Hooggerechtshof staat Trump regering toe ‘transgender military ban’ af te dwingen

De rechtbank heeft het verzoek van het Ministerie van Justitie op 22 januari ingewilligd om de bevelen ( pdf ) in de lagere rechtbanken terug te draaien die het Pentagon verbieden het verbod uit te voeren. De rechters waren verdeeld in  5-4 op basis van ideologische lijnen. De vijf conservatieven van het hof, waaronder rechter Brett Kavanaugh, gaven het plan van Trump groen licht, terwijl de vier liberale leden – rechters Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan – bezwaar maakten tegen het voortzetten van het verbod.

Hoewel het hof het verbod heeft toegestaan ​​van kracht te worden, heeft het voor het moment het verzoek afgewezen van het ministerie om mondelinge argumenten te horen, wat betekent dat de zaken bij de lagere rechtbanken gewoon doorgaan. De uitspraak van het Hooggerechtshof bepaalt niet of het beleid legaal is of dat president Donald Trump de bevoegdheid heeft het verbod uit te vaardigen.

Transgender militair verbod

Transgender medewerkers waren voorheen niet toegestaan in het leger totdat voormalig president Barack Obama het verbod in 2016 ophief. Door het beleid van Obama konden, vanaf 1 juli 2017, transseksuelen die al in het leger dienden openlijk dienen en ook transgenders die voldeden aan de fysieke, medische en overige normen voor aanmelding. Behalve dat transseksuelen konden dienen, kreeg het leger ook de verplichting de medische kosten voor hormoontherapie en geslachtsaanpassende operaties te betalen.

Maar nadat president Trump aantrad, stelde de regering de datum van 1 juli uit en stelde dat de kwestie nader bestudeerd moest worden. Terwijl die studie aan de gang was, twitterde de president eind juli 2017, dat de regering niet zou toestaan ​​dat “Transgender-personen in welke hoedanigheid dan ook in het Amerikaanse leger zouden dienen”.

“Ons leger moet gefocust zijn op een doortastende en overweldigende overwinning en kan niet worden belast met de enorme medische kosten en verstoringen die transgenders in het leger teweeg zouden brengen” tweette president Trump op 26 juli 2017.

Groepen die transgenders vertegenwoordigen, hebben vervolgens de Trump-regering aangeklaagd. In die gevallen dwongen de lagere rechtbanken nationale maatregelen af, zonder dat de overheid de koers veranderde. Op 4 januari koos een federale rechtbank in Washington ( pdf ) de kant van de Trump-regering en beëindigde een van de vier gerechtelijke bevelen die het Pentagon beletten het beleid uit te voeren. De beslissingen van het Hooggerechtshof op 22 januari hebben voorlopige bevelen op twee andere zaken opgeheven, waardoor het weer een overwinning was voor president Trump.

In maart 2018 kondigde de regering van Trump aan dat zij na het bestuderen van het probleem haar beleid zou herzien dat in augustus 2017 werd gemaakt . Het nieuwe beleid verhindert transgender-individuen in het algemeen van het dienen in het leger tenzij zij “in hun biologisch geslacht” dienen en geen geslachtsveranderende operatie willen ondergaan.

“Minister van Defensie stelt dat transgender personen met een geschiedenis of diagnose van geslachtsdysforie – personen waarvan het beleid aangeeft dat ze een substantiële medische behandeling nodig hebben, inclusief medicijnen en operaties – niet in militaire dienst kunnen treden, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden”, aldus een memorandum ondertekend door de president in maart vorig jaar.

Het beleid heeft een uitzondering voor transgender-troepen die vertrouwden op de regels van het Obama-tijdperk en begonnen het geslachtsveranderingsproces, zodat ze konden blijven dienen. Het leger zei vorig jaar dat meer dan 900 mannen en vrouwen dat hebben gedaan.

Beleid van Obama

Na de aankondiging van Obama in 2016 het verbod op transgenders in het leger op te heffen, kregen alle soldaten een verplichte training over de kwestie als onderdeel van de implementatie van het beleid.

Tijdens de training werden vrouwelijke soldaten geïnformeerd dat mannen die zich identificeerden als vrouwen de vrouwelijke kazerne , badkamer en douchefaciliteiten zouden gaan gebruiken, en hen waarschuwden dat de “soldaat nog mannelijke genitaliën heeft”.

De training roept soldaten op de transgender individuen “met waardigheid en respect” te behandelen, maar zei dat “transgender-soldaten niet verplicht zijn of verwacht worden hun gedrag aan te passen of aan te passen omdat ze niet zijn als andere soldaten.”

De training instrueert de vrouwelijke soldaten hun zorgen over het delen van hun douchefaciliteiten en kazerne met mannen te melden bij hun meerdere.

Een aantal zorgen werd geuit met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het beleid van Obama. Dit was omdat het nieuwe beleid zou hebben toegestaan ​​dat mannen in het leger zouden dienen terwijl ze voldoen aan de fysieke criteria voor vrouwen, niet voor mannen.

De minimale  vereisten voor het leger bij de basisopleiding voor een mannelijke soldaat tussen de 17 en 21 jaar is 35 push-ups. Voor een vrouwelijke soldaat zijn het 13 push-ups.

“Het was niets anders dan ‘social engineering en politieke correctheid’ – geen nieuw medisch onderzoek – dat de Obama-regering ertoe bracht dit beleid te veranderen”, aldus Tony Perkins, een veteraan van het Amerikaanse Korps Mariniers en voorzitter van de Family Research Council, in een verklaring op de website van de organisatie.

Door Janita Kan

Epoch Times Reporter Jasper Fakkert en The Associated Press droegen bij aan dit rapport.

Volg Janita op Twitter: @EMG_Janita

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN