Kavanaugh zal waarschijnlijk snel de doorslaggevende stem hebben in belangrijke kwesties

Hoewel er geen grote zaken in de pijplijn zitten van de ‘Supreme Court’ [het Amerikaanse hooggerechtshof] wanneer rechter Brett Kavanaugh 9 oktober zijn levenslange ambt gaat vervullen, zal hij waarschijnlijk toch de doorslaggevende stem gaan geven bij belangrijke zaken die reeds door de lagere gerechtshoven zijn gegaan.

Nu hij zijn eed heeft afgelegd zal Kavanaugh de zetel innemen van de door de republikeinen benoemde rechter Anthony Kennedy. Kennedy had ook een doorslaggevende stem bij cruciale zaken, maar stelde conservatieven herhaaldelijk teleur, door de kant van liberale rechters te kiezen bij kwesties als abortus en het huwelijk tussen gelijke seksen.

Kavanaugh’s track-record als rechter suggereert dat hij een solide conservatieve stem zal zijn en zijn goedkeuring heeft een conservatieve meerderheid gesmeed in het hof, een droom die uitkwam voor organisaties die jarenlang hebben gewerkt om de balans binnen de ‘Supreme Court’ te veranderen. Deze ommekeer aan de top van de rechterlijke tak zou decennia lang wetten kunnen beïnvloeden op kwesties variërend van het recht op wapens tot vrijheid van geloof.

De grote belangen werden duidelijk kort nadat president Donald Trump in juli Kavanaugh nomineerde. Binnen enkele minuten zwoeren hoge Democraten alles in het werk te stellen om zijn benoeming te laten mislukken. Die gelofte voltrok zich aan het einde van het benoemingsproces toen senator Dianne Feinstein een anonieme brief naar buiten bracht die niet-geverifieerde beschuldigingen uitte die ze wekenlang had achtergehouden voor haar collega’s.

Het daarop volgende spektakel vertraagde de definitieve benoeming met ongeveer drie weken. Kavanaugh ontkende heftig de beschuldigingen, die door een openbare aanklager en een FBI-rapport als ongefundeerd werden beschouwd. Op 6 oktober stemden 49 Republikeinen en een Democraat voor zijn benoeming aan de hoogste rechtbank van het land.

Hoewel er momenteel geen noemenswaardige zaken op de lijst van de rechtbank staan, nemen de rechters dikwijls zaken aan van lagere rechtbanken waarbij in beroep is gegaan. Die bezwaren zouden binnenkort zomaar een uitspraak kunnen bevatten over een bevel van Trump om het immigratieprogramma (‘Deferred Action for Childhood Arrivals’ DACA – Beslissing uitstellen voor gearriveerde kinderen) te beëindigen, of uitspraken in zaken over religieuze vrijheid, fraude en abortus.

In de staat Washington kreeg een christelijke bloemist een boete wegens het weigeren om werk voor een homoseksuele bruiloft te verrichten. Zij is in beroep gegaan tegen een uitspraak van een lagere rechtbank. Barronelle Stutzman kreeg een boete van $ 1.001 nadat ze weigerde bloemstukken te maken voor de bruiloft van een homoseksueel paar omdat het haar religieuze overtuigingen zou schenden.

De zaak van Stutzman plaatst de constitutionele bescherming van godsdienstvrijheid tegen relatief recente anti-discriminatiewetgeving, een cruciale kwestie die op maat is gemaakt voor de ‘Supreme Court’. De zaak van de bloemist is vergelijkbaar met die van een christelijke bakker uit Colorado, die vorig jaar eindigde met een minimale uitspraak van de ‘Supreme Court’ en geen goede bescherming bood tegen potentieel misbruik van de anti-discriminatiewetgeving.

Het lot van het DACA-programma zal waarschijnlijk ook voor de rechtbank komen, waarbij zowel staten als de federale regering in beroep gaan tegen uitspraken van rechters van districtsrechtbanken. In Texas daagt een rechtszaak door meer dan zes staten de algehele legaliteit van DACA zelf uit. De staten drongen in september aan op een definitieve uitspraak, waardoor de weg vrij was voor een hoger beroep.

In Maine speelt voor drie federale rechters weer een jarenlang juridische zaak over stemfraude. Deze praktijk – afgekeurd en toch herhaaldelijk gebruikt door zowel de Democraten als de Republikeinen – behelst het nieuw trekken van districtsgrenzen om de uitkomst van verkiezingen te beïnvloeden. De ‘Supreme Court’ weigerde eerder het probleem op te pakken.

De lagere rechters in verschillende staten buigen zich over aanklachten tegen abortus beperkende wetten. In Arkansas beraadt een rechtbank zich over een aanklacht tegen het verbod van door medicijnen opgewekte abortussen in de hele staat. In de staat Iowa staat ook een wet ter discussie, waarin een abortus verboden is nadat een hartslag is gedetecteerd bij de foetus.

Ondertussen vecht Planned Parenthood, ’s lands grootste pleger van abortussen, plannen aan van verschillende staten om Medicaid-vergoedingen te verbieden, ondanks de prominente pro-abortuslobby van het bedrijf. In andere staten worden wetten aangevochten die regels opleggen aan abortusaanbieders, zoals het eisen van formele banden met een plaatselijk ziekenhuis.

Kavanaugh’s rechterlijke track-record op de gebieden van religieuze kwesties en abortus is beperkt.

In de zaak Newdow v. Roberts sloot de rechter zich aan bij de beslissing van de rechtbank van het District of Columbia, waarmee de aanklacht werd afgewezen van atheïsten die zich verzetten tegen gebeden en de toevoeging van de woorden “zo helpe mij God” aan de presidentiële eed tijdens de inauguratieceremonie.

De enige uitspraak van de rechter op het gebied van abortus was vorig jaar, toen hij afweek van een beslissing in een hoger beroep waarbij het een illegale buitenlandse tiener in federale hechtenis toegestaan was om abortus te plegen. Kavanaugh schreef dat de regering “toelaatbare belangen heeft bij het steunen van het leven van de foetus, de belangen van een minderjarige beschermt en abortussen niet faciliteert.”

Trump’s poging om de militaire dienst van transgender mensen te beperken is aangevochten in lagere rechtbanken en is een ander voorbeeld van wat zijn weg kan vinden naar de ‘Supreme Court’.

Nadat lagere rechtbanken het verbod van Trump vorig jaar blokkeerden, kondigde de president in maart aan dat hij het plan van de minister van Defensie, generaal Jim Mattis zou steunen. Dit plan zou de militaire dienst beperken van transgenders met een aandoening, die genderdysforie wordt genoemd. De regering van Trump heeft de rechtbanken gevraagd dit beleid toe te staan.

Door Ivan Pechtchoukov

Reuters droeg bij aan dit verslag.

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN