Meer dan 600 wetgevers uit 30 landen vragen Peking om de vervolging van Falun Gong ‘onmiddellijk te stoppen’

Meer dan 600 huidige en voormalige wetgevers uit 30 landen roepen het Chinese regime op tot de beëindiging van de vijandigheid tegen Falun Gong en zeggen dat de 21-jarige vervolgingscampagne één van de “heftigste” is tegen een geloofsgroep in de moderne geschiedenis.

De wetgevers “dringen er bij de Chinese regering op aan de internationale normen te respecteren … en de vervolging van Falun Gong in China onmiddellijk te stoppen, en alle vastgehouden Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten”, aldus de verklaring die is ondertekend door 606 wetgevers uit landen in Europa, Noord-Amerika, Midden Oosten, Azië-Pacific en Latijns-Amerika.

“De vervolging van Falun Gong in China is één van de meest wrede campagnes tegen een geloofsgroep in de moderne tijd.”

 

Op 1 oktober 2000 arresteert politie in burger een Falun Gong demonstrant op het Tiananmenplein in Peking, terwijl een menigte toekijkt. (AP Photo/Chien-min Chung)

In de verklaring staat dat Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, een meditatiediscipline is gebaseerd op de principes: waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid. Aanvankelijk prezen de Chinese autoriteiten de discipline vanwege de naleving van morele normen en de verbetering van de gezondheid van beoefenaars.

Maar de snel groeiende populariteit – volgens enquêtes van de regering waren er in 1999 tussen de 70 en 100 miljoen beoefenaars – kon de toenmalige Chinese leider Jiang Zemin niet verdragen. Jiang kwam aan de macht nadat hij tijdens de protesten in 1989 de bloedige confrontatie leidde met de democratische activisten op het Tiananmenplein.

“Op 20 juli 2020 is het 21 jaar geleden dat het Chinese communistische regime een systematische en meedogenloze campagne lanceerde om Falun Gong uit te roeien”, luidt de verklaring. “Sinds juli 1999 zijn miljoenen Falun Gong beoefenaars in China gearresteerd en zonder eerlijk proces gevangengezet en velen zijn gemarteld en zelfs vermoord.”

Hans van Baalen, voorzitter van de politieke partij de ‘Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE)’ en erevoorzitter van ‘Liberal International’ ondertekende de verklaring namens alle Europese liberalen. Hij verklaarde: “Sinds het begin van mijn politieke loopbaan heb ik de onderdrukking van Chinese burgers, minderheden, religieuze groeperingen, mensenrechtenactivisten, politieke dissidenten en Falun Gong gevolgd en bekritiseerd.”

“Ik heb veel respect voor het Chinese volk. Alleen mensenrechten en democratie kunnen voorspoed, vrede en stabiliteit brengen in China. Falun Gong als een vredelievende, spirituele stroming kan hieraan bijdragen”, vervolgde hij.

Tommy Sheppard, één van de 29 huidige en voormalige Britse parlementariërs die ondertekenden, merkte op dat Falun Gong beoefenaars in China blootgesteld worden aan een “betreurenswaardige vervolging”, en voegde eraan toe dat Peking ter verantwoording moet worden geroepen.

De Zweedse wetgever Ann-Sofie Alm, één van de 26 huidige en voormalige Zweedse parlementariërs die hun naam op de verklaring zetten, zei dat “de vrije wereld” zich langzaamaan bewust wordt van de wreedheid van de Chinese Communistische Partij.

Zweedse wetgever Ann-Sofie Alm tijdens een evenement om te protesteren tegen de vervolging van Falun Dafa in China bij het Chinese consulaat in Göteborg, Zweden, op 25 april 2020. (Ella Kalogritsa)

“Ik wil aandacht vragen voor de vele Falun Gong beoefenaars die als gewetensgevangenen zijn vastgehouden in heropvoedingskampen, gevangenissen en andere detentiefaciliteiten. Er zijn meldingen van marteling en zelfs orgaanoogst”, zei Alm.

“Daarom is deze gezamenlijke verklaring zo belangrijk. De Communistische Partij van China moet weten wat de vrije wereld eist. … [De vervolging] moet nu stoppen.”

Het Canadese parlementslid Peter Kent is één van 63 huidige en voormalige Canadese parlementsleden die de verklaring ondertekenden. Hij riep de internationale gemeenschap op “zich krachtiger en openlijker uit te spreken” en het Chinese regime te veroordelen wegens aanhoudende, staatsgesteunde schendingen van fundamentele mensenrechten.

Het Canadese parlementslid Peter Kent, medevoorzitter van ‘Parliamentary Friends of Falun Gong’, spreekt tijdens een evenement op Parliament Hill in Ottawa ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Falun Gong op 9 mei 2017. (Evan Ning/Epoch Times)

“We moeten hieraan blijven werken en hopen dat China op een dag de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, van samenkomst en van religie zal respecteren; een dag waarop de basisprincipes van Falun Gong hardop kunnen worden uitgesproken op het Tiananmenplein: Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid”, zei Kent, voormalig minister en voormalig presentator bij NBC en CBC, in een verklaring.

George Christensen is één van de 24 Australische parlementsleden op federaal en staatsniveau, die ondertekenden.

“De vervolging van Falun Gong beoefenaars, die slachtoffer zijn geworden van onderdrukking en marteling, is één van de meest afschuwelijke campagnes van de Chinese Communistische Partij”, zei Christensen.

“Ik zal altijd sympathie hebben ​voor degenen die deze vreedzame spirituele traditie beoefenen, en hen steunen.”

Drs. H. Guspardi Gaus, een lid van het Indonesische Huis van Afgevaardigden en ondertekenaar van de verklaring, noemde de vervolging van Falun Gong “onmenselijk” en “zeer barbaars” en verzocht een ​​juridisch proces om het te beëindigen.

De Taiwanese wetgever Wang Ting-Yu, die de verklaring eveneens ondertekende, zei dat de CCP de technieken die tot stand zijn gekomen bij de vervolging van Falun Gong, ook toegepast heeft op andere groepen zoals Katholieken, Christenen, Taoïsten en Oeigoeren.

“Daarom is het oplossen van de Falun Gong-kwestie van fundamenteel belang bij het oplossen van al deze problemen”, zei Wang. “We laten de Chinese Communistische Partij weten: als je Falun Gong vervolgt, kun je nergens heen in de wereld, en kun je je nergens meer verbergen.”

Op 18 juli 2020 tekenen voorbijgangers op de Dam in Amsterdam een petitie om Falun Gong te steunen, tijdens een evenement om aandacht te vragen voor de 21 jaar lange vervolging van Falun Gong in China. (Foto Tim Lee)

In navolging van de 11 parlementsleden uit België en Nederland die de verklaring ondertekenden, waren er net zoals in de rest van de wereld, in Brussel, Amsterdam en Den Haag de afgelopen dagen vele voorbijgangers bij evenementen die na het verkrijgen van informatie over de 21 jaar lange vervolging ook hun steun betuigden met hun handtekening.

De Belgische en Nederlandse parlement- en Europarlementsleden die de verklaring reeds ondertekenden zijn Michael Freilich, Bert Anciaux, Mark Demesmaeker, Tom Van Grieken, Nahima Lanjri, Freya Perdaens, Petra De Sutter, Thierry Baudet, Wybren van Haga, Sadet Karabulut en Tunahan Kuzu.

Afzonderlijk hebben ongeveer 30 Amerikaanse wetgevers hun eigen verklaringen afgelegd waarin zij steun betuigen voor Falun Gong en de vervolging veroordelen, evenals ongeveer een dozijn Duitse wetgevers.

Orgaanoogst en andere vormen van vervolging

De gezamenlijke verklaring bevat een aantal rapporten van regeringen, de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties die de vervolgingscampagne tegen Falun Gong hebben gedocumenteerd.

Het attendeert erop dat vorig jaar een onafhankelijk volkstribunaal in Londen heeft vastgesteld dat China al jarenlang op aanzienlijke schaal organen van Falun Gong beoefenaars oogst.

Falun Gong beoefenaars in Santa Monica (Californië), zetten het oogsten van organen in scène, om het bewustzijn over deze mensenrechtenkwestie in China te vergroten. Archieffoto (Xu Touhui/Epoch Times)

Het China Tribunaal werd voorgezeten door Sir Geoffrey Nice, QC, die eerder de aanklacht tegen de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic leidde bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. In de verklaring wordt gerefereerd aan een resolutie die het Europees Parlement in 2013 heeft aangenomen. Hierin uit men “grote bezorgdheid over de aanhoudende en geloofwaardige berichten over systematische, staatsgesteunde orgaanoogst” bij gewetensgevangenen in de Volksrepubliek China, waaronder grote aantallen Falun Gong beoefenaars. De Amerikaanse Senaat nam in 2016 een vergelijkbare resolutie aan.

Spandoek met de tekst dat de Belgische Senaat een resolutie heeft aangenomen om de gedwongen orgaanoogst in China te veroordelen, tijdens een demonstratie op 17 juli in Brussel om aandacht te vragen voor de 21 jaar lange vervolging van Falun Gong in China. (Foto: Xin Ran)

De verklaring verwijst ook naar een rapport uit 2007 van de speciale VN-rapporteur inzake foltering, waarin staat dat Falun Gong beoefenaars goed waren voor 66 procent van de slachtoffers van vermeende martelingen, terwijl ze in hechtenis zaten.

Een ander in de verklaring geciteerd rapport van Amnesty International uit 2017/18 meldde: “Falun Gong beoefenaars worden nog steeds onderworpen aan vervolging, willekeurige detentie, oneerlijke processen, martelingen en andere mishandelingen.”

De heer Yin deelde tijdens het evenement op de Dam zijn verhaal en zei dat het 6-10 bureau de politie een termijn gaf waarbinnen hij zijn geloof moest opgeven. De daaropvolgende martelingen en mishandelingen die hij moest verduren, zoals slaapdeprivatie en uithongering hielden lange tijd aan. De politie had namelijk de garantie gekregen zich niet te hoeven verantwoorden als het leven van de heer Yin in gevaar zou komen.

Mevrouw Shi vertelde ook in Amsterdam dat tijdens haar gevangenschap in Harbin ‘andere gevangenen’ gebruikt werden om Falun Gong beoefenaars te mishandelen in ruil voor strafvermindering. Dat dreef sommige medegevangenen tot waanzin. Het ging zo ver dat ze met eigen ogen zag hoe twee beoefenaars dood gemarteld werden. Jarenlang onderging ze vele ontberingen en onderging ze drie maal een bloedtest, wat haar verbaasde aangezien men niet begaan was met de fysieke gezondheid van de beoefenaars. Later leerde ze dat dit onderdeel was van het ‘gedwongen orgaanoogst programma’ wat al jarenlang op grote schaal in heel China plaatsvindt, en waarvoor Falun Gong beoefenaars de grootste bron van organen zijn.

Door Omid Ghoreishi
Volg Omid op Twitter: @OGhoreishi
Aanvullende verslaggeving lokale redactie

Volg ons ook op YouTube

Origineel gepubliceerd op 20 juli op The Epoch Times: Over 600 Lawmakers from 30 Countries Ask Beijing to Immediately Stop Persecution of Falun Gong

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN