Opstaan tegen de beïnvloeding van Communistisch China? Wees als bamboe…

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft overal ter wereld invloed weten uit te oefenen door zich te richten op individuen, en het vergt veel kracht en moed om dergelijke invloeden te weerstaan, vertelden sprekers tijdens een openbare paneldiscussie in Australië.

Deskundigen met kennis van de infiltratiepraktijken van de CCP bespraken op 10 december hoe de CCP invloed heeft kunnen uitoefenen in de Australische samenleving en hoe Australiërs dergelijke infiltratie kunnen weerstaan. De paneldiscussie, georganiseerd door de Australian Values ​​Alliance, trok een volle zaal in de City Tattersalls Club in het centrum van Sydney.

Professor in de ethiek Clive Hamilton is een bekende intellectueel en auteur van het boek Silent Invasion: China’s Influence in Australia (Stille Invasie: China’s invloed in Australië). Hij zei dat de CCP zich richt op individuen, niet op groepen. In zijn boek dat in februari werd gepubliceerd, noemt Hamilton verschillende personen in Australië waarvan hij beweert dat ze onderhevig zijn aan de beïnvloedingspraktijken van de CCP.

“Deze beïnvloedingsoperaties vinden niet plaats via instellingen, ze gebeuren via individuen”, zei Hamilton in het panel. “Het zijn individuen die het doelwit zijn van de CCP via de activiteiten van hun ‘United Front’ (Verenigd Front) en er zijn handboeken, die de leiders leren hoe ze de overhand kunnen krijgen op een persoon en met hem of haar bevriend kunnen raken.”

Clive Hamilton paneldiscussie Australian Values
Clive Hamilton spreekt op 10 december 2018 in een discussiepanel georganiseerd door de Australian Values ​​Alliance in Sydney, Australië. (NTD)

“Het blijkt dat mensen extreem vatbaar zijn voor deze beïnvloedingsoperaties”, voegde Hamilton eraan toe. “Een van de dingen die zo’n teleurstelling voor mij was … is hoe gemakkelijk het is om mensen om ​​te kopen.”

“Het is heel gemakkelijk om mensen om te kopen, of het nu politici, academici of zakenmensen zijn. Je hebt eigenlijk niet veel nodig. Je hoeft ze niet per se met geld om te kopen, het kan ook met vleierij.”

Universitair docent China Studies aan de University of Technology in Sydney, Dr. Feng Chongyi, zei dat Australische leiders hun vermogen om de CCP aan te spreken op allerlei onderwerpen vaak onderschatten.

“Met name de Australische en Nieuw-Zeelandse politici neigen ernaar de kracht van hun land te bagatelliseren en de sterke punten van het Chinese regime te overdrijven, [in de veronderstelling dat] ‘ze zeer sterk zijn, en dat als we ze confronteren, ze ons zullen vernietigen, we hebben de kracht niet om ze te confronteren'”, zei hij.

“Het CCP-regime is sterk afhankelijk van Australische grondstoffen om de economische ontwikkeling in leven te houden. Ze vertrouwen op de steun van democratieën wereldwijd om te overleven, en niet andersom.”

Panel discussie invloed China
Dr. Feng Chongyi en Dr. Paul Monk in een panelgesprek georganiseerd door de Australian Values ​​Alliance over de invloed van China in Australië, in de City Tattersalls Club in Sydney, Australië op 10 december 2018. (NTD / Screenshot)

 

‘Kill the Chicken to Scare the Monkey’

Er ontstond een discussie over het Chinese gezegde “vermoord de kip om de aap te laten schrikken”, waarmee bedoeld wordt: straf één iemand om de anderen af te schrikken. De panelleden vertelden hoe de CCP met deze tactiek de aandacht van controversiële onderwerpen weet af te leiden.

Hamilton wees op de recente pesterijen tegen de Nieuw-Zeelandse academicus Anne-Marie Brady, bij wie in huis en kantoor werd ingebroken. Velen, waaronder Brady zelf, geloven dat dit een vorm van vergelding was van de CCP, voor haar kritische onderzoek naar de Chinese politiek.

Hamilton noemde hoe hij zelf een doelwit werd na de publicatie van zijn boek.

“Er verschenen plotseling ongevraagd, zwaar getrainde beveiligingsmensen op mijn kantoor die mij adviseerden over persoonlijke beveiliging, en mijn gebouw aan de universiteit werd hermetisch afgesloten, en heeft nog steeds een verhoogde beveiliging, omdat vreemde mensen in en uit liepen”, vertelde hij het publiek. “Ik was woedend … Hoe durven [ze] hier te komen en me tot stilte te intimideren?”

Hamilton merkte ook op dat de CCP hem herhaaldelijk bestempelde als anti-Chinees, xenofoob en dat ze  “opzettelijk de CCP verwarren met China en het Chinese volk” als een manier om de publieke discussie over de invloed van de CCP in Australië het zwijgen op te leggen.

“De CCP moet dat in zekere zin doen, omdat het de enige manier is waarop het legitimiteit kan verwerven, het moet voortdurend herhalen dat de partij de mensen vertegenwoordigt”, zei hij. “Natuurlijk is Chinese invloed in Australië welkom. Wat niet welkom is, is de invloed van de Chinese Communistische Partij in Australië.”

paneldiscussie inmenging china
Deskundigen bespreken de inmenging van de Chinese Communistische Partij in Australië en de vrijheid om over dergelijke kwesties te praten in Sydney, Australië, op 10 december 2018. (J. Zhang / The Epoch Times)

“Wat me echt stoort, is de manier waarop veel Australische verslaggevers de communistische partijpropaganda hebben herhaald … om in essentie de geschiedenis van anti-Chinees racisme in Australië te exploiteren, als een manier om mensen zoals ik het zwijgen op te leggen, ik denk dat dit echt extreem gevaarlijk is.”

“Dat betekent namelijk dat je niet kunt praten over deze bedreiging voor onze nationale soevereiniteit en deze bedreiging voor ons democratisch systeem, want als je dat doet, dan ben je een racist. En natuurlijk is iemand van racisme beschuldigen, een heel krachtig middel om mensen in landen als Australië, [de] Verenigde Staten en Canada monddood te maken.”

Het voormalig hoofd van China-analyse voor de Australische Defence Intelligence Organization, Dr. Paul Monk, zei dat de CCP elke vorm van kritiek wereldwijd actief ontmoedigt.

“Als we vermoeden dat er iets vreemds of verwerpelijks of onheilspellends gebeurt in een westerse democratie, dan praten we erover, schrijven we er ongeremd over”, zei hij, maar hetzelfde geldt niet voor een communistisch regime zoals de CCP. “De partij is niet alleen van plan om haar bestuur in China te handhaven, maar ook om de kritiek buiten China te ontmoedigen.”

Wees ‘als bamboe’ om het communistische China te weerstaan

Voormalig Miss World Canada en verdediger van de mensenrechten, Anastasia Lin, vertelde het panel dat zij in 2015 als ‘persona non-grata’ (iemand die niet welkom is) is bestempeld door de CCP, omdat zij zich had uitgesproken over de CCP’s wijdverspreide mensenrechtenschendingen. Ze vertelde ook dat debatten of gesprekken waar ze voor uitgenodigd was dikwijls werden geannuleerd. Waaronder een recente annulering voor het live-programma “The World” van de Australian Broadcasting Corporation in juni van dit jaar.

Anastasia Lin paneldiscussie invloed China
Anastasia Lin spreekt in Sydney, Australië tijdens een paneldiscussie in Sydney, Australië, op 10 december 2018. (NTD)

Lin beschreef het incident als ontgoochelend.

“Ze zijn zeker gebeld door het Chinese Consulaat … Het gebeurde in Australië, wat ik vaak ervoer als een Westers land voor het Chinese volk, wat verondersteld wordt veilig te zijn, en je zou moeten kunnen vertrouwen in de democratie”, zei ze. “Mijn stem, mijn vrijheid van meningsuiting is de enige manier om mijn familie in China te beschermen.”

Om haar werk op het gebied van mensenrechtenbehartiging vol te houden, zei Lin dat ze inspiratie put uit de slachtoffers van China’s mensenrechtenschendingen die ze interviewde voor haar film.

“Ongeacht hoeveel marteling ze hebben doorstaan, of hoeveel bedreigingen hun familie heeft ontvangen, ze hebben hun waardigheid behouden van wat ik zie als een echte Chinees – net als bamboe die niet ten onder gaat in de storm. Het is [zo] flexibel dat [het] nooit afbreekt”, zei ze. “Dat is wat mij op de been hield.”

Dr. Monk zei dat Australië de afgelopen 20 jaar grotendeels heeft geprofiteerd van haar relatie met China. Mensen moeten echter alert zijn op wat hij de “verraderlijke” kant van de Chinese beïnvloedingsoperaties noemt.

“Er zijn drommen mensen die denken dat dit een belangrijke relatie is van Australië – en dat is het ook. Er is een grote toestroom vanuit China en degenen die eigenlijk slechte intenties hebben, zijn slechts een klein aantal in de grote vloot die verder vrolijk en met goede bedoelingen onze kant op komt. Dat is de context waarin we opereren. De duistere kant is daarom grotendeels onzichtbaar.”

“We zitten nu in een gekke tussenfase waarin mensen zich ongemakkelijk beginnen te voelen, omdat er steeds meer nieuws uitgefilterd wordt over deze verborgen praktijken”, zei Dr. Monk.

Vragen en antwoorden bij het panel: Is er vrijheid van meningsuiting in de Australië-China discussie?

Door Mimi Nguyen

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN