Open brief aan vicepresident Pence: bescherm alstublieft mijn familie

Geachte vicepresident Pence,

Mijn naam is Jennifer Zeng. Ik ben journaliste, schrijfster en Falun Gong beoefenaar, woonachtig in Washington.

Ik heb uw historische toespraak over de betrekkingen tussen de VS en China op 4 oktober bekeken en was erg onder de indruk toen u zei: “Meer journalisten rapporteren de waarheid in vrijheid en zonder vooroordeel, en graven diep om te ontdekken waar China zich bemoeit met onze samenleving, en waarom.”

Staat u mij alstublieft toe te zeggen dat ik er trots op ben één van de journalisten te zijn waarover u sprak. In 2001 vluchtte ik uit China nadat ik bijna was doodgemarteld in het werkkamp voor vrouwen in Peking vanwege het beoefenen van Falun Gong. Sindsdien schrijf ik boeken, persoonlijke verhalen, opiniestukken en nieuwsberichten om misdaden tegen de menselijkheid door de Chinese Communistische Partij (CCP) aan het licht te brengen, evenals de infiltratie van de CCP in de Verenigde Staten en andere westerse landen.

Ik schrijf deze brief echter niet om op te scheppen over wat ik heb gedaan. Ik schrijf om uw aandacht te vestigen op de prijs die ik heb betaald voor het schrijven over en het blootleggen van de feiten, en om hulp bij u te zoeken.

Tegengehouden bij de douane

Enkele dagen geleden, op 1 oktober, reisde mijn 76-jarige moeder van Mianyang City in de provincie Sichuan, China, naar de stad Chengdu en vervolgens van Chengdu naar Shanghai – een reis van meer dan 1600 km — om daar een vliegtuig te nemen richting Verenigde Staten om mij te bezoeken — een reis van 11.700 km.

Zo’n lange reis naar de Verenigde Staten is erg vermoeiend en mijn moeder zag er tegenop, omdat ze net een operatie had ondergaan en haar gezondheid niet goed is. Ze spreekt geen Engels en in haar eentje een reis naar Amerika maken is een hele uitdaging.

Ze ging de uitdaging echter dapper aan, omdat ze dit beschouwde als de laatste kans van haar leven om mij te zien. Ze zei dat ze niet van plan was om na dit bezoek nog eens terug te komen, omdat ze te oud is om te reizen en haar conditie te slecht is. Ze heeft er nooit op gerekend dat ik terug naar China zou kunnen reizen om haar te bezoeken.

Waarom kan ik niet terug naar China? Omdat ik als Falun Gong beoefenaar en uitgesproken schrijfster en journaliste nooit een visum zal krijgen om terug te gaan, sinds ik in 2001 uit China vluchtte.

Ik heb mijn familie in China al meer dan 17 jaar niet kunnen bezoeken, zelfs niet toen mijn vader op sterven lag in het ziekenhuis. Hij stierf uiteindelijk in 2014, en had me toen al meer dan 13 jaar niet gezien.

Dus voor mijn moeder is de enige manier om mij te zien, over de oceaan te vliegen naar de Verenigde Staten.

Vol met gemengde gevoelens van opwinding, verlangen, zachtheid en bitterheid, verwachtte zij me in slechts 15 uur te zien. Maar helaas! Tot haar verbazing werd ze onverwachts tegengehouden bij de douane op Shanghai Pudong International Airport, waar haar werd verteld dat haar paspoort was ingetrokken door het Public Security Bureau in Mianyang City; een officier maakte haar paspoort ongeldig door twee hoeken van de voorpagina af te knippen.

Wrange scheiding

Er werd geen uitleg gegeven. Mijn moeder, een geschokte, angstige, wanhopige, hulpeloze en huilende oudere dame, moest midden in de nacht op een vreemde plek uitzoeken hoe ze me kon waarschuwen dat ze niet kon komen, hoe ze kon voorkomen dat haar bagage naar de Verenigde Staten werd gevlogen, hoe ze een ticket kon krijgen om terug te vliegen naar Chengdu, en hoe ze vanuit Chengdu met al haar bagage terug kon reizen naar Mianyang, in haar eentje.

Er zijn sindsdien enkele dagen verstreken, en mijn moeder zit nog steeds alleen huilend thuis, te bang en beschaamd om naar buiten te gaan en anderen te laten weten dat ze niet mocht reizen.

Het brak mijn hart toen ik erachter kwam. Waarom kreeg mijn moeder, een onschuldige en ongevaarlijke oudere dame, een dergelijke onmenselijke behandeling?

Sinds de vervolging van Falun Gong in 1999 begon, meer dan 19 jaar geleden, heeft ze herhaaldelijk geleden door pijnlijke, onnodige en ongegronde scheidingen die als de dood aanvoelden: toen zowel mijn zus als ik in werkkampen werden gezet, op het moment dat ik China ontvluchtte om te ontkomen aan nog meer vervolging, en toen mijn vader stierf in ellende na meer dan een decennium te hebben geleden onder vervolging.

Mijn lieve moeder heeft dit allemaal meer dan 19 jaar moeten verduren. Al meer dan 19 jaar blijft de CCP haar lastigvallen en wordt ze gedwongen mij onder druk te zetten in een poging me de mond te snoeren.

En nu werd haar laatste hoop om haar dierbare dochter voor de laatste keer in haar leven te zien, zo wreed weggenomen.

Vrijheid van geloof

Ik ben in tranen terwijl ik u deze brief schrijf. Help alstublieft om mijn moeder een nieuw paspoort te laten krijgen zodat ze mij kan komen opzoeken. Help alstublieft mee om deze negentien jaar durende meedogenloze vervolging van Falun Gong in China te stoppen, de grootste ramp voor de mensenrechten in deze eeuw.

Ik was erg verheugd dat u in uw toespraak religieuze vrijheid in China noemde, maar was teleurgesteld dat u Falun Gong niet hebt genoemd.

Toen ik tussen 2000 en 2001 werd opgesloten en gemarteld in het kamp voor vrouwen in Beijing, was maar liefst 95% van de gevangenen Falun Gong beoefenaars. Het Amerikaanse Department of State en de Congressional Executive Commission on China schatten dat momenteel ongeveer de helft van de mensen in heropvoedingskampen in China Falun Gong beoefenaars zijn.

Het enorme aantal gevangengenomen Falun Gong beoefenaars, en de schaal en omvang van de vervolging, is niet het ergste van het verhaal. Het meest onmenselijke, kwaadaardige feit van de vervolging is dat de CCP mensen wil beroven van hun door God geschonken menselijke waardigheid en rechten om hun eigen gedachten, vrije wil en overtuigingen te bezitten.

Om Falun Gong beoefenaars te dwingen hun geloof in waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid — de belangrijkste principes die aanhangers volgen in hun dagelijks leven — op te geven en zelfs aan te vallen, gooit de CCP alles in de strijd om mensen mentaal en geestelijk te vernietigen.

Afgezien van het feit dat de kern van het mens-zijn wordt aangevallen, gaat de CCP zelfs zover dat ze mensen als orgaanbanken en “gecommercialiseerde” lichaamsdelen behandelt, om enorme hoeveelheden geld te kunnen verdienen.

Van 2000 tot 2015 heeft het CCP regime naar schatting elk jaar 60.000 tot 100.000 transplantaties uitgevoerd, waarbij het grootste deel van de organen afkomstig is van Falun Gong beoefenaars, volgens een rapport van 700 bladzijden dat in 2016 werd gepubliceerd en waarin de details van de lucratieve praktijk van het wegnemen van organen van gewetensgevangenen in China uitvoerig werden beschreven.

Niemand weet precies hoeveel levens het heeft gekost om aan de vraag naar orgaantransplantaties te voldoen.

Maar één ding is zeker: na het verzamelen van “ervaringen” tijdens de 19 jaar durende vervolging van Falun Gong beoefenaars, breidt de CCP uit wat het geleerd heeft tot de bredere samenleving. Daarom zien we heropvoedingskampen in Xinjiang en wordt er een Orwelliaans soort monitor- en controlesysteem opgezet in de gehele Chinese samenleving, iets wat u in uw toespraak heeft benoemd.

Ervoor opkomen

Ik ben erg blij om te zien dat onder de leiding van president Donald Trump en uzelf, de Verenigde Staten klaar zijn om op te komen voor het verdedigen van de Amerikaanse belangen en waarden tegen het CCP regime. En ik hoop dat de 100 miljoen Falun Gong beoefenaars en hun familie in China ook morele steun en hulp van de Verenigde Staten kunnen krijgen.

Tenslotte, als u kunt, onderzoek alstublieft Wang Minghua, die vice-burgemeester is van Mianyang City, partijsecretaris van de CCP, en directeur van het Bureau van Openbare Veiligheid in Mianyang, om te zien of hij thuishoort op de Amerikaanse sanctielijst van CCP functionarissen die de mensenrechten schenden. Ik geloof dat hij degene is die verantwoordelijk is voor het illegaal beroven van mijn moeder van het wettelijke recht om een ​​paspoort te hebben en dat hij schuldig is aan veel misdaden tegen Falun Gong beoefenaars.

In feite was de aanleiding voor dit verzoek het besluit van president Trump om sancties op te leggen aan de Equipment Development Department van het Chinese leger en zijn directeur, Li Shangfu, voor de aankoop van Russische wapens.

Ik kan zien dat het schokeffect veroorzaakt door de beslissing in Chinese gemeenschappen enorm is geweest. Ik geloof dat het verantwoordelijk houden van mensen voor wat ze hebben gedaan een zeer effectieve manier is om de slechte daden in China te stoppen, en een boodschap te sturen naar diegenen die een andere keuze willen maken, omdat daden gevolgen hebben.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en vertegenwoordigen niet automatisch de mening of opvattingen van de redactie.

Door Jennifer Zeng

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN