Nasleep rond de Amerikaanse verkiezingen onthult strijd tussen vrijheid en communisme

een keuze die politiek rechts of links overstijgt

Toen de oprichters van onze krant het Chinees communistisch regime ontvluchtten om naar Amerika te komen, hadden ze nooit verwacht dat deze grote natie ooit het brandpunt zou worden van de strijd tussen communisme en vrijheid.

Veel westerlingen geloven dat het communisme een abstract concept is, iets dat alleen verre naties
treft, zonder te beseffen dat het al voor de deur staat.

Het communisme heeft zich in Amerika verspreid onder namen als socialisme, progressivisme,
liberalisme, neomarxisme, enzovoort, in een langzaam proces gedurende decennia van systematische ondermijning door, eerst de Sovjet-Unie en nu de Chinese Communistische Partij (CCP).

Deze cumulatieve strijd om de toekomst van Amerika – en daarmee de rest van de wereld – komt nu tot een hoogtepunt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dit is een conflict dat partijdigheid en partijgebondenheid overstijgt.

Geloof in God is altijd fundamenteel geweest voor Amerika. De vroege kolonisten vluchtten naar de
Verenigde Staten, zodat ze hun religie vrijelijk konden uitoefenen. De Verenigde Staten zijn gebaseerd op de overtuiging dat we allemaal gelijk zijn onder God en dat de Schepper ons rechten heeft verleend. Het Amerikaanse motto is: “In God we trust” (we vertrouwen in God).

Geloof in God en de principes die uit dat geloof voortkomen, zijn de fundamentele redenen waarom de Verenigde Staten kunnen genieten van vrijheid, democratie en welvaart, en waarom de Verenigde Staten de natie is geworden die het nu is.

Volgens deze grote traditie is stemmen een heilige plicht waarbij elke burger de  verantwoordelijkheid kan nemen voor wie er regeert. Dit jaar heeft een recordaantal Amerikanen gestemd om hun volgende leider te kiezen.

Inmiddels zijn we te weten gekomen dat dit verkiezingsproces is ondermijnd. Er zijn talloze geloofwaardige aantijgingen van verkiezingsfraude naar voren gekomen, die wijzen op een systematische poging om de uitkomst van de verkiezingen te veranderen.

Extreem-links en de communistische duivel erachter – dezelfde kracht die Karl Marx (een aanhanger van het Satanisme) ooit beschreef als iets dat door Europa rondspookte – gebruiken leugens, fraude en manipulatie in een poging om mensen hun rechten en vrijheden te ontnemen.

Een van de twee belangrijkste Amerikaanse partijen, de Democratische Partij, is niet langer de politieke partij die ze vroeger was. In de afgelopen decennia is het geleidelijk geïnfiltreerd door dezelfde marxistische ideologie die de meest wrede en repressieve communistische regimes in de menselijke geschiedenis heeft voortgebracht.

De communistische ideologie, waaronder het socialisme en aanverwante ideeën, is geen normale
ideologie. Het is de ideologie die de onnatuurlijke dood van minstens 100 miljoen mensen heeft
veroorzaakt.

De communistische ideologie gebruikt ogenschijnlijk rechtschapen concepten als  “gelijkheid” en “politieke correctheid” om mensen in verwarring te brengen. Haar ideologie is doorgedrongen in alle aspecten van onze samenleving, inclusief onderwijs, media en kunst. Het vernietigt op gewetenloze wijze alles wat traditioneel is zoals geloof, religie, moraal, cultuur, gezin, kunst, onderwijs, wetgeving, etc. en leidt ertoe dat mensen in morele verdorvenheid vervallen.

Dit is de ideologie van het totalitarisme, een ideologie die ooit bloeiende naties zoals Venezuela in de afgrond drijft en die in staat was om 5000 jaar cultuur in China te vernietigen, een land waar mensen gingen van een geloof in het goddelijke naar een toewijding aan de staat.

Het is het systematisch ongedaan maken van al het goede waar de mensheid voor staat. Het staat
lijnrecht tegenover goedheid, eerlijkheid, waarheid en mededogen.

Dit heeft niet alleen de hoop van mensen en hun rechtschapen geloof in God ondermijnd, maar heeft het Amerikaanse volk en de hele mensheid naar de rand van gevaar gesleurd.

Een keuze tussen goed en kwaad

Dit is een conflict dat politieke partijlijnen overstijgt, een strijd tussen de vraag of Amerikanen trouw kunnen blijven aan hun constitutionele grondbeginselen en Gods wil kunnen volgen, of dat ze onderworpen zullen worden aan krachten die proberen hun meest fundamentele rechten te beheersen en te vernietigen.

Dit is niet iets dat we willekeurig schrijven; omdat onze oprichters het communistische totalitarisme (in China) hebben meegemaakt, begrijpen ze de vernietigende kracht ervan.
Als mediaorganisatie zijn we onafhankelijk en nemen we geen standpunten in over politieke kwesties of kandidaten, maar staan ​​we voor waarheid en rechtvaardigheid.

Amerika staat nu op het punt in een communistische afgrond te vallen.

Centraal in deze strijd staat nu president Donald Trump, die duidelijk ‘nee’ heeft gezegd tegen
socialisme en communisme, en een einde maakte aan decennia lang van ‘appeasement’ politiek jegens het Chinese regime door in heel Amerika de invloed en infiltratie van de CCP tegen te gaan.

Op dit kritieke moment in de geschiedenis van de mensheid heeft Trump de CCP geconfronteerd.
Voor het communistische China was het traject duidelijk: Trump is een Amerikaanse president die
traditie waardeert en zich verzet tegen het communisme, en zolang hij leidt, weet het Chinese regime dat het niet zal slagen in haar decennia-lange doel Amerika omver te werpen en daarmee de rest van de vrije wereld.

Communistisch China staat aan onze poorten, klaar om het roer over te nemen. De CCP heeft het Amerikaanse systeem de afgelopen decennia zorgvuldig bestudeerd en heeft met succes geprofiteerd van de open samenleving en is Amerika binnengedrongen.

Intern heeft Amerika nu extreemlinkse groepen zoals ‘Black Lives Matter’ (een organisatie, waarvan de oprichters zichzelf omschrijven als “marxisten”, en banden hebben met pro-CCP-groepen, groepen die in het algemeen geen zwarte levens steunen) en ‘Antifa’ die protesten en rellen organiseert. De beweging is vergelijkbaar met de Chinese Culturele Revolutie van de CCP, die het culturele erfgoed en de tradities van China vernietigde. Het is een anti-Amerikaanse beweging, net zoals de Culturele Revolutie anti-Chinees was. De kern van de ideologie van de beweging verschilt niet van die van de communistische beweging in China, en gaat hand in hand met de CCP, klaar om Amerika te ondermijnen.

De impact van deze verkiezing is verreikend. Het heeft mensen, regeringen en organisaties wereldwijd duidelijk gemaakt dat ze moeten beslissen of ze achter de communistische duivel staan ​​of achter traditie en universele waarden.

Steeds meer mensen realiseren zich dat de Amerikaanse verkiezing van 2020 geen tweepartijenstrijd is, geen geschil tussen Trump en Biden, maar een strijd tussen traditie en socialisme, een strijd tussen goed en kwaad, een strijd tussen het goddelijke en de communistische duivel.

Lees voor meer informatie de speciale redactionele serie “How the Spectre of Communism Is Ruling Our World.”

Door de Amerikaanse Redactie, origineel gepubliceerd op 15 november: Election Fallout Reveals Battle Between Freedom and Communism

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN