Litouwse wetgevers dringen er bij Xi Jinping (China) op aan om alle religieuze vervolgingen te stoppen

Een groep van 29 parlementsleden van het 141 koppen tellende Litouwse éénkamerparlement en een Litouws lid van het Europees Parlement (Europese Volkspartij) hebben een brief gestuurd naar de Chinese leider Xi Jinping waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over de religieuze vervolging die momenteel in China plaatsvindt, en hebben Xi opgeroepen er een einde aan te maken.

In de brief van 10 december die op Facebook werd gepubliceerd, spraken de opsteller Mantas Adomėnas en ondertekenaars hun bezorgdheid uit over “de gewelddadige ‘sinicisering’ van de religies door de Chinese Communistische Partij”, waarbij zij stelden dat “het plaatsen van de communistische ideologie en gehoorzaamheid aan de communistische staat boven de eisen van geloof en geweten” een schending is van “de vrijheid van godsdienst en geweten, één van de fundamentele mensenrechten”.

Zij spraken hun verontwaardiging uit over de afschuwelijke vervolging van Oeigoerse moslims, de opsluiting “van meer dan een miljoen Oeigoeren in gevangenenkampen”, en hen onder “volledige bewaking” houden.

De ondertekenaars protesteerden ook tegen de onderdrukking van de Tibetanen en de bewuste pogingen van de Chinese Communistische Partij om “hun traditionele geloof, levenswijze en nationale identiteit uit te wissen”.

De wetgevers die de brief ondertekenden veroordeelden “de vervolging, opsluiting, marteling en barbaarse moorden omwille van de orgaanoogst bij de volgelingen van Falun Gong”.

Zij veroordeelden verder ook de vervolging, opsluiting en het verbod op andere religieuze praktijken, waaronder de katholieke kerk, de kerk van de Almachtige God, en zelfs praktijken die in de privésfeer worden uitgevoerd.

Voormalig Canadees minister voor Azië-Pacific David Kilgour (R) presenteert een herzien rapport over gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars in China, terwijl co-auteur en internationale mensenrechtenadvocaat David Matas meekijkt. (Matt Hildebrand/The Epoch Times)

Falun Gong is een traditionele spirituele praktijk die bestaat uit rustige meditatieve oefeningen en een morele filosofie die gericht is op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De beoefening werd in de jaren negentig van de vorige eeuw populair en op grote schaal beoefend in China en in het buitenland. In 1999 waren er volgens de officiële verslagen 70 tot 100 miljoen mensen die Falun Gong in China beoefenden. Bovendien, zoals de Washington Post in 1999 meldde, beoefenden veel invloedrijke mensen uit de Partij, de regering en het leger Falun Gong.

Maar in de zomer van 1999 gaf de voormalige leider van de Communistische Partij, Jiang Zemin, opdracht om de Falun Gong-praktijk uit te bannen.

Als gevolg hiervan zijn honderdduizenden – mogelijk miljoenen – Falun Gong beoefenaars illegaal vastgehouden in werkkampen, detentiecentra, illegale gevangenissen en staatsgevangenissen, waar martelingen, mishandelingen en de dood routinematig plaatsvinden. Volgens de rapporten van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Congressional-Executive Commission on China vormen Falun Gong beoefenaars de grootste populatie van gewetensgevangenen in China en zijn ze vaak de slechtst behandelde groep.

Meerdere onafhankelijke onderzoekers schatten dat mogelijk honderdduizenden Falun Gong beoefenaars zijn gedood, zodat hun vitale organen kunnen worden geoogst en verkocht voor orgaantransplantatie – een lucratieve handel in China.

Het panel van het Internationale China Tribunaal, bestaande uit (van links naar rechts) Amerikaanse geschiedenis professor Arthur Waldron, Maleisische advocaat Andrew Khoo, professor cardiothoracale chirurgie Martin Elliott, tribunaal voorzitter Sir Geoffrey Nice QC, zakenman Nicholas Vetch, Iraanse mensenrechten advocaat Shadi Sadr, en Amerikaanse advocaat Regina Paulose, in Londen op 8 dec. 2018. (Justin Palmer)

In juni 2019 concludeerde een onafhankelijk tribunaal in Londen, voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC (Queen’s Counsel), die bij het Internationaal Joegoslavië-tribunaal werkte en de vervolging van Slobodan Milosevic leidde, in zijn eindoordeel dat “Gedwongen orgaanoogst in heel China al jaren op grote schaal plaatsvindt en dat Falun Gong beoefenaars waarschijnlijk de belangrijkste bron van orgaanvoorraad zijn geweest”, en dat deze praktijk tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt.

Onafhankelijke onderzoekers David Kilgour, Ethan Gutmann en David Matas concludeerden in hun rapport dat Falun Gong beoefenaars niet de enige slachtoffers zijn van deze door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst.

“De Chinese Communistische Partij heeft de staat betrokken bij het massaal vermoorden van onschuldigen, voornamelijk beoefenaars van de spirituele oefeningen van Falun Gong, maar ook Oeigoeren, Tibetanen en enkele huischristenen om organen voor transplantaties te verkrijgen”, zegt het rapport.

De wetgevers roepen Xi Jinping op om het recht op vrijheid van godsdienst te erkennen zoals bevestigd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, en om onmiddellijk een einde te maken aan de vervolging van alle religies en “de gewetensgevangenen van alle religies vrij te laten”.

De brief werd op 11 december aan de ambassade van de Volksrepubliek China in Vilnius, Litouwen, overhandigd.

Van de 29 leden van het Litouwse parlement die de brief hebben ondertekend, behoren er 17 tot de Homeland Union-Litouwse Christen-Democratische Politieke Fractie, de parlementaire oppositiegroep, 5 tot andere oppositiepartijen, 2 tot de Litouwse Boeren en de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie – de regerende partij – en 5 tot niet-aangesloten parlementsleden.

door Ella Kietlinska, Epoch Times

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN