NGO uit V.S. gehonoreerd op ‘Mother Teresa Memorial Awards’ voor het bestrijden van orgaanoogst

Een in Washington DC gevestigde NGO genaamd Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH),  voert al meer dan tien jaar strijd tegen orgaanhandel. In Mumbai, India, ontving deze organisatie op 3 november 2019 een zeer prestigieuze prijs getiteld ‘the Mother Teresa Memorial Awards for Social Justice’.

DAFOH werd in 2006 gevormd uit een netwerk van artsen en chirurgen en heeft zowel in de medische gemeenschap als in de samenleving meer bekendheid gegeven aan de gruwelijke kwestie van gedwongen orgaanoogst in China.

Dr. Torsten Trey, MD, Ph.D. en voorzitter van DAFOH, zei dat het een “grote eer” was om de prijs in ontvangst te nemen welke door de Harmony Foundation wordt uitgereikt om onbaatzuchtige individuen en organisaties te huldigen. Inmiddels zijn de uitreikingen, al voor de 15e keer op rij, een jaarlijks evenement geworden, dat het erfgoed van Moeder Teresa viert en herdenkt. Elk jaar belicht de stichting een kwestie die wereldwijde aandacht behoeft, en dit jaar luidde het thema “Bestrijding van hedendaagse vormen van slavernij”.

Dr. Torsten Trey ontving de ‘Mother Teresa Memorial Awards’ voor ‘social justice’ namens ‘Doctors Against Forced Organ Harvesting’ (DAFOH) op 3 november 2019, in Taj Lands End, in Mumbai, India. (Met dank aan Mark Luburic)

“Het onderwerp waar we aan werken is een zeer moeilijk te vatten en ongemakkelijk onderwerp, want het belicht de gedwongen orgaanoogst, die vooral bij een groep plaatsvindt die niet erg bekend is op het westelijk halfrond – namelijk de spirituele beweging van Falun Gong”, vertelde Dr. Trey, een vooraanstaand expert die ook co-auteur is van boeken over dit onderwerp alsmede publicaties in verschillende medische tijdschriften, tijdens zijn toespraak.

Orgaanoogst: Een misdaad tegen de menselijkheid

Falun Gong is een aloude discipline voor het verfijnen van lichaam en geest, gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De vreedzame praktijk werd in juli 1999 door de Chinese Communistische Partij verboden nadat het aantal mensen dat het beoefende, enorm was toegenomen binnen vijf jaar na de introductie ervan in 1992. Nadat de vervolging begon, werden vele mensen die Falun Gong beoefenen gearresteerd, gevangengezet, en gemarteld. In de afgelopen jaren hebben verschillende mediakanalen gerapporteerd dat het Chinese Communistische regime organen heeft geoogst van gewetensgevangenen, waarvan de meerderheid van Falun Gong beoefenaars komen.

“Dit zijn misdaden tegen de menselijkheid, en ze moeten stoppen”, zei Dr. Trey tijdens de uitreiking.

Met dank aan Mark Luburic

De weg naar bewustwording brengen is echter niet gemakkelijk geweest voor DAFOH, omdat de praktijk van gedwongen orgaanoogst “nergens anders ter wereld te vinden is”, vertelde Dr. Trey aan The Epoch Times.

“Mensen hebben gewoonlijk geen enkel begrip bij dit soort misbruik van transplantaties, dus moesten we helemaal vanaf nul beginnen en duidelijk stellen dat dit verschilt van typische orgaanhandel of de zwarte markt”, verklaarde Dr. Trey. “Het gaat hier over het doden van gewetensgevangenen met steun van de staat, en hiervoor is specifieke informatie nodig.”

Bewustmaking

Sinds haar oprichting heeft de organisatie verschillende initiatieven genomen om mensen bewust te maken. Het schrijven van artikelen te schrijven, het houden van conferenties en fora alsmede media-interviews om de gedwongen orgaanoogst in China verder bloot te leggen. Meer dan vijf jaar geleden lanceerden ze ook een petitie aan de Verenigde Naties om op te roepen tot onafhankelijk onderzoek naar de gedwongen orgaanoogst in China. De petitie werd getekend door meer dan 3 miljoen mensen uit meer dan 50 landen en regio’s. DAFOH werd ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede in 2016 en 2017.

Recentelijk lag de focus van de groep op het creëren van meer bekendheid van het oordeel door een onafhankelijk volkstribunaal, namelijk het China-tribunaal.

“Het China-tribunaal heeft in juni van dit jaar een verklaring gepubliceerd dat er zonder enige twijfel gedwongen orgaanoogst in China plaatsvindt en deed ook de aanbeveling dat medische organisaties zich er in moeten verdiepen.” Dr. Trey vertelde ook: “Het oordeel van het China Tribunaal eindigde met de conclusie dat de internationale gemeenschap moet erkennen dat China een criminele staat is. Dit is iets dat onder de aandacht moet worden gebracht.”

Met dank aan Mark Luburic

Dr. Trey zei ook dat in 2017 de Zuid-Koreaanse nieuwszender TV Chosun naar het Tianjin Hospitaal in China ging om het aanhoudende misbruik van transplantaties in het hele land te onderzoeken. Met behulp van een verborgen camera registreerde het team een ​​verpleegster die zei: “Het ziekenhuis kan een bedrag van bijvoorbeeld $ 10.000 accepteren, en de wachttijd van een nier kan dan verminderd worden tot twee dagen.”

“Dus dat betekent dat organen beschikbaar worden gesteld voor geld en dat is nu net de methode die niet mag worden getolereerd door de internationale medische gemeenschap”, voegde hij eraan toe.

Hoewel “het moeilijk is om met concrete cijfers te komen”, zou volgens Dr. Trey het aantal transplantaties in China tussen 60.000 en 100.000 kunnen liggen.

Verder vermelde hij: “Als je naar het Tianjin-ziekenhuis kijkt, één van de grootste transplantatiecentra in Azië, dan zou je waarschijnlijk al aan 10.000 transplantaties per jaar komen, en als je bedenkt dat er meer dan 160 transplantatiecentra in China zijn, dan is het aantal transplantaties sowieso al het grootste aantal transplantaties ter wereld.”

Dr. Trey benadrukte dat de praktijk “nog steeds crimineel is en moet worden blootgelegd.”

“Zelfs als er slechts één persoon moet worden gedood voor een orgaan, is dit nog steeds een misdaad en zou het bekend gemaakt moeten worden. Het is niet zo dat het transplantatie misbruik alleen een misdaad wordt als het een bepaald aantal overschrijdt.”

“Ongeacht of patiënten uit ons land of andere landen naar China gaan, het moet worden aangepakt omdat we in een internationaal netwerk van medische wetenschap leven”, zei hij.

Opkomen tegen gedwongen orgaanoogst

Dr. Trey benadrukte dat verschillende groepen en minderheden het doelwit zijn van gedwongen orgaanoogst in China. De intentie erachter varieert.

“In het geval van Falun Gong begon het met een vervolging om deze spirituele praktijk te bestrijden met als doel het te elimineren”, zei hij. “Geforceerde orgaanoogst werd een zichzelf-financierende, zelf-voortstuwende methode om de praktijk het zwijgen op te leggen en uit te roeien met als doel te voorkomen dat Falun Gong beoefenaars de wereld zouden vertellen over haar vreedzame aard en goede principes van Waarachtigheid, Mededogen en Tolerantie.”

Bovendien zei hij: “Als de intentie achter gedwongen orgaanoogst bekend wordt, leidt het ook tot manieren om de gedwongen orgaanoogst tegen te gaan. Door Falun Gong te steunen en ervoor op te komen, zou het doel om het uit te roeien teniet worden gedaan.”

Naarmate meer mensen zich bewust worden van het misbruik van transplantaties, hebben sommige landen, waaronder Spanje, Taiwan, Italië en Israël, wetgevingen aangenomen om te voorkomen dat hun burgers naar het buitenland reizen voor transplantaties. Dr. Trey hoopt dat meer landen zullen meedoen om dit probleem aan te pakken, terwijl de groep “deze praktijk vanuit een ongekend gebied onder het licht blijft houden”.

“Hoe meer we erover praten en hoe meer we dit onderwerp blootleggen, hoe meer mensen eerst over zullen horen, en vervolgens zal het ook tot een einde gebracht kunnen worden”, zei hij.

Dr. Torsten Trey (derde van rechts) vertegenwoordigde DAFOH bij de ‘Mother Teresa Memorial Awards’ voor ‘Social Justice’. (Met dank aan Mark Luburic)

Als een expert op dit gebied maakt Dr. Trey een suggestie over hoe individuele burgers hun rol kunnen spelen bij het stoppen van deze misdaad.

Toen een deelnemer aan de “Harmony International Conference” aan Dr. Trey vroeg wat er als individu kan worden gedaan, ontving zijn antwoord een applaus: “Help deze misdaden tegen de menselijkheid bloot te leggen door een eenvoudige postkaart te sturen naar de Chinese president met de woorden : “Falun Gong is goed. Stop met gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars.”

Dr. Trey zei tegen The Epoch Times: “We moeten de vergelijking maken dat hoe meer Falun Gong beoefenaars gedood worden om hun organen, des te groter is de noodzaak dat de wereld moet weten dat Falun Gong goed is.”

Hij zei ook dat als de roep om steun aan Falun Gong toeneemt, het onderliggende doel voor de gedwongen orgaanoogst teniet gedaan zal worden en men het misbruik zal moeten stoppen vanuit de bron.

Dan zal, net zoals de persoonlijke inspanningen van Moeder Teresa een kettingreactie teweeg brachten, ieder van ons actie ondernemen om misdaden tegen de menselijkheid te stoppen.

Door Jocelyn Neo

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN