Hoe het standvastige geloof in goedheid haar gespannen huwelijksleven omdraaide

Vandaag de dag komen conflicten tussen schoonmoeder en schoondochter veelvuldig voor. Dit zorgt er echter niet alleen voor dat de man zich klem voelt zitten tussen hen in, maar het kan een huishouden ook omtoveren tot een slagveld.

Hoewel sommige mensen ervoor kiezen de spanningen in een relatie te negeren, zijn er ook mensen die grote inspanningen leveren om de band te herstellen, en Nie Lan is zo’n persoon. Gelukkig. Vanwege haar geloof in de leer van een oude spirituele praktijk, veranderde ze haar gezinssituatie en hielp ze de vrede te herstellen.

©The Epoch Times | Quan Jinglin

Van zorgeloos tot de enige kostwinner worden

Nie kwam oorspronkelijk uit China en verliet haar ouderlijk huis op 1 januari 2010 om een nieuw hoofdstuk in haar leven te beginnen. Ze was getrouwd met een Koreaanse man en verhuisde naar Zuid-Korea. In het begin leek het leven soepel, omdat de financiële situatie van haar man redelijk goed was.

De vreugdevolle dagen leken echter niet lang te duren. Al snel werd het gezin beroofd van al hun spaargeld. Dit zette de financiële situatie van het gezin onder druk. Tot overmaat van ramp verloor haar man, die toen de enige kostwinner van het gezin was, plotseling zijn baan als accountant.

“Mijn man was in die tijd erg moedeloos”, vertelde Nie aan de Chineestalige editie van The Epoch Times. “Hij raakte verslaafd aan videogames, speelde dagelijks en ging zes jaar lang niet werken.”

Haar man verloor zijn connectie met de samenleving en werd bang voor de buitenwereld. Wanneer er ook maar iets geregeld moest, sleepte hij Nie met zich mee.

“Dit veroorzaakte enorme stress bij mij”, herinnerde Nie zich. “Ik wist niet hoe ik verder moest leven en had geen toekomstbeeld meer.”

Eerst zorgeloos en nu alles kwijtgeraakt, ging Nie bij haar schoonzus en schoonmoeder inwonen. Nie beschreef dat het huis geen verwarming had voor in de winter.

Niet lang daarna begon Nie te beseffen dat ze niet meer op haar man kon rekenen en besloot daarom met haar 3-jarige zoon het huis uit te gaan en voor hen beiden te gaan zorgen.

“Ik heb mijn vrije tijd gebruikt om een klein bedrijfje te starten om geld te verdienen. Dat was net genoeg om ons allebei te voeden”, vertelde Nie. “Het was financieel krap. Dus in die tijd was ik erg boos op mijn man. Van mijn huwelijk was niet veel meer over.”

Ondanks de crisis waar ze zich in bevond, had ze medelijden met haar man. Nadat ze lang en diep had nagedacht, nam ze de moeilijke beslissing om samen met haar zoon terug te keren naar hun huis in de stad Jeonju.

Nie herinnert zich dat ze tot die conclusie was gekomen, omdat zij vond het op zich te moeten nemen om het gezin bij elkaar te houden.

Hoewel het leven een uitdaging was en haar door beproevingen en moeilijkheden leidde, zei Nie dat ze “nooit aan echtscheiding had gedacht”. De reden was omdat ze Falun Gong beoefende.

Nie Lan voert de vijfde Falun Gong-oefening uit. (Foto met dank aan Nie Lan)

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een eeuwenoude oefening van lichaam en geest die zijn aanhangers leert de principes van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid in hun dagelijks leven te volgen.

Nie zei dat de praktijk haar leerde dat “een cultivatiebeoefenaar vriendelijk moet zijn, tradities moet volgen en eerst aan anderen moet denken wat er ook gebeurd”.

Mededogen verandert haar man

Na thuiskomst probeerde Nie begrip te tonen voor de situatie van haar man terwijl ze zorgde voor haar schoonmoeder die lijdt aan dementie. Door de verandering in haar, verbeterde ook de gezinssituatie drastisch. De dingen begonnen op te klaren – haar man herstartte zijn carrière en veranderde zijn houding tegenover haar.

In het verleden gaf Nie’s echtgenoot royaal geld aan familie en vrienden. Maar toen Nie’s familie financieel leed, wilde niemand hen geld lenen. Toen de situatie van het gezin verbeterde, probeerden deze mensen zich opnieuw met hen te verbinden.

Na deze ervaring realiseerde Nie’s man zich: “Deze mensen zijn niet betrouwbaar, alleen mijn vrouw die me nooit in de steek heeft gelaten, is zeer betrouwbaar”, vertelde hij haar.

Hierna begon Nie’s man haar nog meer te steunen. Telkens wanneer Nie naar de Verenigde Staten reisde om Falun Gong-activiteiten bij te wonen, stond haar man om twee uur ’s nachts op om haar naar het vliegveld te brengen, hoewel ze ook een trein kon nemen en alleen kon gaan.

Falun Dafa-beoefenaars nemen deel aan een Wereld Falun Dafa Dag-activiteit op Union Square, New York City. (© The Epoch Times | Samira Bouao)

Nie zei hierover: “Hij klaagde totaal niet en nam altijd zelf het initiatief om dat te doen”.

Onzelfzuchtigheid transformeert de houding van haar schoonfamilie

Nies relatie met haar schoonmoeder begon ook op te bloeien.

In het verleden kon Nie niet anders dan mopperen omdat haar schoonmoeder kieskeurig was en weigerde te eten wat Nie klaarmaakte. Ze ging ook de hele dag op de bank liggen en meed haar bij huishoudelijke taken.

Nie realiseerde zich echter dat de oorzaak van het probleem in haarzelf lag. “Ik ontdekte dat dit te wijten was aan mijn egoïsme”, zei ze.

Nadat ze van gedachten was veranderd, besloot ze haar schoonmoeder met respect te behandelen en al snel merkte ze een verschil.

“Zij [haar schoonmoeder] ging de afwas doen en het afval opruimen zodra ze thuiskwam”, zei Nie. “Soms ging ze wat kimbap kopen (een Koreaans gerecht gemaakt van gekookte rijst en andere ingrediënten gerold in gedroogd zeewier) en dekte de tafel na terugkomst. Ze heeft zelfs voor mij eten meegenomen. Dit is nog nooit eerder gebeurd.”

Maar daar bleef het niet bij; Nie’s schoonmoeder begon haar zelfs te prijzen in het bijzijn van de familieleden.

In de Koreaanse cultuur komt het gebruik van beleefdheidstermen veel voor, vooral in gesprekken met ouderen. Haar schoonzus zou met Nie beleefdheidstermen moeten spreken vanwege de positie van Nie binnen de familie. Nie’s schoonzus gebruikte echter niet alleen die termen niet in een gesprek, maar sprak zelfs zelden met haar.

Hoewel haar schoonzus haar links liet liggen, nam Nie het niet persoonlijk. Ze bleef haar schoonzus vriendelijk behandelen en bereidde zelfs een keer meer dan 100 knoedels toen ze plotseling onverwachte gasten mee naar huis nam.

Geleidelijk wist Nie’s vriendelijkheid haar schoonzus te raken. “Mijn schoonzus begon niet alleen beleefdheidstermen voor mij te gebruiken, maar ze werd ook vrijgeviger en stuurde zelfs wat kimchi (traditioneel gerecht uit de Koreaanse keuken) naar ons toe”, zei Nie.

Wat betreft het in staat zijn om alle ontberingen door de jaren heen te overwinnen, prijst Nie Falun Gong en diens leer.

Nie Lan voert de vijfde Falun Gong-oefening uit. (Foto met dank aan Nie Lan)

“Als ik niet cultiveerde, had ik misschien niet het zelfvertrouwen gehad om verder te leven en had ik het niet tot vandaag kunnen volhouden”, zei ze.

Door Jocelyn Neo

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN