Organen afkomstig van Chinese gewetensgevangenen waarschijnlijk gebruikt in 400 medische onderzoeken

Een nieuw onderzoek heeft opgeroepen tot het intrekken van meer dan 400 onderzoeksrapporten over orgaantransplantatie vanwege bezorgdheid dat de organen onethisch verkregen zijn door ze te oogsten van Chinese gevangenen die geen toestemming hebben gegeven om hun lichaamsdelen te doneren.

Dit onderzoek, het eerste in zijn soort, gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ Open op 6 januari, onderzocht  onderzoeksrapporten die tussen 2000 en 2017 zijn gepubliceerd in Engelstalige vaktijdschriften, gebaseerd op studies verricht in China over orgaantransplantaties.

Het Australische onderzoeksteam stelde vast dat de internationale gemeenschap van transplantatieonderzoekers op grote schaal de ethische norm niet naleeft die publicatie verbiedt van enig onderzoek, waarbij organen betrokken zijn van geëxecuteerde gevangenen, of er geen toestemming door de donor is gegeven.

“Ik was geschokt door het aantal gerespecteerde tijdschriften die onderzoeksverslagen voor publicatie hebben geaccepteerd zonder grondig te kijken naar de ethische kant van het onderzoek”, zei co-auteur van het rapport en onderzoeker aan de Australische Macquarie Universiteit, Dr. Robyn Clay-Williams.

Transplantatie misbruik in China

Deskundigen en mensenrechtenorganisaties hebben vraagtekens gezet bij de herkomst van organen die gebruikt worden in het Chinese orgaantransplantatiesysteem, waarvan het Chinese communistische regime volhoudt, dat het sinds 2015 gebaseerd is op vrijwillige donaties. Voor die tijd zouden volgens de autoriteiten de organen alleen afkomstig zijn van ter dood veroordeelde gevangenen.

Een diepgaand rapport uit 2016 van de groep voor transplantatie ethiek, de Internationale Coalitie voor het beëindigen van transplantatiemisbruik in China (de International Coalition to End Transplant Abuse in China), vond een enorme discrepantie tussen de officiële Chinese transplantatiecijfers en het aantal uitgevoerde transplantaties in ziekenhuizen. Door het analyseren van de openbare dossiers van 712 ziekenhuizen die lever- en niertransplantaties uitvoerden, toonde het rapport aan dat er jaarlijks ongeveer 60.000 tot 100.000 transplantaties worden uitgevoerd, veel meer dan het officiële aantal van 10.000 tot 20.000 per jaar.

Het verschil wordt gecompenseerd door organen die onder dwang zijn geoogst van gewetensgevangenen in China, voornamelijk van beoefenaars van de verboden spirituele praktijk Falun Dafa (ook bekend als Falun Gong), aldus concludeerde het rapport op basis van undercover telefoontjes naar ziekenhuizen, getuigenissen van aanhangers van Falun Dafa, die de detentie hebben overleefd en andere bewijzen. Een rapport uit 2018 van het China Organ Harvest Research Center, een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in de staat New York, leverde verder bewijs op ter ondersteuning van deze beweringen.

In juni 2016 nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden unaniem een resolutie aan waarin het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars in China werd veroordeeld. In juli van datzelfde jaar nam het Europees Parlement ook een verklaring aan waarin werd opgeroepen een einde te maken aan de praktijk.

“Grove Nalatigheid”

Het onderzoek betrof 445 rapporten gebaseerd op in totaal meer dan 85.000 transplantaties. Er bleek dat meer dan 92 procent van de studies niet gerapporteerd hadden, of de organen afkomstig waren van geëxecuteerde gevangenen. En in 99 procent van de gevallen werd verzuimd te vermelden of donoren toestemming hadden gegeven.

Daarnaast waren er 19 onderzoeken met betrekking tot transplantaties van voor 2010, waarbij werd geclaimd, dat er geen organen van gevangenen werden gebruikt. In die tijd, echter, bestond er geen orgaandonatiesysteem in China, dus kon die bewering niet waar zijn, aldus de studie.

De onderzoekers concludeerden hierop, dat de onderzochte onderzoeken vrijwel zeker op gegevens van geëxecuteerde gevangenen gebaseerd moeten zijn, “gezien de bekentenis van China, dat in deze periode geëxecuteerde gevangenen de belangrijkste orgaandonoren waren”.

Dit is het eerste onderzoek, dat de vooruitgang binnen de transplantatiegemeenschap onderzoekt door het doorlichten van onethisch onderzoek.

Wendy Rogers, hoofdonderzoeker en hoogleraar klinische ethiek aan de Macquarie University, zei dat recensenten, redacteuren en krantenuitgevers hadden nagelaten vragen te stellen over de herkomst van de organen gebruikt in de Chinese onderzoeken.

“Wanneer er sprake is van een dergelijke nalatigheid, is het gevolg dat onethische praktijken kunnen floreren”, aldus Rogers.

Het artikel stelde: “Dit gebrek aan oplettendheid bij recensenten, redacteuren en uitgevers is moreel zorgwekkend, gezien de grote aantallen studies (meer dan 85 procent) die zonder enige informatie over de bron van organen werden geaccepteerd voor publicatie, met name in het geval van bepaalde tijdschriften die expliciet relevant beleid hebben opgenomen.”

Handhaving van ethische normen

Hoewel een aantal organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie en de Transplantation Society (TTS), het gebruik van organen van geëxecuteerde gevangenen voor transplantaties en onderzoek naar aanleiding daarvan hebben veroordeeld, is er geen dwangmaatregel om deze ethische norm te bekrachtigen, zo meldde het rapport.

Op dit moment zijn er geen sancties voor ethische schendingen en er zijn geen controles uitgevoerd om naleving te onderzoeken, aldus het rapport.

Rogers zei dat de transplantatiegemeenschap al enige tijd op de hoogte is van deze bezorgdheid, verwijzend naar het beleid van TTS sinds 2006, om conferentiestukken en onderzoeken, waarbij organen afkomstig van geëxecuteerde gevangenen betrokken zijn, uit te bannen.

“Ik weet niet of [mensen in de transplantatiegemeenschap] het gewoon vergeten zijn, of dat ze denken, dat het inmiddels gestopt zal zijn”, zei Rogers. “Maar ik denk, dat als je in dit veld werkt, je de professionele verplichting hebt, om behoorlijk voorzichtig te zijn met waar je naar kijkt en wat je erover zegt.”

Uit onderzoek van Rogers is gebleken dat het officiële tijdschrift van TTS, Transplantation, vijf artikelen heeft gepubliceerd die in strijd zijn met het eigen beleid dat de publicatie van onethisch onderzoek verbiedt.

Het rapport riep op tot het intrekken van alle betrokken studies in afwachting van nader onderzoek van de desbetreffende publicaties. Ook werd aanbevolen een internationale topconferentie te organiseren om richtlijnen te formuleren betreffende onderzoek waarbij het Chinese transplantatiesysteem betrokken is.

Voorafgaand

In 2017 trok het medische tijdschrift Liver International een artikel van Chinese transplantatiechirurgen in, nadat ethici de bron van de bij hun onderzoek gebruikte organen in twijfel hadden getrokken.

De auteurs van het document, die 564 levertransplantaties bij het ziekenhuis in de Provincie Zhejiang van april 2010 tot oktober 2014 analyseerden, beweerden dat alle organen na hartfalen van donors waren verkregen, en dat geen van de organen van geëxecuteerde gevangenen afkomstig waren.

Maar Rogers en een groep academici zeiden daarop, dat het voor een ziekenhuis onmogelijk was om zoveel bruikbare organen te leveren, gezien het lage aantal gedoneerde organen in die tijd. Bovendien zijn levers van donoren verkregen na een hartstilstand zijn slechts in een derde van de gevallen geschikt voor transplantatie, wat betekent, dat het ziekenhuis beschikking zou moeten hebben over een veel grotere voorraad organen dan het vrijwillige donatiesysteem. De deskundigen kwamen tot de conclusie, dat de enige plausibele verklaring hiervoor was, dat de levers afkomstig  moeten zijn geweest van geëxecuteerde gevangenen, waaronder gewetensgevangenen.

Dr. Torsten Trey, de directeur van Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Washington D.C., zei dat de nieuwe bevindingen veelzeggend waren.

“Het Westen kan China misschien niet veranderen, maar het kan wel zijn eigen gedrag veranderen: Transplantatieartsen kunnen beginnen met het lezen van de rapporten en onderzoeken die de afgelopen jaren zijn verzameld”, zei Trey in een e-mail.

Trey zei dat de medische gemeenschap moet aandringen op een strengere verantwoordingsplicht van China.

“De internationale gemeenschap en de medische tijdschriften zouden het signaal moeten afgeven dat China niet met ethische normen moet spotten”, zei hij.

Door Cathy He, Epoch Times

Volg Cathy op Twitter: @CathyHe_EET 

 

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN