Nieuw onderzoek onthult China’s dalende geboortecijfers

Deskundigen beweren dat negatieve bevolkingsgroei al is ingezet of start in 2019

De negatieve bevolkingsgroei in China zal naar verwachting beginnen in 2027, volgens een onlangs verschenen artikel van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen, wat uitgegeven wordt door de staat.

Dit volgt op recent commentaar van enkele deskundigen, die erop wijzen dat het geboortecijfer in China sterk is gedaald, en de Chinese autoriteiten waarschijnlijk vervalste gegevens over lokale geboortecijfers melden.

Een rapport van Radio Free Asia (RFA) van 16 januari onthulde dat China sinds begin 2016, toen het de één-kind-politiek afschafte en ouders twee kinderen mochten krijgen, er in de provincie Shandong de meeste ‘tweede kinderen’ geboren werden. De provincie is goed voor ongeveer een kwart van de totale tweede geborenen van het land.

Maar de laatste gegevens van het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek hebben aangetoond dat dat niet langer het geval is. Het aantal geboorten is aanzienlijk gedaald in verschillende steden in Shandong, waaronder Qingdao, Liaocheng, Yantai en Dezhou. In Qingdao bijvoorbeeld, tussen januari en november 2018, daalde het aantal geboorten met 21,1 procent, en de geboortes van de ‘tweede kinderen’ daalden met 29 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2017 .

In het RFA-rapport zei Liu Kaiming, directeur van het onderzoeksinstituut Institute of Contemporary Observation in Shenzhen, dat de geboortecijfers op basis van verschillende gegevens in heel China inderdaad drastisch zijn gedaald.

“In het verleden waren de jaarlijkse geboortecijfers hoger dan 20 miljoen. Nu is het nog maar ongeveer 15 miljoen”, zei Liu. “Hoewel China nu een tweede kind toestaat, neemt het geboortecijfer nog steeds af. Shandong is een typisch voorbeeld. Levende geboorten in Zibo [een stad in Shandong] daalden vorig jaar met 26 procent.“

Na tientallen jaren van harde handhaving van de één-kind-politiek, zijn de verhouding tussen de seksen in China aanzienlijk scheef, met ongeveer 115,4 jongens per 100 meisjes, aldus de Wereldbank.

Geconfronteerd met de realiteit van een vergrijzende bevolking en een inkrimping van de beroepsbevolking, hebben de Chinese autoriteiten de afgelopen jaren geprobeerd een ommekeer te maken en meer gezinnen aan te moedigen  kinderen te krijgen.

Volgens Huang Wenzheng, een senior onderzoeker bij de Chinese denktank, Centrum voor China en Globalisering, is China’s geboortecijfer ongeveer 1,2 (kinderen geboren per vrouw), dus in tegenstelling tot schattingen van de overheid zal het keerpunt in negatieve bevolkingsgroei zeker vóór 2027 al arriveren.

Yi Fuxian, een senior wetenschapper aan de ‘School of Medicine and Public Health’ van de Universiteit van Wisconsin, deelde samen met een econoom van het Nationale onderzoekscentrum voor de Economie van de Universiteit van Peking in China, Su Jian, soortgelijke meningen. In een recent artikel dat zij gezamenlijk hebben geschreven, voorspelden Yi en Su dat China al in 2018 in een negatieve bevolkingsgroei zit of hierin zal komen in 2019.

Yi vertelde RFA dat het artikel dat is gepubliceerd door de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen gebaseerd is op de veronderstelling dat het geboortecijfer in China 1,6 blijft – het huidige percentage – of hoger in de komende jaren. Yi is echter van mening dat dit percentage niet zal worden gehandhaafd.

Yi voegde er ook aan toe dat de Chinese autoriteiten consequent gegevens hebben verwijderd om het Chinese geboortecijfer stabiel te laten lijken. De volkstelling van 2000 toonde aan dat China’s geboortecijfer 1,22 was, maar het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek veranderde het volgens Yi later naar 1,8.

Als het Bureau niet herhaaldelijk valse gegevens had gerapporteerd, denkt Yi dat het Chinese regime eerder de gevaren van de één-kind-politiek in de gaten zou hebben gehad.

“Het is tijd om ze verantwoordelijk te houden”, zei hij.

De daling van het geboortecijfer in China is een van de meest drastische in de wereld. Volgens het Evergrande Research Institute van de Tsinghua Universiteit daalde het geboortecijfer in China van 6 naar 1,6. Ter vergelijking daalde het in de Verenigde Staten tussen 1950 en 2015 van 3,3 naar 1,9, en in Japan van 3 naar 1,4.

Door Olivia Liu

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN