Onafhankelijk volkstribunaal over gedwongen orgaanroof in China

De eerste hoorzittingen vinden plaats op 8, 9 en 10 december in Londen

Een onafhankelijk tribunaal om gedwongen orgaanroof van gewetensgevangenen in China te onderzoeken, is opgericht als een initiatief van ‘The International Coalition to End Transplant Abuse in China’ (ETAC).

Het tribunaal zal onderzoeken of er in China criminele misdrijven gepleegd zijn door staatsinstanties of door de overheid erkende instanties/organisaties met betrekking tot gedwongen orgaanroof.

Executive Director van ETAC, Susie Hughes, stelt dat “onafhankelijke volkstribunalen dikwijls te maken hebben met ernstige misdrijven die officiële internationale organisaties niet willen of kunnen onderzoeken.

Zo’n tribunaal kan een oplossing bieden voor de overlevenden of de dierbaren van de slachtoffers“, aldus mevrouw Hughes.

Het Tribunaal bestaat uit zes onafhankelijke leden met achtergronden in de zakenwereld, internationaal recht, geneeskunde, internationale betrekkingen en Chinese geschiedenis, en wordt voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC, voormalig aanklager van oorlogsmisdaden bij het VN-tribunaal voor het voormalige Joegoslavië. De heer Hamid Sabi zal juridisch advies verlenen op basis van zijn expertise van het Iraanse Tribunaal. Het Tribunaal zal onafhankelijk juridisch advies van over de hele wereld ontvangen over de juridische implicaties van de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek kunnen komen.

Gedurende 3 dagen van hoorzittingen zal het Tribunaal bewijsmateriaal verzamelen van 30 getuigen en deskundigen, waaronder Chinese vluchtelingen die zijn gevlucht voor de vermeende vervolging nadat ze in detentie in China waren vastgehouden, medische professionals en onderzoekers.

De laatste dag van de hoorzittingen vindt plaats op de 70e verjaardag van de Internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december 2018. Van de bevindingen zal in 2019 een eindrapport worden uitgebracht.

Het Tribunaal is een gerechtvaardigd antwoord op aanhoudende en zeer geloofwaardige beschuldigingen met betrekking tot het doden van gewetensgevangenen voor hun organen in China. Om vermeende misdaden van deze omvang aan te pakken, heeft de internationale gemeenschap behoefte aan een gedegen juridische analyse van de aansprakelijkheid van door de staat of door de overheid erkende instanties/organisaties in China die zich bezighouden met het oogsten van organen. Het Tribunaal zal deze analyse verstrekken, samen met een transparante en permanente registratie van het bewijs van gedwongen orgaanoogsten.
— Prof. Wendy Rogers, Hoogleraar Ethiek en voorzitter van het Internationaal Adviescomité, ETAC

Voor meer informatie ga naar: www.chinatribunal.com

Door Epoch Times 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN