. Rosenstein bleef de hoogste autoriteit in het onderzoek, en elke uitbreiding van Mueller’s onderzoek moest goedgekeurd worden door Rosenstein.

Op 2 augustus 2017, gaf Rosenstein in het geheim een memo uit met een herziening van de reikwijdte en definitie van het onderzoek. Deze memo wordt nog steeds gecensureerd. De beweegredenen voor deze memo zijn nog steeds geheim en slechts enkelen hebben de ongecensureerde versie gezien.

De twee individuen die de ongecensureerde memo hebben gezien zijn de districtsrechter T.S. Ellis III, die het proces tegen Manafort leidt, en de zojuist aangestelde minister van Justitie Matthew Whitaker.

Geen van tweeën heeft enige indicatie gegeven over problemen met de inhoud van Rosenstein’s memo.

Journalisten verzamelen zich buiten het hoofdkantoor van Orbis Business Intelligence, het bedrijf gerund door voormalig geheim agent Christopher Steele, in Londen op 12 januari 2017. (Leon Neal / Getty Images)

Het Steele dossier

Als afsluiter van 2018 is één ding nog het noemen waard:

Het Steele dossier is ontkracht.

Steele gaf onlangs in een wettelijk document aan dat hij was ingehuurd om informatie te verschaffen waarmee Hillary Clinton een beroep zou kunnen doen op de rechtsgeldigheid van de verkiezingsresultaten van 2016. Ook al is het nooit officieel aangevochten, werd het Steele dossier, dat onbevestigd bleef door de FBI, hier juist voor ingezet – het was ook de sleutel tot het verkrijgen van een FISA bevelschrift om de campagne adviseur van Trump,Carter Page, te kunnen bespioneren.

Michael Isikoff, de reporter van Yahoo News die Steele in september 2016 ontmoette, gaf onlangs toe dat hij grote twijfels had over het dossier:

“Als je echt naar de details kijkt van het Steele dossier, naar de specifieke aantijgingen, dan missen we het ondersteunende bewijs, en zijn er in feite duidelijke gronden om te denken dat een aantal sensationele aantijgingen nooit bewezen zullen worden en waarschijnlijk vals zijn.”

Voormalig FBI directeur James Comey getuigde onlangs dat het Steele dossier niet geverifieerd kon worden sinds mei 2017. Nogmaals; het dossier werd door de FBI op 21 oktober 2016, gebruikt als belangrijkste bewijs om het FISA-bevelschrift te krijgen.

Het Steele dossier, geschreven door een Brits staatsburger en voormalig MI6 agent, werd door zowel de FBI en de CIA gebruikt, en de samenvatting van het document werd direct aan president Obama gegeven. En ondanks alle gewichtigheid over dit document, blijven de meeste aannames onbewezen, blijken er veel vals te zijn, en is het rapport tot op de dag van vandaag niet geverifieerd.

Dit past misschien ook wel bij een document wat oorspronkelijk bedoeld was door Clinton te worden gebruikt om de verkiezingsuitslag aan te kunnen vechten in het toen nog onwaarschijnlijke scenario dat ze zou verliezen.

Door Jeff Carlson

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN