Onderzoek duidt aan, Chinese regime manipuleerde waarschijnlijk gegevens van orgaandonaties

Een nieuw onderzoek heeft geconcludeerd dat het Chinese regime waarschijnlijk systematisch zijn orgaandonatiegegevens heeft vervalst, waardoor de bezorgdheid verder wordt aangewakkerd dat het regime op gewelddadige wijze organen heeft geoogst voor transplantatie van gewetensgevangenen.

In 2015 zei het regime dat het zou stoppen met het verkrijgen van organen van geëxecuteerde gevangenen en zich uitsluitend zou richten op een nieuw opgezet vrijwillig donatiesysteem.

Maar een op 14 november in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Medical Ethics gepubliceerd onderzoek geleid door Mathew Robertson, een Ph.D. geleerde aan de ‘Australian National University’ (ANU), ontdekte dat “Peking’s gerapporteerde cijfers van orgaandonatie niet kloppen en dat er zeer overtuigend bewijs is dat ze worden vervalst.”

Co-auteur van de studie Jacob Lavee, hoogleraar chirurgie aan de Universiteit van Tel Aviv, vertelde The Epoch Times via e-mail dat, door statistische forensische technieken toe te passen op officiële Chinese donatiegegevens, het onderzoek ontdekte dat de cijfers “bijna exact overeenkomen met een wiskundige formule” – een kwadratische functie.

“Als je goed kijkt naar de cijfers van organen die blijkbaar verzameld werden, komen ze bijna stuk voor stuk en jaar voor jaar overeen met deze kunstmatige vergelijking. Ze komen te goed overeen om waar te zijn”, zei Robertson in een ANU-persbericht. Robertson was voorheen redacteur bij The Epoch Times.

“Deze cijfers lijken geen echte gegevens van echte donaties te zijn. Het zijn getallen die met een vergelijkingsmethode zijn gegenereerd”, zei hij.

Het onderzoek analyseerde officiële Chinese gegevens over vrijwillige ziekenhuis-gedoneerde organen tussen 2010 en 2018.

De gegevens zijn gepubliceerd door het ‘China Organ Transplant Response System’ (COTRS) en de Rode Kruisvereniging van China. Het COTRS vormt de basis van het vrijwillige orgaandonatiesysteem van China – elke orgaantransplantatie zou uitsluitend via deze organisatie worden toegewezen. De Rode Kruisvereniging van China is verplicht om elke dergelijke orgaandonatie te verifiëren en bij te wonen.

De onderzoekers vergeleken de cijfers ook met gegevens van 50 andere landen in het ‘Global Observatory on Donation and Transplantation’, een databank beheerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, en ze ontdekten dat de verzamelde data van geen enkel ander land overeenkomt met een formule.

Ze ontdekten ook dat “de Chinese datasets in vergelijking met elk ander land afwijken met één of twee ordes van grootte”, zei Lavee.

“Er kan geen andere verklaring voor dergelijke afwijkingen zijn dan gegevensmanipulatie”, voegde hij eraan toe.

Bovendien vond het onderzoek “grote afwijkingen” binnen de datasets dat verdere manipulatie suggereert. Bijvoorbeeld, binnen een periode van 10 dagen in 2016, toonden de gegevens van het Rode Kruis aan dat er van iedere donor 21.33 organen afkomstig waren – “duidelijk een onmogelijke prestatie”, zei Robertson.

De bevindingen van het onderzoek werden beoordeeld door Sir David Spiegelhalter, voormalig president van de “Royal Statistical Society” in het Verenigd Koninkrijk.

“De afwijkingen in de onderzochte gegevens … volgen een systematisch en verrassend patroon”, zei Spiegelhalter in het persbericht.

Spiegelhalter voegde eraan toe dat hij “geen goede reden kon bedenken voor een dergelijke kwadratische trend die zich op natuurlijke wijze zou voordoen.”

Lavee zei dat hun bevindingen belangrijk waren omdat deze “ernstig doen twijfelen” aan de beweringen van het Chinese regime dat het zijn orgaantransplantatiesysteem de afgelopen jaren heeft hervormd.

Onderzoekers verzamelen al gedurende meer dan tien jaar steeds meer bewijs dat wijst op een praktijk van orgaanoogst – dat het regime gewetensgevangenen doodt, waarvan de meeste beoefenaars zijn van de vervolgde spirituele groep Falun Gong, om hun organen en deze dan verkoopt op de transplantatiemarkt.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, bestaat uit morele leerstellingen en meditatieve oefeningen en wordt sinds 1999 zwaar onderdrukt. Aanhangers worden onderworpen aan willekeurige detentie, dwangarbeid en marteling. Duizenden zijn gestorven in hechtenis, aldus het Falun Dafa Informatiecentrum.

Een rapport uit 2016 van de Internationale Coalitie om het transplantatie-misbruik in China te beëindigen, toonde aan dat het Chinese regime elk jaar ongeveer 60.000 tot 100.000 transplantaties uitvoert, veel hoger dan het officieel gerapporteerde cijfer van 10.000 tot 20.000 per jaar. Deze conclusie was gebaseerd op analyse van openbare dossiers van 712 Chinese ziekenhuizen, inclusief bed-tellingen, bedbezetting, chirurgisch personeel, trainingsprogramma’s en overheidsfinanciering.

In juni concludeerde een onafhankelijk volkstribunaal in Londen, na een jarenlang onderzoek, zonder enige twijfel dat het regime jarenlang op gewelddadige wijze organen van gewetensgevangenen heeft geoogst “op een aanzienlijke schaal”.

Het concludeerde ook dat de geoogste organen meestal afkomstig waren van gevangen Falun Gong beoefenaars.

Het tribunaal werd voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC, die eerder de rechtsvervolging leidde van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic bij het Internationaal Straftribunaal.

In september presenteerde raadslid van het tribunaal Hamid Sabi voor de VN-mensenrechtenraad de bevindingen van het tribunaal, waarin hij de VN en de lidstaten vertelde dat zij een “wettelijke verplichting” hadden om Peking te confronteren met zijn “crimineel gedrag”.

In antwoord op de bevindingen van het tribunaal en het recente onderzoek zei Lavee dat internationale organisaties en de transplantatiegemeenschap “diepgaand onderzoek moeten verrichten in de kwestie [van China’s transplantatiemisbruik] en hun uiterste best moeten doen om deze wreedheden te stoppen.”

Door Frank Fang, Epoch Times

Cathy He heeft bijgedragen aan dit verslag.

Volg Frank op Twitter: @HwaiDer

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN