Parallellen met de Holocaust weerspiegelen de ernst van de Falun Gong vervolging in China

Vervolgingsmethoden vervolgens ook toegepast op Oeigoeren en andere groepen

De buitensporige kenmerken van de Holocaust, die tot massale uitroeiing van miljoenen Joden heeft geleid, vertonen vele parallellen met de huidige vervolging van Falun Gong beoefenaars en andere groepen in China, en dienen als een waarschuwing voor de dringende noodzaak om de dreiging van Peking aan te pakken, zo hoorde een panel van deskundigen op 9 december.

De internationale mensenrechtenadvocaat David Matas maakte de vergelijking voor een panel van wetgevers, advocaten en mensenrechtenactivisten. Deze waren bijeen gekomen om de systematische nationale mensenrechtenschendingen van de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen de spirituele praktijk Falun Gong en de gevolgen daarvan voor het beleid tussen Canada en China te onderzoeken.

Matas, co-auteur van “Bloody Harvest”, een onafhankelijk onderzoek naar de gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars in China, vertelde de deskundigen dat de systematische methoden die in de Holocaust werden gebruikt om joden uit te roeien een precedent schiepen voor het meest schokkende misbruik dat tegenwoordig in China wordt uitgevoerd – het oogsten van organen van levende Falun Gong gewetensgevangenen.

“[Holocaust geleerde] Yehuda Bauer … schreef dat de Holocaust een precedent kan zijn, of een waarschuwing. Naar mijn mening kan het beide zijn, en in het geval van de moord op Falun Gong beoefenaars voor hun organen is het beide geweest”, vertelde Matas aan het webinar panel. Matas is zelf Joods en fungeert als senior raadsman voor B’nai Brith Canada.

“We zijn allen gewaarschuwd, en hadden dat ook moeten zijn”, zei hij, verwijzend naar het Londense Tribunaal dat vorig jaar concludeerde dat Falun Gong beoefenaars nog steeds massaal gedood worden voor hun organen en dat “iedereen die op enige substantiële manier contact heeft met de Volksrepubliek China, zou moeten erkennen dat ie te maken heeft met een criminele staat.”

Matas legde uit dat de CCP misdrijven als het oogsten van organen kon uitvoeren door de methoden die zij gebruikt. Deze zijn vergelijkbaar met sommige methoden die door nazi-Duitsland tegen joden werden gebruikt. Enkele daarvan zijn: het aanzetten tot haat tegen de groep met niet aflatende stroom van propagandacampagnes, het intimideren van klokkenluiders en verdedigers, het verdoezelen van bewijzen van wreedheden, het geven van financiële prikkels voor vervolging (via de lucratieve orgaanhandel), het gebruik van het rechtssysteem om vervolging te rechtvaardigen en te bevorderen, het garanderen van onschendbaarheid voor de betrokken Chinese functionarissen en het gebruik van technologie en experimenten op mensen om de methoden van vervolging te verfijnen.

De Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas op een archieffoto. (Matthew Little/Epoch Times)

Matas zei dat de aansluiting van Falun Gong met Chinese tradities en spirituele overtuigingen het in de ogen van de CCP tot een “existentiële bedreiging” maakt en in schril contrast staat met de atheïstische communistische grondbeginselen die door de partij worden gepropageerd. Toen voormalig CCP-leider Jiang Zemin zich realiseerde dat Falun Gong beoefenaars in China – naar schatting 100 miljoen – ruimschoots het aantal leden van de Communistische Partij overtroffen, beval hij de praktijk “uit te roeien” en lanceerde in 1999 de meedogenloze vervolgingscampagne.

Onder de panelleden die deelnamen aan het evenement bevonden zich voormalig Canadees minister van Justitie Irwin Cotler; Garnett Genuis, conservatief parlementslid en schaduwminister  voor internationale ontwikkeling en mensenrechten; Alex Neve, voormalig secretaris-generaal van Amnesty International Canada; David Kilgour, voormalig parlementslid en minister (Azië-Stille Oceaan) en co-auteur van “Bloody Harvest”; en Levi Browde, algemeen directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum.

Vervolging een ‘Blauwdruk’ voor de hedendaagse tirannie van Peking

Browde vertelde het panel dat tussen februari 2019 en februari 2020 het aantal arrestaties van Falun Gong beoefenaars in China met 200 procent is toegenomen en dat gevallen van intimidatie met 76 procent zijn toegenomen, ondanks de wijdverbreide lockdowns die rond dezelfde tijd zijn ingevoerd als gevolg van de COVID-19-uitbraak. De trend voortzettend, stegen de gevallen van intimidatie met 500 procent in oktober van dit jaar in vergelijking met oktober 2019, met een stijging van 63 procent in de arrestaties.

Browde zei dat de escalatie van de vervolging kan worden verklaard door de zogenaamde “zero – out” campagne van CCP, een nieuwe gecoördineerde poging om de spirituele praktijk te verpletteren. Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum is het doel van de campagne om “het aantal Falun Gong beoefenaars tot nul te reduceren”, door zich op elke beoefenaar die door het regime op de zwarte lijst is gezet te richten middels door de overheid uitgegeven identiteitskaarten en hen te dwingen afstand te doen van zijn of haar geloof.

Browde zei dat de inspanningen van de CCP om informatie rond de pandemie te controleren, inspireerde tot deze campagne. In de decennia lange vervolging van Falun Gong zijn de beoefenaars “misschien wel de grootste klokkenluiders over de CCP wereldwijd” geworden. En ze zijn bedreven geraakt in het onthullen van de misdaden van het regime, met inbegrip van de coverup van de virusuitbraak en het foutief afhandelen ervan, waarmee beoefenaars opnieuw een doelwit zijn geworden dat het zwijgen moet worden opgelegd, aldus Browde.

De politie bewaakt een station in Wuhan, China, op 7 april 2020. (Getty Images)

De methoden die de CCP gebruikte om het virus te verdoezelen, zoals het tot zwijgen brengen van klokkenluiders, proberen het verhaal rond de uitbraak naar eigen hand te zetten, verantwoordelijkheid weigeren te nemen voor de pandemie en proberen internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie te beïnvloeden – zijn vergelijkbaar met de tactieken die de CCP gebruikt in de Falun Gong-vervolgingscampagne, zei hij.

De wereld moet de Falun Gong vervolging in China begrijpen en serieus nemen, want het is een “blauwdruk voor hoe de CCP vijanden in het algemeen en over de hele wereld aanvalt”, aldus Browde. Dit omvat de goed gedocumenteerde strategie van “onbeperkte oorlogsvoering” van het regime, waarbij elke sector van de samenleving wordt gebruikt in hun pogingen om het Westen, en in het bijzonder de Verenigde Staten, te ondermijnen voor zijn lange termijn doel van overheersing.

“Deze mentaliteit van ongelimiteerde oorlogsvoering, deze meervoudige mentaliteit, is een blauwdruk. Ze hebben het gebruikt om achter Falun Gong beoefenaars aan te gaan, en dat is wat ze  hebben gebruikt om achter veel instellingen in het Westen aan te gaan en te compromitteren”, zei hij.

De methoden van marteling en vervolging zijn ook een “proefterrein” geweest voor “21e eeuwse tirannie” – verfijnd op Falun Gong beoefenaars voordat ze werden gebruikt op andere groepen in China, die vervolgd worden zoals Oeigoerse moslims.

“Marteling is al sinds mensenheugenis wijdverspreid op deze planeet. Maar met Falun Gong, de manier waarop de [CCP] de martelpraktijken verfijnde voor hersenspoeling, om iemands geest te breken en om ze trouw te laten beloven aan de CCP, eigenlijk, bij gebrek aan een beter woord, een vakgebied”, zei hij tegen het panel.

“Er waren daadwerkelijk mensen in enkele van de meer ‘succesvolle’ werkkampen zoals Masanjia, die naar andere delen van China reisden en de mensen daar trainden… om deze hersenspoel technieken die nu worden gebruikt op Oeigoeren en andere groepen, evenals marteltechnieken, te perfectioneren.”

Matas zei dat Oeigoeren nu “Falun Gong beoefenaars aanvullen” als “grote bron gevangenen” voor illegale orgaanoogst in China. Onderzoeksjournalist en China analist Ethan Gutmann, schat dat per jaar nu minimaal 25.000 Oeigoeren het slachtoffer zijn van gedwongen orgaanoogst.

Turnisa Matsedik-Qira, van de Vancouver Uyghur Association, demonstreert tegen China’s behandeling van Oeigoeren terwijl ze een foto vasthoudt van de gevangengenomen Canadezen Michael Spavor en Michael Kovrig buiten een rechtszaak voor Huawei CFO Meng Wanzhou bij het B.C. Hooggerechtshof in Vancouver op 8 mei 2019. (Jason Redmond/AFP via Getty Images)

Reactie op de dreiging van Peking

Het panel heeft verschillende aanbevelingen gehoord voor wat gedaan kan worden om de dreiging van het Peking regime tegen te gaan en tegelijkertijd de slachtoffers van de Falun Gong vervolging te steunen. Kilgour zei dat een vastberaden houding van cruciaal belang is, want als Canada en andere landen de CCP niet ter discussie stellen, “zal Peking niet aarzelen om onze westerse democratie en waarden te blijven ondermijnen om fascistische doelstellingen te bevorderen.”

Hij zei dat Canada “alle mogelijkheden moet benutten” om Peking publiekelijk te veroordelen voor de vervolgingscampagne tegen Falun Gong en ‘Magnitsky’-sancties toe moet passen op alle betrokken ambtenaren. Canada zou ook Australië moeten volgen om een “buitenlandse inmengingswet” in te voeren en zo goed gedocumenteerde Chinese inmenging en intimidatie op Canadese bodem tegen te gaan, en alle organisaties van het United Front van de CCP als buitenlandse entiteiten te registreren.

Kilgour zei dat Ottawa, de plaats waar de Canadese overheid gevestigd is, ook actiever moet zijn in het oproepen tot de vrijlating van Canadese burgers die in China gevangen zitten, waaronder Sun Qian, een Canadese zakenvrouw die sinds drie jaar in China gevangen is genomen voor het beoefenen van Falun Gong.

Genuis, die ook Canadese co-voorzitter is van de Interparlementaire Alliantie over China, zei dat Canada prioriteit moet geven aan het aannemen van wetsvoorstel S-204, waardoor het illegaal zou zijn voor Canadezen om organen in het buitenland te krijgen zonder toestemming van de donor, en  degenen die betrokken zijn bij gedwongen orgaanoogst waar dan ook ter wereld Canada niet binnen kunnen komen. Het wetsvoorstel had unanieme steun in de senaat, werd vervolgens in het parlement aangenomen na enkele amendementen, en werd gestopt met de verkiezingsuitslag in 2019, voordat het opnieuw aan de Senaat werd voorgelegd.

(Van links naar rechts) Miss World Canada Anastasia Lin, voormalig minister David Kilgour, en conservatief parlementslid Garnett Genuis in het National Press Theatre in Ottawa op 4 april 2017. (Jonathan Ren/Epoch Times)

Genius zei dat Falun Gong beoefenaars het voortouw hebben genomen bij het aankaarten van Chinese mensenrechtenkwesties in Canada, vooral met betrekking tot het oogsten van organen, en prees “de ongelofelijke betrokkenheid en belangenbehartiging van de Falun Gong gemeenschap in Canada, het doorgaan met het naar voren brengen van en het volharden in mensenrechtenkwesties.”

Genius diende vorige maand ook een motie in voor bestrijding van buitenlandse staatsgesteunde inmenging en intimidatie in Canada, voor een krachtiger antwoord op “significante en aanhoudende buitenlandse bemoeienissen in Canada” en om “nieuwe processen te creëren voor bescherming en steun aan Canadezen die het doelwit zijn”.

Leider van de Conservatieven, Erin O’Toole, stuurde een videoboodschap naar de Canadese Falun Dafa Stichting om de Dag van de Rechten van de Mens te gedenken op 10 december, en zei dat hij hoopte dat de motie beoefenaars zou beschermen tegen pesterijen door Chinese agenten in Canada.

“Chinese agenten hebben zich voorgedaan als studenten, toeristen en arbeiders om ons land binnen te komen en bedreigen degenen die Falun Gong beoefenen. Dit is absoluut onaanvaardbaar voor mij, en moet onmiddellijk worden beëindigd”, zei hij, en hij voegde eraan toe dat hij ook het Canadese bureau voor godsdienstvrijheid hoopt te heropenen.

“Canada moet de godsdienstvrijheid over de hele wereld verdedigen, inclusief het opkomen voor Falun Gong beoefenaars. Dit jaar is het 21 jaar geleden dat China begon met de illegale en gewelddadige vervolging van de beoefenaars van Falun Gong. … Honderdenduizenden hebben sinds 1999 geleden onder dwangarbeid, martelingen en executies, zonder enige reden of rechtvaardiging.”

Door Justina Wheale

Origineel op 10 december 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Holocaust Parallels Reflect Gravity of Falun Gong Persecution in China, Panel Hears

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN