Pandemieën en epidemieën uit de historie

Of het nu in de oudheid was of meer recent, het dodental was vaak overweldigend

Sinds de oudheid zijn er plagen voorbij gekomen. Ze werden in die tijd nog gezien als manifestaties van goddelijke toorn, die vaak soldaten en handelsroutes de wereld over volgden. Hier volgen een aantal opmerkelijke voorbeelden:

De Zwarte Pest

De bekendste pandemie is wellicht de zwarte pest, die halverwege de 14e eeuw Europa 4 jaar lang teisterde en naar schatting de helft van de Europese bevolking doodde (tussen de 75 en 200 miljoen mensen). De ziekte kwam van centraal Azië en bereikte Europa via Mediterraanse havens.

De zwarte pest sloeg in sommige steden zo hard toe dat ze operationeel volledig heropgebouwd moesten worden. Dat was het geval in Florence, wier overlevenden, na het vergaan van het grootste deel van de bevolking, zich vurig naar het geloof richtten. Dit baande de weg voor de Renaissance.

De zwarte pest, ook bekend als de Zwarte Dood, kan tegenwoordig behandeld worden. Maar in het verleden brak de zwarte pest in de loop van 2 eeuwen bijna elk decennium opnieuw uit, tot aan de grote pestepidemie van Londen in 1665, toen een kwart van de bevolking van Londen stierf in 18 maanden tijd. Dat was de laatste grote Europese uitbraak van de zwarte dood.

De Russische Griep

De eerste uitbraak werd in 1889 genoteerd in Sint Petersburg. Met de toegenomen infrastructuur en reismogelijkheden, duurde het slechts vier maanden voordat het virus zich van Oost Rusland verspreidde over het gehele noordelijk halfrond. Het was één van de eerste epidemieën die door de media beschreven werd.

De Russische Griep laaide wereldwijd verschillende keren opnieuw op tot 1895 en doodde in totaal ongeveer 1 miljoen mensen.

De medische reactie tegen het virus werd niet globaal gecoördineerd. Vreemd genoeg werden er in 1889 ook maandelijks aardbevingen en vulkaanuitbarstingen gemeld vanuit verschillende delen van de wereld, en sommige artsen brachten deze in verband met de epidemie.

Spaanse Griep

De Spaanse griep van 1918 werd ooit de “vergeten pandemie” genoemd, omdat – hoewel het één derde van de wereld besmette en mogelijk meer dan 50 miljoen mensen doodde – de rapportages erover overschaduwd werden door het einde van de Eerste Wereldoorlog.

In 1918 hadden de Verenigde Staten zich bij de oorlog gevoegd en de plotselinge mobilisatie van miljoenen over de hele wereld droeg bij aan de snelle verspreiding van het virus. Het virus trof beide kanten van het conflict en heeft aan beide kanten duizenden levens gekost.

Spanje, een neutraal land in WO I, berichtte als eerste uitgebreid over de epidemie, vandaar de naam. De Spaanse Griep – een gemuteerd varkensvirus – ontstond echter elders, vermoedelijk in de V.S. of China.

De eerste uitbraak in januari 1918 leek veel op een gewone griep allerzwaksten. In augustus van dat jaar kwam een tweede golf, toen het virus muteerde in een dodelijker variant van het subtype H1N1, dat vooral jonge volwassenen trof.

Schattingen van het dodental liggen tussen 17 en 100 miljoen wereldwijd.

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

Ernstig acuut ademhalingssyndroom is het coronavirus, dat in 2002 in Zuid China ontstond voordat het zich verspreidde naar 29 landen in Europa, Amerika en Azië.

Toen het virus uitbrak in China, kregen de Chinese staatsgerunde media de opdracht van het regime om geen verslaggeving te doen over de epidemie. Tot klokkenluider Dr. Jiang Yanyong statistieken doorgaf aan westerse media. Hij werd destijds gearresteerd en weer vrijgelaten onder internationale druk. Heden leeft hij onder huisarrest.

Volgens de WHO waren er 8000 geregistreerde besmettingen en 774 doden in 2003, met enkele gevallen sindsdien. Behalve Toronto en Hong Kong, heeft het virus buiten China amper toegeslagen. In Nederland en België werden geen gevallen van SARS geregistreerd.

Door Catherine Yang

Origineel op 27 maart 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Past Pandemics and Epidemics

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN