Meer dan 100 martelmethoden gebruikt in China’s gevangenissysteem

Breed arsenaal aan martelingen ingezet tegen gewetensgevangenen

Noot van de redactie: The Epoch Times publiceert een aantal artikelen over het gebruik van foltering door het Chinese regime tegen de groepen die het doelwit zijn van vervolging en over het leed en de schade toegebracht aan de slachtoffers.

Volgens mensenrechtenwaarnemers blijft het gebruik van foltering en mishandeling in China tegen vervolgde groepen welig tieren. Sommige van de martelmethoden gaan terug tot aan de middeleeuwen, terwijl andere vormen van mishandeling, zoals het roven van organen, ongekend zijn in de geschiedenis.

“Martelingen en andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen (en andere vormen van mishandeling) komen al langer voor in situaties waarbij Chinese autoriteiten individuen van hun vrijheid beroven”, aldus een rapport van Amnesty International uit 2015, getiteld “Geen Eind in Zicht: Foltering en gedwongen bekentenissen in China”.

Gewelddadige mishandelingen komen veel voor. Ook hondenbeten zijn een veelgebruikte martelmethode. (Minghiu.org)De gewetensgevangenen van Falun Dafa in China zijn het slachtoffer van enkele van de meest weerzinwekkende vormen van mishandeling en foltering.

De vervolgingscampagne die in 1999 door de Chinese communistische partij tegen aanhangers van Falun Dafa is gestart, heeft volgens sommige onderzoekers ook bijgedragen aan het optimaliseren van de vervolgingspraktijk van andere groepen.

Het steken van geslepen bamboestokjes onder de vingernagels. (Minghui.org)”Agenten die de ‘transformatie’ campagne in Xinjiang [de thuisstaat van een grote bevolkingsgroep, islamitische Oeigoeren] leiden, komen met een vrachtlading aan ervaring van bijna 20 jaar, wat verklaart hoe zij erin geslaagd zijn, zo’n massale campagne binnen zo’n kort tijdsbestek te lanceren en uit te voeren”, schreef Sarah Cook, een Azië Onderzoeksanalist verbonden aan Freedom House, in een artikel voor de Jamestown Foundation over het repressiebeleid in het gebied.

 100 Folteringsmethoden

De meest voorkomende vorm van foltering in Chinese gevangenissen, detentiecentra en centra voor hersenspoeling is de elektrische stok. Met een spanning tot 300.000 volt worden de stokken voor een maximaal effect ingezet op gevoelige delen van het lichaam, zoals de mond, genitaliën, nek en voetzolen.

Marteling door middel van een elektrische wapenstok. (Minghui.org)Er zijn echter nog vele andere martelmethoden die worden gebruikt – meer dan 100. Dit wordt bevestigd door Falun Dafa-aanhangers die het wrede gevangenissysteem van China hebben overleefd. Andere gewetensgevangenen in China zijn onder andere Huischristenen, Tibetaanse boeddhisten, Oeigoerse moslims en pro-democratie activisten.

Injecties met schadelijke psychotrope middelen. (Minghui.org)De 100 soorten martelingen die in China worden toegepast op gewetensgevangenen van Falun Dafa, omvatten volgens ‘Status of Chinese People’, een website die de schendingen van de mensenrechten in China aan het licht brengt, brute afranselingen, seksueel misbruik, iemand voor langere tijd in pijnlijke posities vastbinden, blootstelling aan extreme weersomstandigheden, dwangvoeding met urine of uitwerpselen, verbranding door sigarettenpeuken, schurft, eenzame opsluiting, slaaponthouding, klieven van nagels met scherpe stokjes of het toedienen van honden- of slangenbeten.

Iemand voor langere tijd in pijnlijke positie vastbinden (Minghui.org)Veel van de martelmethoden hebben zelfs een naam, zoals “Klein kooitje” (geboeid in een kleine kooi waarin het slachtoffer niet kan staan of zitten), “Opsluiting in de hel” (een apparaat met handboeien en kettingen waar het slachtoffer niet kan lopen, zitten, het toilet gebruiken of zichzelf kan voeden), “Schuurtje bedekken” (verstikking), en “Slepertje sleur” (slachtoffers worden langdurig over ruwe grond gesleurd).

Deze martelmethode veroorzaakt extreme pijn en ontwrichtte schouders. (Minghui.org)Dan is er de beruchte “Tijger Bank”, waar het slachtoffer met de benen gestrekt met behulp van riemen aan een bankje gebonden wordt en de hielen steeds verhoogd worden tot de banden breken, wat ondraaglijke pijn veroorzaakt.

Lange tijd gedwongen worden op een klein geribbeld plankje te zitten. (Minghui.org)

Deze martelmethoden kunnen verwoestende gevolgen hebben voor lichaam en geest, aldus Minghui.org, de website, die rapporteert over de vervolging, die in 1999 door de Chinese communistische partij tegen de spirituele praktijk van Falun Dafa werd gelanceerd.

Falun Dafa beoefenaars worden ook onderworpen aan mentale kwellingen in de vorm van intensieve hersenspoeling, met als doel hun wil te breken, zodat ze hun geloof opgeven, of ertegenin gaan. Dit kan leiden tot wanhoop en langdurige depressie.

Dwangvoeding met zout water. (Minghui.org)

Een andere martelmethode is het injecteren van gevaarlijke stoffen, die het zenuwstelsel beschadigen, ondraaglijke pijn, geestelijke inzinking en lichamelijke handicaps veroorzakend, aldus Minghui.

Iemand met zijn kop in een emmer uitwerpselen en urine onderdompelen. (Minghui.org)

Seksueel misbruik

Behalve fysieke marteling wordt verkrachting veelvuldig en systematisch gebruikt als middel om vrouwelijke beoefenaars te vernederen en te traumatiseren, zo meldt Minghui.

In het beruchte Masanjia werkkamp gooiden bewakers 18 vrouwelijke beoefenaars in de cellen van de mannelijke gedetineerden en moedigden hun aan om hen naar believen te verkrachten, wat leidde tot dood, invaliditeit of geestelijke instabiliteit bij de vrouwen.

Er zijn talrijke gevallen geweest van groepsverkrachting van beoefenaars door gevangenen in de werkkampen. Ook kinderen bleven niet gespaard. In 2002 werd een 9-jarig meisje – het kind van een beoefenaar, die als gevolg van marteling was overleden – in het Changping Mental Hospital in Peking door drie mannen verkracht.

Begin 2003 takelden bewakers in Masanjia de borsten van een vrouwelijke beoefenaar enkele uren met elektrische stokken dusdanig toe dat haar borsten onherstelbaar verminkt waren.

Seksueel misbruik, waaronder groepsverkrachting door bewakers of gevangenen, is een veel voorkomende martelmethode. (Illustratie door Minghui.org)Andere vormen van toegebracht seksueel onherstelbaar fysiek en mentaal leed omvat het met een bundel tandenborstels bewerken van de vagina, elektrocuteren van de tepels, het inbrengen van sambal in de vagina, het herhaaldelijk schuren met een dik touw over de vagina, het stompen tegen de borsten van de slachtoffers, het herhaaldelijk schoppen in de vagina, en het herhaaldelijk penetreren van de vagina met stokken of andere werktuigen.

In het Shibalihe werkkamp voor vrouwen, werden de slachtoffers met een pook in de vagina gestoken terwijl ze op hun borsten geslagen werden, aldus Minghui. Ook werden ze in het gezicht gebrand met een gloeiende tang.

Orgaanroof

Je vitale organen verwijderen terwijl je nog leeft, moet wel de meest extreme vorm van marteling zijn – en één met de dood als gevolg. Gewetensgevangenen van Falun Dafa hebben hier ook mee te maken vanaf het begin van de campagne van de Chinese Communistische Partij in 1999 om de traditionele spirituele praktijk uit te roeien.

Gedwongen verwijdering van organen terwijl de “donor” nog in leven is. (Minghui.org)

In een rapport uit 2006 van de Canadese onderzoekers David Matas en David Kilgour werd vastgesteld, dat Falun Dafa gewetensgevangenen op grote schaal werden gedood, voor het voorzien in een ongekende vraag naar organen in de uiterst lucratieve transplantatie-industrie in China.

In juni 2016 brachten Kilgour, Matas en de Amerikaanse auteur en onderzoeker Ethan Gutmann een geactualiseerd rapport uit over de voortzetting en omvang van de gedwongen orgaanoogst in China. Zij ontdekten dat de 169 door de overheid goedgekeurde transplantatieziekenhuizen in het hele land de capaciteit hadden om sinds 2000 meer dan een miljoen transplantaties uit te voeren.

De slachtoffergroepen zijn Falun Dafa beoefenaars, Tibetanen, Oeigoeren en huischristenen, waarbij de Falun Dafa beoefenaars veruit de grootste groep vormen. Gutmann schat dat er op ieder moment tussen de 450.000 en 1.000.000 beoefenaars van Falun Dafa in het uitgestrekte gevangenissysteem van China worden vastgehouden.

Door Joan Delaney, Epoch Times

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN