Ondanks de epidemie, blijven organisaties van het Chinese regime Falun Gong vervolgen…

Organisaties van de Chinese Communistische Partij (CCP) gaan in sommige delen van China door met de meer dan 20 jaar durende vervolgingscampagne tegen beoefenaars van Falun Gong, zelfs nu mensen in het hele land besmet blijven raken en bezwijken het CCP virus, algemeen bekend als COVID-19.

Beoefenaars van Falun Gong, een traditionele Chinese spirituele discipline, worden sinds 1999 meedogenloos vervolgd. Door sommige geleerden wordt de vervolging beschreven als een “koude genocide“, evenals het draaiboek voor de huidige onderdrukking van etnische minderheden in de Xinjiang regio.

Twee van de CCP-organisaties, zoals benadrukt in interne documenten die onlangs zijn verkregen door The Epoch Times, zijn de Harbin Stad School voor Onderwijs en Transformatie – een hersenspoelcentrum – en de Anti-Ketterse Religie Onderzoeksvereniging  van de stad, die onder leiding staat van de Partij’s Centrale Leiding Groep voor Preventie en Omgang met Ketterse Religies, en informeel bekend staat als het 610 Buro.

“Ketterse religie”, of “xie jiao” in het Chinees, is een term die door de Communistische Partij wordt gebruikt om te verwijzen naar alle religies in China, buiten de vijf officieel erkende, door de staat gecontroleerde religies. De Partij vertaalt de term op misleidende wijze in het Engels als “sekte” om de onderdrukking van het geloof te legitimeren.

‘Transformatie’

Falun Gong werd voor het eerst onderwezen in 1992 en bestaat uit langzame, meditatieve oefeningen en morele zelfverbetering op basis van de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Tegen het einde van de jaren ’90 oefenden naar schatting 100 miljoen mensen in China Falun Gong voor de gemelde gezondheidsvoordelen.

De vervolging van Falun Gong begon in juli 1999 onder leiding van de toenmalige secretaris-generaal van de CCP, Jiang Zemin. Er wordt aangenomen dat meer dan 1 miljoen beoefenaars in de Chinese gevangenissen en werkkampen zijn vastgehouden en  er zijn duizenden bevestigde sterfgevallen door martelingen en andere vormen van mishandeling.

Afgelopen juni oordeelde het onafhankelijke, in Londen gevestigde, China Tribunaal, voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC, dat de CCP organen heeft geoogst van mensen die gevangen zaten voor hun geloof en waarvan de meerderheid Falun Gong beoefenaars waren.

Eén van de documenten die The Epoch Times heeft verkregen was een wettelijk certificaat van de Harbin City School voor Onderwijs en Transformatie. Het certificaat geeft aan dat de School een hersenspoelcentrum is, waar het personeel probeert beoefenaars van Falun Gong te dwingen hun geloof op te geven in een proces dat bekend staat als “transformatie”.

“Transformatie” is één van de meest gebruikelijke ervaringen van gedetineerde Falun Gong beoefenaars.  Volgens verslagen van overlevenden van de vervolging worden beoefenaars onderworpen aan een groot aantal martelingen en mishandelingen om hen te dwingen een geschreven “berouwverklaring” te tekenen en de beoefening op te geven. Veel Falun Gong beoefenaars zijn gestorven of verdwenen, omdat ze weigerden de documenten te ondertekenen; volgens sommige rapporten werden beoefenaars waarvan onmogelijk werden geacht ze te “transformeren”, later vermoord om hun organen.

Volgens het certificaat, dat dateert van 31 maart 2015 en van kracht is tot en met 31 maart van dit jaar, lag de leiding van de faciliteit bij het 610 Buro.

‘Laat de onderdrukking niet verslappen’

Uit de documenten kan worden afgeleid dat er, gezien de recente institutionele veranderingen in de veiligheidsdiensten van het Chinese regime, enige onduidelijkheid bestaat over de huidige status van het 610 Buro.

Genoemd naar de oprichtingsdatum van 10 juni 1999, werd het 610 Buro opgericht op bevel van Jiang Zemin om de vervolging van Falun Gong te leiden en te coördineren.

Sinds 2012, toen de huidige Chinese leider Xi Jinping aan de macht kwam, zijn veel ambtenaren en andere prominente figuren die met Jiang verbonden zijn, gearresteerd en verwijderd in de anti-corruptiecampagne van Xi. Het 610 Buro, ooit een bolwerk van politieke krachten die loyaal waren aan de Jiang-partij, verloor in de loop van het decennium aan bekendheid, waarbij meerdere personeelsleden werden verwijderd. In 2013 werd directeur Li Dongsheng onder de loep genomen en in 2016 veroordeeld.

In maart 2018 publiceerde de CCP een plan voor een reeks structurele hervormingen die bedoeld zijn om de staats- en Partij instanties verder te centraliseren onder de centrale leiding van Xi. Het plan sprak over het omzetten van de functies van het 610-Buro naar een andere partijorganisatie – de Commissie voor Politieke en Juridische Zaken en het Ministerie van Openbare Veiligheid.

In een eerdere analyse van The Epoch Times is onderzocht welke rol de vervolging van Falun Gong heeft gespeeld in de politieke erfenis van Jiang Zemin, en hoe degenen die deel uitmaken van zijn groepering er belang bij hebben dat de campagne wordt voortgezet.

Naast de “anti-ketter religie” organisaties in Harbin, hebben soortgelijke groepen in het hele land speciaal trainingen gehouden voor troepen belast met de vervolging van Falun Gong.

Sommige organisaties hebben zelfs het politieke belang van de vervolging van Falun Gong en andere verboden godsdiensten vergeleken met dat van de bestrijding van de voortdurende epidemie.

Op 11 februari begon de Anti-ketter religie associatie van de provincie Guangdong een initiatief met de titel “De massa is verenigd in de strijd tegen ketterse religies, vorm een bolwerk van collectieve wil om de epidemie te bestrijden.”

In maart gaf de Anti-ketter religie associatie in Guyang County van de stad Bajotou in Binnen Mongolië de bewoners opdracht op hun hoede te zijn voor Falun Gong en andere geloofsovertuigingen. Een rapport van de lokale autoriteiten zei: “Laat het stoppen van ketterse religies niet verslappen tijdens de tegenaanval tegen de epidemie.”

Volgens Minghui.org, een Amerikaanse website die de vervolging van Falun Gong volgt, werden 10 beoefenaars van de praktijk in de zuidelijke provincie Hunan de hele maand maart onwettig vastgehouden. Bij sommige beoefenaars werden de huizen geplunderd. In dezelfde maand richtte de overheid van Huai’an County een hersenspoelcentrum op in Hebei, de noordelijke provincie die Peking omringt, om Falun Gong beoefenaars te “transformeren”, en verscheidene van hen worden naar verluidt vastgehouden.

Door ANGELA BRIGHT

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN