Koning Zhuang werd machtig dankzij een dame met nobel karakter

Dame Fan was een gemalin van koning Zhuang van de Chu. Deze deugdzame dame gaf ongeveer 2.600 jaar geleden blijk van haar verstand en wijsheid. Het was vanwege haar dat koning Zhuang één van de Vijf Grote Heersers werd van de Lente en Herfstperiode in de Chinese geschiedenis (770-476 voor Christus).

Nadat hij de troon besteeg, kreeg koning Zhuang een passie voor de jacht. Dame Fan vroeg hem een paar keer staatszaken niet te verwaarlozen, maar haar advies stuitte op dovemansoren. De koning besteedde zijn tijd aan de jacht en liet het wild tot heerlijke gerechten bereiden. Dame Fan weigerde deze te eten.

Haar vastberadenheid raakte koning Zhuang. Hij fladderde niet meer door het bos en wijdde zich aan het leiden van de staat, en Chu werd sterker.

Koning Zhuang bevoordeelde en vertrouwde Yuqiu Zi, een officier. Op een dag sprak Yuqiu Zi in mooie bewoordingen aan het keizerlijke hof en koning Zhuang was gefascineerd. Hij vergat zichzelf en vergat te eten.

Dame Fan was verbaasd. Ze wachtte tot de sessie van het keizerlijke hof afgelopen was en vroeg hem: “Mijn heer, waarom heeft u uw eten laten staan? Had u geen honger of was u moe?”

De koning kon zijn vreugde niet verbergen. “Ik ben helemaal vergeten te eten doordat ik met een moreel hoogstaande officier sprak.”

“Wie is deze moreel hoogstaande officier?” vroeg dame Fan.

“Yuqiu Zi”, antwoordde de koning.

Dame Fan glimlachte achter haar hand.

“Waar lach je om?” vroeg de koning.

Dame Fan zei: “Yuqiu Zi heeft misschien talent, maar ik ben niet zeker van zijn loyaliteit.”

Verbijsterd vroeg koning Zhuang haar waarom ze dat zei.

Dame Fan antwoordde: “Ik heb u de laatste 11 jaar bediend. Het laatste decennium heb ik mensen uitgezonden naar de staten van Zheng en Wei om mooie, deugdzame vrouwen voor mijn heer te zoeken. Onder hen zijn er twee beter en deugdzamer dan ikzelf, en zeven hebben dezelfde kwaliteiten als mij. Ik zou graag de enige gemalin zijn die uw gunsten genoot. Maar ik hoor dat het de plicht is van een gezel is om capabele mensen te zoeken om de koning te helpen. Ik mag niet zo zelfzuchtig zijn om uit eigenbelang u rechtschapen mensen te ontzeggen. Zoekt u dus alstublieft ook rechtschapen en wijze mensen.”

Ze zei: “Yuqiu Zi is langer dan een decennium in Chu geweest. De mensen die hij aanbevolen heeft zijn of rijke nietsnutten of familie van hem. Geen één van hen is een rechtschapen man. Hij ontslaat ook geen mensen met een slecht karakter. Hij is niet eerlijk tegenover u en vormt een obstakel voor uw zoektocht naar talent. Als men een bijzonder capabel persoon kent maar hem niet voordraagt, is men niet loyaal. Als men niet in staat is om talent te herkennen in een persoon, is men onwetend. Daarom glimlachte ik, bedekte ik mijn mond en onderdrukte een lach.”

De woorden van dame Fan waren wijs en nuttiger dan die van de ministers aan het hof. Koning Zhuang was er blij mee.

De volgende dag vertelde hij Yuqiu Zi dame Fan’s woorden. Yuqiu Zi sprong uit zijn zetel en was sprakeloos.

Na afloop van de keizerlijke bijeenkomst zond Yuqiu Zi mensen alle kanten op om veelbelovende talentvolle mensen te zoeken. Uiteindelijk vond hij Sunshu Ao en beval hem bij de koning aan. Sunshu Ao werd eerste minister. Met zijn hulp werd Chu een sterke staat, en koning Zhuang werd uiteindelijk als één van de Vijf Grote Heersers opgetekend. Ook bloeide de cultuur van Chu op.

De door Liu Xiang in de Han Dynastie samengestelde Biografieën van voorbeeldige vrouwen loofde dame Fan om haar edelmoedigheid.

Ook de geschiedenisboeken van Chu kende de grote macht van koning Zhuang aan dame Fan toe en omschreven haar als een vrouw met een nobel karakter.

Door Su Lin, The Epoch Times

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN