Inmenging van het Chinese regime in Hongkong is een waarschuwing voor vrije naties, zegt leider van de burgerpartij.

Liberale democratieën die zich verzetten tegen het communistische regime van China helpen niet alleen Hongkong, maar verdedigen zich ook tegen een groeiende inmenging van dat regime, zegt Alan Leong, voorzitter van de pro-democratische Burgerpartij van Hongkong.

“Als je Hong Kong volgt, en vooral door te kijken naar wat er in de afgelopen zes maanden is gebeurd, zie je in feite je eigen toekomst, als je nu geen actie onderneemt”, zei Leong in een interview met The Epoch Times voor de speciale serie “Voices from Hong Kong” van het “American Thought Leaders” programma.

De Chinese Communistische Partij (CCP) voert al jaren een “ongehinderde oorlog” tegen de Verenigde Staten en andere westerse democratieën en infiltreert en ondermijnt belangrijke instellingen, aldus China-deskundige Robert Spalding, een gepensioneerde Amerikaanse brigadegeneraal van de luchtmacht. Met het “One Belt, One Road” initiatief – een breed plan om infrastructuur te ontwikkelen en economische banden met meer dan 100 landen te vergroten – exporteert het Chinese regime zijn bewakingssystemen naar het buitenland en breidt het wereldwijd zijn geopolitieke invloed uit.

Wat de Chinese leider Xi Jinping “aan de wereld heeft gepredikt” is als een “vloek van onvermijdelijkheid”, zei Leong.

“De retoriek is eenvoudig – het Chinese model is superieur en ooit, het is onvermijdelijk dat het zal zegevieren over liberale democratieën.”

Maar in werkelijkheid is het China-model een “dictatoriaal regime dat alleen maar de economie ten goede komt”, aldus Leong. Het ontneemt mensen vrijheid, vrijheden en fundamentele mensenrechten, en met behulp van hightech bewakingstechnologieën, “is het zeer, zeer effectief”.

“Ik heb onze vrienden van de vrije wereld verteld hoe de CCP is geïnfiltreerd in onze verschillende instellingen, en hoe de CCP onze spelregels gebruikt om daadwerkelijk ons tegen te werken: hoe ze media-organisaties opkopen, hoe ze de leerplannen van onze scholen proberen te veranderen om onze volgende generaties te hersenspoelen, hoe ze het topmanagement van veel van onze bedrijven en financiële instellingen vervangen door hoogopgeleide mensen uit China”, aldus Leong.

“Maar tien jaar geleden leek niemand te luisteren naar wat ik zei”, zei Leong. Hij zegt dat westerse leiders er niet in geslaagd zijn te snappen dat het Chinese communistische regime dezelfde strategieën gebruikt om westerse democratieën te ondermijnen en te verzwakken.

“Het is misschien niet zo aardig van mij om dit tegen onze vrienden in liberale democratieën te zeggen, maar wat ik hun eigenlijk recht in het gezicht zei is: ‘Jullie zitten in de huidige nijpende situatie, niet vanwege iemand anders'”, zei Leong.

“Jullie kunnen alleen jezelf de schuld geven.” Het Westen stond China toe om lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie en dacht ten onrechte dat dit “het land ertoe zou aanzetten de op regels gebaseerde orde van het spel over te nemen”.

Maar de CCP is nooit zijn kant van het akkoord nagekomen om zijn markten te openen en zijn handelsbeleid te ontmantelen, en de internationale gemeenschap slaagde er niet in naleving van de regels af te dwingen, zei Leong.

“Deze reus werd eigenlijk door jullie gevoed, door jullie en verzorgd, door het feit dat jullie er niet op stonden zaken te doen met de CCP op jullie voorwaarden.”

“Ik zeg niet dat je helemaal geen zaken moet doen met de CCP. Tenslotte bestaat de Chinese markt uit 1,4 miljard mensen. Maar er is niets mis met het vasthouden aan de naleving door de CCP van alle regels en beloften.

“Het is misschien een beetje laat, maar het is beter laat dan nooit. Als je het nog langer zijn gang laat gaan, dan passeer je misschien het punt dat je niets meer kunt veranderen”, zei Leong.

“Wat Hong Kong de afgelopen zes maanden heeft meegemaakt en moeten doormaken met de vrijheidsbeweging, kan zo maar jullie toekomstig lot zijn.

Politie ‘gedroeg zich als terroristen’ 

Sinds de overdracht van Hongkong in 1997 heeft “de CCP haar beloften in de Sino-Britse verklaring en de grondwet op verraderlijke wijze geschonden”, aldus Leong.

De inmiddels ingetrokken uitleveringswet – die het mogelijk zou hebben gemaakt dat burgers in Hongkong voor een proces aan het Chinese vasteland zouden worden uitgeleverd – was slechts de laatste druppel in een lange reeks van misstanden en was aanleiding voor grote delen van de Hongkongse gemeenschap om de straat op te gaan voor protesten.

In juli werd politiegeweld tegen demonstranten een centraal aandachtspunt van de protesten. In ieder geval in een paar gevallen gedroeg de politie van Hongkong zich “als terroristen”, aldus Leong.

“De rellenpolitie stormde het grote treinstation Prins Edward binnen [op 31 Augustus] en sloeg zonder onderscheid op de mensen in”, zei Leong. “Per definitie is het een terroristische daad als je willekeurig op mensen inslaat.”

“En het gerucht gaat dat er bij die gelegenheid mensen zijn gedood…. Maar natuurlijk ontkende de politie dat.”

Hij verwijst naar een incident in het MTR station Yuen Long in juli, toen, na een anti-regeringsdemonstratie, een menigte gemaskerde mannen in witte T-shirts forenzen met metalen staven te lijf ging.

“De politie was opvallend afwezig”, zei Leong.

De video’s van de gebeurtenis tonen twee politieagenten die weglopen van de menigte in het station, waar minstens 45 mensen gewond zijn geraakt. In antwoord op de publieke kritieken zei de politie dat de twee agenten weggingen om versterkingen te halen.

“De wereld heeft beelden gezien van de politie die hard met stokken insloeg op mensen die al waren overmeesterd, zonder dat zij iets in hun handen hadden om de politie te raken of een gevaar voor de politie te vormen”, zei Leong. “En we zagen beelden van jonge vrouwen die aan hun haren over straat en over trappen werden meegesleurd.”

“Zulke dingen hadden nooit mogen gebeuren in een beschaafde plaats als Hongkong”, zei Leong over een stad die ooit een zeer gerespecteerde politiemacht had.

“Hoe kan je aan de ene kant niets doen om de wreedheid van de politie te beteugelen, terwijl je aan de andere kant mensen vervolgt voor het meedoen aan rellen, terwijl wij er alleen maar waren om onze mensenrechten, vrijheid en de rechtsstaat te verdedigen?”

Een politieagent die van dichtbij een geweer richtte op de demonstranten in Hongkong werd uitgenodigd om deel te nemen aan de parade in Peking van 1 oktober ter viering van de 70ste verjaardag van het communistische bewind, aldus Leong.

Hij zegt dat de ongelijke behandeling van demonstranten en politie de rechtsstaat in Hongkong, de belangrijkste erfenis van de Britse koloniale periode, ernstig zal schaden.

De facto referendum

Terwijl de districtsraadsleden in Hongkong slechts beperkte formele macht hebben, werden de districtsraadsverkiezingen op 24 november door veel Hongkongers behandeld als een de facto referendum over het stadsbestuur en topbestuurder Carrie Lam, aangezien voor het eerst alle 452 zetels van de districtsraad werden betwist, aldus Leong.

De verkiezingen kenden een recordopkomst, met 71,5 procent van de geregistreerde kiezers die naar de stembus gingen.

Omdat stemmen per brief niet is toegestaan, hebben veel mensen “lange afstanden gevlogen vanuit Toronto, New York, Londen en Parijs, heeft iemand me verteld. En wat nog indrukwekkender is, is dat ze op maandagochtend terug moesten om te werken. Dus vlogen ze na het werk op vrijdag naar Hong Kong, brachten hun stem uit op zondag, en haastten zich vervolgens weer naar het vliegveld”, zei Leong.

“In Hongkong zagen we de afgelopen zes maanden geen lachende gezichten meer. Maar op die dag, toen ik in theehuizen naar binnen ging om stemmen te werven voor de kandidaten van mijn partij, zag ik heel veel lachende gezichten.”

“Ze zeiden me: Meneer Leong, ik heb mijn stem al uitgebracht. En ik voel me zo goed dat ik door te stemmen mijn verzet tegen het Carrie Lam-regime, tegen de CCP en tegen de wreedheid van de politie waar we de afgelopen zes maanden onder geleden hebben, heb kunnen uiten.”

Leong herinnert zich hoe een vrouw hem vertelde: “Meneer Leong, ik staarde naar de stembrief voor zolang als ik wilde. En weet je waarom? De politie had hun wapenstokken. Ik heb deze stem, dit document waarmee ik kan aangeven hoe erg ik politiegeweld vind, en hoe zeer ik er tegen ben.”

Het pro-democratische kamp haalde een verpletterende overwinning en veroverde 388 van de 452 districtszetels.

“Dus het referendum effect werd luid en duidelijk gevoeld, dat mensen echt één land en twee systemen willen hebben. Wij willen dat Carrie Lam vertrekt, wij willen dat de politie wordt hervormd. We willen een onafhankelijk onderzoek naar de wreedheid van de politie”, zei Leong.

Terwijl Peking de demonstranten “relschoppers” heeft genoemd en beweert dat een “stille meerderheid” de regering van Hongkong steunt, “hebben we een duidelijk signaal naar Peking gestuurd dat ze het mis hebben”, zei Leong. “We willen dit herformuleren als een beweging ter verdediging van onze manier van leven, onze vrijheid, vrijheden, mensenrechten en de rechtsstaat.”

Amerikaanse wetgeving ” slaat de spijker op zijn kop”

De Amerikaanse Hongkong Mensenrechten en Democratiewet, die op 27 november door president Donald Trump werd ondertekend, “slaat echt de spijker op zijn kop”, aldus Leong. Door de wet directe druk uitoefent op het regime in Peking en de regering van Hongkong om een einde te maken aan de misstanden in de stad.

Volgens de Hong Kong Mensenrechten- en Democratiewet moet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken jaarlijks evalueren of Hongkong “voldoende autonoom” is om zijn speciale economische status te rechtvaardigen, die is toegekend krachtens de United States-Hongkong Policy Act van 1992.

Hongkong “is nog steeds onmisbaar voor de CCP”, zei Leong. “Twee derde van de jaarlijkse directe buitenlandse investeringen in het land (China) gaat via Hongkong en wij zijn de grootste valutamarkt waar de yuan in andere wereldvaluta’s kan worden omgezet”, aldus Leong.

Leong hoopt dat de dreiging van het verlies van Hongkong als belangrijk financieel centrum het Chinese regime in toom zal houden.

En hij hoopt dat de westerse democratieën in beweging zullen komen door de “jonge mannen en vrouwen van Hongkong, die de afgelopen zes maanden hun carrière en zelfs hun leven hebben verloren” en gezamenlijk een gecoördineerde strategie zullen uitwerken om Peking te weerstaan.

Door dit te doen zou het Westen Hongkong helpen in zijn strijd tegen het autoritarisme, en “tegelijkertijd helpen jullie ook jezelf”, zei Leong.

American Thought Leaders is een show van Epoch Times beschikbaar op Facebook en YouTube.

Volg Jan op Twitter: @JanJekielek

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN