Latijns-Amerikaanse landen verwerpen Legitimiteit van de Venezolaanse regering en leggen sancties op

BOGOTA, Columbia – Dertien landen uit heel Amerika hebben de Venezolaanse president Nicolas Maduro aangepakt en nieuwe economische en politieke sancties ingevoerd in een poging zijn regime verder te dwarsbomen. De maatregelen werden bij de meest recente vergadering van 4 januari overeengekomen, aangezien de Lima Groep Maduro niet als wettige leider van de Andes-natie erkent.

Twaalf Latijns-Amerikaanse naties en Canada stelden een “verstoring van constitutioneel niveau” onder Maduro aan de kaak en riepen hem op “de macht aan de Nationale Assemblee”, het door de oppositie gecontroleerde congres, over te dragen. Zijn tweede termijn van zes jaar staat op het punt op 10 januari te beginnen.

“Het [Maduro] regime is er op gebrand zijn eigen macht te bestendigen en heeft daarmee de rechtsstaat vernietigd. Ook schendt het systematisch de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers van het land”, aldus de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes in een interview met The Epoch Times. Hij voegde eraan toe, dat het herstellen van de democratie en het handhaven van de grondwet essentieel zijn voor het herstel van het welzijn en de vrijheid van de Venezolanen.

“Om deze reden nemen de landen van de Lima Group politieke en diplomatieke maatregelen om, in lijn met het internationale recht, de inspanningen van de Venezolaanse democraten op dit gebied te ondersteunen.”

De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes
De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes (Archieffoto. John Vizcaino/AFP/Getty Images)

Het ooit rijke Venezuela wordt momenteel geconfronteerd met ernstige, wijdverbreide voedsel- en medicijnschaarste, een hyperinflatie, die naar verwachting zal oplopen tot één miljoen procent en brute schendingen van de mensenrechten. Drie miljoen – één op de twaalf Venezolanen – zijn de natie ontvlucht sinds de ineenstorting van het land in 2015 in wat gekenschetst wordt als één van de grootste migratie crisissen in de Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

De veertien leden tellende Lima Groep, bestaande uit Argentinië, Brazilië, Canada, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru en Santa Lucia, werd opgericht in augustus 2017 om een vreedzame oplossing te vinden voor de economische en politieke crisis in Venezuela.

Zij heeft consequent kritiek geuit op schendingen van de mensenrechten en de teloorgang van de democratie in de OPEC-natie en heeft een aantal maatregelen genomen om de druk op het heersende regime op te voeren.

De meest recente sancties zijn misschien wel de sterkste van de Latijns-Amerikaanse landen tot nu toe, genomen om direct hooggeplaatste politieke en militaire functionarissen te treffen, die de basis van het regime vormen.

Zij omvatten het opnieuw beoordelen van leningen aan de Venezolaanse overheid van “internationale en regionale organisaties”; het opzeggen van militaire relaties; herziening van diplomatieke betrekkingen – hoewel vele naties reeds diplomatieke banden hebben geminimaliseerd; de toegang weigeren van Venezolaanse functionarissen tot andere Latijns-Amerikaanse landen; en een uitbreiding van de lijst van Venezolaanse ambtenaren waarmee geen enkele bank of financiële instelling zou mogen werken en bevriezing van hun tegoeden ,,indien noodzakelijk”.

Alle lidstaten behalve Mexico stemden in met de sancties. Het was de eerste keer dat Mexico weigerde een verklaring goed te keuren. In een officiële verklaring verzocht de minister van Buitenlandse Zaken Maximiliano Reyes de Lima Groep “na te denken over de gevolgen voor Venezolanen van maatregelen die zich in interne aangelegenheden mengen”. De relaties tussen het Mexico van de naar links neigende president Andres Manuel Lopez Obrador en Venezuela lijken momenteel steeds inniger te worden.

“Geen sancties tegen Venezuela”

Sommige analisten hebben gezegd dat internationale sancties kunnen leiden tot een verdere verslechtering van de omstandigheden en meer leed onder de bevolking van Venezuela.

Vertegenwoordigers van de Lima Group, zoals Holmes, verwerpen deze beweringen met kracht.

“Het zijn geen sancties tegen Venezuela”, aldus Holmes. “Het zijn sancties tegen het regime en haar medewerkers … tegen hen die Venezolanen laten lijden onder angst, ontbering en schaarste.”

“We kunnen niet medeplichtig zijn aan de dictatuur, het geweld en de onderdrukking van het Venezolaanse volk, noch aan de plundering van Venezolaanse hulpbronnen.”

Het Columbia van president Ivan Duque – een buurland van Venezuela – is binnen de Lima Groep een van de meest kritische en uitgesproken leden tegen Maduro.

In een reactie op het communiqué van de Lima Groep van 4 januari heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza verklaard dat zijn regering “verbijsterd” was over de maatregelen van de groep, maar dat deze niettemin, zoals gepland, op 10 januari weer zal aantreden en diplomatieke maatregelen met gelijke munt zal terugbetalen.

Analisten stellen, dat, ongeacht de solidariteit onder de leden van de Lima Groep die met de sancties instemden, het effect zal afhangen van hoe elk land ze zal implementeren.

“Als ze breed aangenomen en uitgevoerd worden, zullen ze de bewegingsvrijheid van de leden van de regering verder beperken en het nog moeilijker maken om de nieuwe financieringen te verkrijgen die zij zo hard nodig heeft”, aldus Phil Gunson, senior Venezuela en Andes analist bij de denktank “International Crisis Group”.

“Dat brengt onvermijdelijk extra lijden voor de bevolking met zich mee, maar in vergelijking met de enorme schade aan de volksgezondheid en het welzijn veroorzaakt door corruptie en incompetentie van de overheid, is de impact relatief klein.”

Naast de mogelijke gevolgen voor de Venezolaanse overheid en de bevolking betekenen de maatregelen dat het diplomatieke klimaat tussen de door de crisis verscheurde natie en veel van haar Latijns-Amerikaanse buren een nieuw dieptepunt heeft bereikt nadat de  spanningen in december al een hoogtepunt bereikten toen Russische atoomvliegtuigen op Venezolaanse bodem landden.

Door Luke Taylor, speciaal voor de Epoch Times

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN