Peking hanteert anti-Falun Gong draaiboek bij vervolging van Oeigoeren, aldus expert

Yan Yuhua is één van de miljoenen mensen die wegkwijnen in Chinese gevangenissen vanwege hun geloof. De eerste keer dat ze gearresteerd werd, in 2006, plaatsten bewakers haar in eenzame opsluiting in een poging haar te dwingen een verklaring te ondertekenen om af te zien van haar geloof in Falun Gong, een verboden spirituele praktijk. Slapen, douchen, eten en zelfs liggen waren luxe. Ze goten koud water over haar lichaam en dwongen haar om voor lange tijd te staan. Ze verboden ook haar familie – ouders van in de 70 en een tienerzoon – om haar te bezoeken.

Later werd ze 2 1/2 jaar vastgehouden in een hersenspoelcentrum. Bewakers lieten haar oordopjes dragen waaruit luid propaganda klonk die Falun Gong aanviel. “Toezichthouders” zouden haar om de beurt slaan en beledigen.

Verhalen die de ervaringen weerspiegelen van Yan en andere Falun Gong-beoefenaars – die sinds het begin van de campagne van de Chinese Communistische Partij in 1999 zo’n vervolging hebben ondergaan – zijn nu ook te horen in de noordwestelijke regio van Xinjiang in China.

Oorsprong van het Xinjiang-model

Xinjiang is de thuisbasis van ongeveer 11 miljoen Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden.

Onder het mom van het ‘uitroeien van extremisme’ begonnen de Chinese autoriteiten in 2014 een campagne om moslimminderheden te monitoren, te onderdrukken en te vervolgen, onder meer door het opzetten van een overkoepelend surveillancenetwerk. Het regime verzamelde medische gegevens van bewoners en installeerde camera’s en telefoon-apps om hun activiteiten te volgen.

Uit schattingen van de Verenigde Naties bleek dat meer dan een miljoen moslims uit Xinjiang momenteel in interneringskampen worden vastgehouden, waar ze worden gemarteld, “opnieuw opgevoed” en gedwongen worden trouw te zweren aan de Chinese Communistische Partij (CCP), in een poging hen te dwingen hun geloof op te geven.

Volgens experts zijn de tactieken die in de huidige onderdrukking worden gebruikt, niet recentelijk bedacht, maar zijn ze het resultaat van de twee decennia aan ervaring van het regime met de vervolging van Falun Gong.

De spirituele discipline, die meditatieve oefeningen en morele leringen omvat op basis van de principes van waarachtigheid, compassie en tolerantie, had zo’n 70 tot 100 miljoen volgers toen de CCP in 1999 een landelijke campagne lanceerde om de praktijk uit te roeien.

‘Transformatie door opvoeden’

Het concept ‘transformatie door opvoeden’ bijvoorbeeld, is gebruikt in de vervolging van Falun Gong, aldus Sarah Cook, een senior China-analist bij de NGO Freedom House, in een rapport van februari 2019.

Het Chinese regime houdt Falun Gong beoefenaars vast in gevangenissen en ‘legale opvoedingscentra’ (vaak hersenspoelcentra genoemd). Voorheen werden ze massaal naar werkkampen gestuurd, die in 2013 werden afgeschaft. In de gevangenissen en centra worden gevangenen gedwongen propaganda video’s te bekijken, pro-CCP-liederen te zingen en ‘berouw te tonen’ over hun veronderstelde geloofsmisdaden. Degenen die zich tegen de druk verzetten, worden gemarteld.

Het eufemisme ‘transformatie’ is een manier voor het Chinese regime om ‘een positieve associatie op te roepen’ en het proces te neer te zetten als een ‘compassievolle behandeling’, aldus Cook.

“Het is echt een op Falun Gong-gerichte term die opkwam en veel gebruikt werd. …Dan zie je precies dezelfde term opkomen in Xinjiang”, zei Cook in een interview met The Epoch Times.

Ze herinnerde zich een forum uit 2018 over Xinjiang, gehouden in het Hudson Institute in Washington, waar ze verrast was een China deskundige te horen, die de term ‘transformatie’ associeerde met Xinjiang. “Deze geleerden … zijn niet zo bekend met de specifieke taal van de communistische partij met betrekking tot Falun Gong, en het was echt opvallend toen ik hen dat hoorde zeggen.”

Volgens een onvolledig onderzoek van Minghui.org, een website waar de vervolging van Falun Gong gedocumenteerd wordt, zijn er 449 hersenspoelcentra in 173 steden en 329 districten of gemeenten in heel China.

Dergelijke voorzieningen groeiden snel in aantal nadat het Chinese regime het werkkampsysteem in 2013 had afgeschaft, merkte Cook op. De vervolging van Falun Gong gaat onverminderd door.

Ambtenaren

Een veelzeggend verband tussen de twee vervolgingscampagnes is, volgens Cook, het feit dat belangrijke ambtenaren die nu het Xinjiang-beleid sturen, hun carrière hebben opgebouwd met campagnes tegen Falun Gong.

Fu Zhenghua is momenteel de Chinese minister van Justitie die belast is met de financiering van de politieke indoctrinatieprogramma’s van Xinjiang. Van 2015 tot 2016 leidde hij het ‘610-bureau’, een buitengerechtelijk bureau dat speciaal is opgericht om toezicht te houden op de vervolging van Falun Gong.

Hij bekleedde ook een topfunctie bij de gemeentelijke politie van Peking tussen 2010 en 2015, een periode waarin Falun Gong beoefenaars die weigerden af  te zien van hun geloof “naar verluidt rechtstreeks naar verschillende ‘hersenspoelcentra’ zijn gestuurd” na de officiële ontbinding van het werkkamp systeem, aldus een rapport van Amnesty International uit 2013 (pdf).

Sun Jinlong, partijsecretaris van het Xinjiang Production and Construction Corps, een quasi-militair en zakelijk conglomeraat in staatseigendom, heeft ook uitgebreide ervaring met de vervolging. Tijdens een nationale conferentie in 2001 hield Sun een openbare toespraak waarin hij Falun Gong aan de kaak stelde en ambtenaren aanmoedigde om “onvermoeibaar te strijden” tegen de spirituele praktijk, aldus de spreekbuis van de partij People’s Daily.

In 2010, toen Sun partijsecretaris was van de stad Hefei in de provincie Anhui, schetste hij een ‘algemeen strijdplan’ om de lokale Falun Gong beoefenaars te controleren en lastig te vallen, inclusief het opzetten van databases van beoefenaars en hersenspoelcentra voor ‘koppige’ aanhangers, en het uitvoeren van huis-aan-huisbezoeken. Het plan had als doel  alle ‘nieuw geïdentificeerde’ aanhangers binnen een jaar te ‘transformeren’. Functionarissen op straatniveau zouden eretitels ontvangen die hun effectiviteit bij die inspanningen erkenden, zo bleek uit gegevens van de lokale overheid.

Hun “bewezen staat van dienst in het onderdrukken van onschuldige gelovigen” leek “precies” te zijn wat hen naar hogere rangen bracht, zei Cook.

De ‘World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong’, een Amerikaanse non-profitorganisatie die de vervolging van de spirituele discipline documenteert, heeft beide ambtenaren genoemd als schenders van mensenrechten.

Het leerproces

Het Xinjiang-beleid heeft meer kenmerken van de campagne tegen Falun Gong.

Qua terminologie, hebben de ambtenaren die de onderdrukking in Xinjiang en van Falun Gong uitvoeren, heropvoedings-inspanningen betiteld als ‘psychische begeleiding’ en hebben quota als doelen toegewezen voor beveiligingsagenten, zei Cook.

De autoriteiten gebruiken ook soortgelijke termen om naar de twee groepen te verwijzen: ‘die-hard’ Falun Gong beoefenaars en ‘strike hard’ gedetineerden in Xinjiang, bijvoorbeeld.

Minghui.org heeft uitgebreid verslag gedaan van hoe de politie sinds het begin van de jaren 2000 de telefoons van Falun Gong beoefenaars heeft afgeluisterd om informatie over hen te verzamelen. Een snelle zoektocht op de website onthult een tiental gevallen van langdurig afluisteren van telefoons, die uitmonden in latere arrestaties. De 20 jaar ervaring in het onderdrukken van Falun Gong stelde het Chinese regime in staat om snel een organisatie samen te stellen om moslimminderheden in Xinjiang te vervolgen.

“Het is net als elke vorm van projectmanagement. Als je het eenmaal eerder hebt gedaan, gaat het de tweede keer veel sneller”, zei Cook. “Ze weten precies wat ze doen.”

Ze zei dat de terugkerende patronen die laten zien dat Chinese functionarissen “het anti-Falun Gong draaiboek volgen in Xinjiang”, redenen tot ongerustheid zijn.

“Het geeft aan dat ze een langetermijnplan hebben, weinig intentie hebben het beleid te veranderen, en er niet voor terugdeinzen om harde tactieken te gebruiken zoals zware martelingen of lange gevangenisstraffen om hun doelen te bereiken”, schreef Cook in haar rapport van februari.

Door Eva Fu
Volg Eva op Twitter @EvaSailEast

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN