Meer dan 34.000 gezondheidsdeskundigen ondertekenen verklaring tegen COVID-19 lockdowns

verklaring van 3 epidemiologen van Harvard, Oxford en Stanford ontlokt steun en kritiek

Meer dan 34.000 artsen en gezondheidswetenschappers uit de hele wereld hebben een verklaring ondertekend tegen lockdowns die zijn ingesteld om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen, en zeggen dat de maatregelen “onherstelbare schade” veroorzaken, volgens een online petitie die oorspronkelijk is opgesteld door drie epidemiologen van Harvard, Oxford en Stanford.

Op 14 oktober hebben bijna 25.000 van de ondertekenaars getekend als arts en ongeveer 9.500 als gezondheidswetenschapper. Zij hebben zich aangesloten bij meer dan 440.000 burgers die de petitie hebben ondertekend. De petitie vereist dat de ondertekenaars hun volledige naam, stad, land, postcode en e-mail opgeven, en aangeven of ze ondertekenen als burger, arts of gezondheidswetenschapper.  Sommige media hebben vragen gesteld over de geldigheid van sommige handtekeningen, en zeggen dat ze enkele valse namen hebben gespot op de petitie. De Epoch Times kon de status van de ondertekenaars niet verifiëren. Op de website van de petitie staat nu dat de lijst van ondertekenaars beschikbaar zal worden gesteld zodra deze is geverifieerd en goedgekeurd. De makers van de petitie konden niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar.

De petitie werd opgesteld door dr. Martin Kulldorff, een Harvard professor en epidemioloog met expertise in het opsporen en monitoren van infectieziekten; dr. Sunetra Gupta, een Oxford professor en epidemioloog met expertise in immunologie; en dr. Jay Bhattacharya, een Stanford Medical School professor en epidemioloog met expertise in infectieziekten en kwetsbare populaties.

“Vanuit zowel de linkse als rechtse hoek komend en van over de hele wereld, hebben we onze carrière gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn”, luidt de petitie, getiteld de Grote verklaring van Barrington, vernoemd naar de stad in Massachusetts waar het door de drie deskundigen op 4 oktober werd opgesteldn.

De verklaring zegt dat lockdowns leiden tot een verslechtering van de resultaten op het gebied van hart- en vaatziekten, minder kankerscreening, lagere vaccinatiecijfers bij kinderen en een verslechterende geestelijke gezondheid, om maar een paar zaken te noemen, die allemaal zullen leiden tot hoge sterftecijfers in de komende jaren.

“Studenten van school houden is een groot onrecht”, schrijven de dokters.

In plaats van alles te stoppen totdat er een vaccin beschikbaar is, zeggen de artsen dat de focus moet liggen op het minimaliseren van sterfte en sociale schade totdat de groepsimmuniteit is bereikt. Groepsimmuniteit verwijst naar het stadium waarin een populatie immuun wordt voor een besmettelijke ziekte. De artsen zeggen dat deze uiteindelijk voor alle populaties zal worden bereikt, en kan worden geholpen door, maar niet afhankelijk is van, een vaccin.

“Gelukkig groeit ons begrip van het virus. We weten dat de kwetsbaarheid, voor dood door COVID-19, meer dan duizend keer zo groot is bij ouderen en zieken dan bij de jongsten. Inderdaad, voor kinderen is COVID-19 minder gevaarlijk dan veel andere aandoeningen, waaronder griep”, aldus de verklaring.

De verklaring zegt dat de volksgezondheidsambtenaren moeten streven naar bescherming van de meest kwetsbare bevolking, terwijl ze degenen die niet kwetsbaar zijn toestaan om “het leven te hervatten als normaal”.

“De meest compassievolle benadering die de risico’s en voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit in evenwicht brengt, is om degenen die een minimaal risico op de dood lopen, in staat te stellen hun leven normaal te leven en immuniteit voor het virus op te bouwen door middel van een natuurlijke infectie, terwijl degenen die het grootste risico lopen beter moeten worden beschermd.”

Maatregelen om de kwetsbare bevolking te beschermen kunnen volgens de verklaring bijvoorbeeld zijn: het minimaliseren van personeelswisselingen in verpleeghuizen, het bezorgen van boodschappen en andere benodigdheden bij gepensioneerden die thuis wonen, en ouderen die hun familieleden buiten ontmoeten in plaats van binnen, waar mogelijk. Ondertussen zou iedereen in de samenleving  basis hygiëne in acht meten nemen, zoals het wassen van de handen en het thuisblijven bij ziekte, om de drempel voor groepsimmuniteit te verlagen, zeggen de artsen.

Maar jonge volwassenen met een laag risico zouden normaal moeten kunnen werken, en niet thuis; scholen zouden moeten worden geopend voor onderricht in persoon; en buitenschoolse activiteiten zoals sport zouden moeten worden hervat, aldus de verklaring.

“Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten worden hervat. Mensen die meer risico lopen, kunnen deelnemen als ze dat willen, terwijl de kwetsbaren in, de samenleving als geheel, de bescherming genieten van degenen die de groepsimmuniteit hebben opgebouwd”,  aldus de verklaring.

Een lege straat in de oude stadskern van Montreal op 10 oktober 2020. (De Canadese pers/Graham Hughes)

Dr. Matt Strauss, één van de Canadese artsen die zijn naam op de verklaring heeft gezet, vertelde de Toronto Sun dat de meeste medische professionals die hij heeft gesproken instemmen met het idee dat de lockdowns meer kwaad doen dan goed.

“Ik denk niet dat mijn mening een minderheidsstandpunt is onder de experts waar ik mee werk”, zei Strauss, een intensive care arts en professor aan de Queen’s University School of Medicine.

De verklaring heeft echter ook critici.

“We kunnen de groepsimmuniteit niet bereiken zonder een enorm verlies aan levens of een vaccin. Zo eenvoudig is het. Eerlijk gezegd, het verbaast me dat intelligente mensen deze verklaring ondertekenen”, vertelde dr. Irfan Dhalla, een algemene internist en vice-president van Unity Health, die twee ziekenhuizen in Toronto beheert, aan de National Post.

Dr. David Naylor, mede-voorzitter van de Canadese COVID-19 immuniteitsgroep, vertelde de Post, met het oog op een komend COVID-19 vaccin: “Waarom zouden we ons in hemelsnaam moeten haasten om een roekeloos recept te omhelzen voor een nationale, demografisch-selectieve “waterpokkenfeest’ waarbij een gevaarlijke ziekteverwekker betrokken is?”

Brief aan Ford tegen lockdowns

Eind september gaf een groep van 20 artsen in Canada een brief aan Ontario Premier Doug Ford, waarin werd gepleit tegen een terugkeer naar lockdowns te midden van een toename van COVID-19 gevallen.

“Lockdowns hebben aangetoond het virus niet te elimineren”, stond in de brief die is gepubliceerd door de Nationale Post.

De artsen, waaronder professoren in de geneeskunde aan verschillende universiteiten en ziekenhuizen, zeggen dat lockdowns de verspreiding van het virus alleen vertragen zolang de lockdown is ingesteld.

“Dit creëert een situatie waarin er geen manier is om een lockdown te beëindigen, en de samenleving niet vooruit kan gaan op essentiële gebieden, zoals in de gezondheidssector, de economie en andere cruciale zaken zoals onderwijs, recreatie en gezonde menselijke sociale interacties”, zegt de brief.

De artsen zeggen dat de recente toename van het aantal besmettingen in de provincie dit keer bij mensen onder de 60 jaar ligt, die waarschijnlijk niet erg ziek zullen worden als gevolg van een besmetting met COVID-19. Terwijl de 60 plussers goed waren voor meer dan de helft van de besmettingen tijdens de piek van de pandemie in Ontario medio april, zijn ze nu slechts goed voor minder dan 15 procent van de gevallen.

“In Ontario en andere delen van de wereld, zoals de Europese Unie, leiden de toenames niet noodzakelijkerwijs tot onbeheersbare ziekenhuisopnames en IC opnames”, aldus de brief.

“Hoewel we de bezorgdheid begrijpen dat deze gevallen kunnen overslaan naar kwetsbare gemeenschappen, moeten we ook het werkelijke risico mee laten wegen.”

De artsen zeggen dat ambtenaren rekening moeten houden met de kosten van lockdowns. Dit omvat de negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals uitgestelde operaties, vertragingen in de diagnose van kankerpatiënten en de sluiting van scholen.

“Onze samenleving heeft de afgelopen zes maanden enorm veel pijn geleden. Het is tijd om het anders aan te pakken”, schrijven de artsen.

Ondertussen zegt een studie die in het British Medical Journal werd gepubliceerd, dat hoewel de beperkingen aanvankelijk effectief waren bij het verminderen van de druk op de intensive care in de Britse ziekenhuizen, het handhaven van de lockdowns de pandemie zou verlengen en het aantal sterfgevallen zou doen toenemen.

“Het model voorspelde dat de sluiting van scholen en het isolement van jongeren het totale aantal sterfgevallen zou doen toenemen, zij het uitgesteld tot een tweede en volgende golf”, zegt de studie, gebaseerd op de gegevens die de Britse regering gebruikte toen zij in maart lockdowns oplegde. 

Noot van de redactie: In dit artikel is het aantal handtekeningen bijgewerkt en wordt aangegeven dat de claim door de petitie is ingediend.

Door Omid Ghoreishi met bijdrage van Isabel van Brugen.

Volg Omid op Twitter: @OGhoreishi

Origineel op 13 oktober 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Over 34,000 Health Experts Sign Declaration Against COVID-19 Lockdowns, Petition by Epidemiologists Claims

Kijk ook naar 

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN