Pence beschuldigt China van inmenging in democratie van de V.S., de V.S. zal niet toegeven.

Nieuwe aanpak van regering Trump om einde te maken aan China’s roofzuchtige handelswijze.

WASHINGTON—Vice-president Mike Pence bracht een sterke boodschap: de Chinese Communistische Partij maakt gebruik van een nooit eerder geziene aanpak om de Amerikaanse democratie en publieke opinie te beïnvloeden, maar president Donald Trump zal niet wijken, omdat zijn leiderschap werkt.

In een toespraak over het beleid van de V.S. ten opzichte van China in het ‘Hudson Institute’ op 4 oktober, beschreef Pence in detail de intensieve en geraffineerde operaties ter beïnvloeding door de Chinese Communistische Partij in de Verenigde Staten.

“Peking wendt de volledige staat aan, inclusief politieke, economische en militaire middelen, evenals propaganda, om haar invloed te verruimen en belangen te behartigen in de Verenigde Staten”, aldus Pence.

“Erger nog, China is een nog niet eerder geziene campagne gestart om de Amerikaanse publieke opinie te beïnvloeden, de verkiezingen van 2018 en het klimaat in de aanloop naar de presidentiële verkiezingen van 2020”, zei Pence. “Bot gezegd, het leiderschap van president Trump werkt, en China wil een andere Amerikaanse president.”

Pence ging verder: “China richt zich op Amerikaanse overheden en functionarissen op nationaal- en plaatselijk niveau om politieke meningsverschillen tussen federaal en lokaal niveau uit te buiten. Het gebruikt kwesties zoals handelstarieven voor het vergroten van de politieke invloed van Peking.”

“Peking heeft verder geheime agenten, groeperingen en propaganda-verspreiders gemobiliseerd om de perceptie van de Amerikanen over de Chinese politiek te wijzigen”, zei hij.

Andere methoden zijn het direct trachten te beïnvloeden van business leaders en de Amerikaanse kiezer.

“Je hoeft maar te kijken naar de heffingen die Peking invoerde als antwoord op de onze. Ze treffen specifiek industrieën en staten die een belangrijke rol kunnen spelen in de verkiezingen van 2018. Volgens één schatting, stemde meer dan 80% van de gebieden waar China zich op richt voor president Trump in 2016; nu wil China deze kiezers tegen onze regering keren”, zei Pence.

Pence verwees verder naar een lijvige bijlage uit de Des Moines Register (een krant uit Iowa) die gefinancierd was door de Chinese regering bij wijze van voorbeeld hoe Peking rechtstreeks de Amerikaanse kiezer poogt te beïnvloeden.

Nieuwe aanpak inzake China

Pence zei dat vorige regeringen China’s activiteiten vaak negeerden—en in vele gevallen ondersteunden. “Maar die dagen zijn voorbij”, en de regering Trump volgt een nieuwe aanpak.

“We zijn op zoek naar een relatie gefundeerd op eerlijkheid, reciprociteit, en respect voor soevereiniteit, en we hebben sterke en snelle acties ondernomen om dat doel te bereiken.”

De nieuwe aanpak van de V.S., zo vertelde Pence, omvat het nog sterker maken van het sterkste leger in de wereldgeschiedenis, heffingen implementeren die specifiek de geavanceerde industrieën tot doel hebben die Peking tracht te bemachtigen en te controleren, een sterker commitment aan een vrij en open Indo-Pacific, nieuwe handelsverdragen sluiten, het stroomlijnen van internationale ontwikkelings- en financieringsprogramma’s, en landen een rechtvaardig en transparant alternatief bieden voor China’s ‘schuldenval diplomatie’.

Pence zei dat hij volgende maand naar Singapore en Papua Nieuw Guinea zou reizen om de V.S. te vertegenwoordigen op ASEAN en APEC, waar hij namens de president nieuwe maatregelen en programma’s ter ondersteuning van een vrije en open Indo-Pacific zal onthullen.

Eén van die programma’s is de BUILD Act, welke Trump op korte termijn in wet zal omzetten. De wet voorziet de mogelijkheid voor privé ondernemingen om bij te dragen aan de ontwikkeling van lage en midden-lage loon landen. Dit kwam gedeeltelijk als antwoord op China’s “One Belt One Road” initiatief, wat het regime in Peking invloed gegeven heeft in de Stille Oceaan, Zuid-Azië en Afrika.

“Om onze belangen in hier in ons land te beschermen, hebben we CFIUS— ‘the Committee on Foreign Investment in the United States’—versterkt en zo het toezicht op Chinese investeringen in Amerika verhoogd om onze nationale veiligheid te beschermen tegen Peking’s roofzuchtige optreden.”

Pence zei dat de V.S., teneinde de kwalijke invloed en interferentie van Peking in Amerikaanse politiek en beleid te bestrijden, de V.S. “het zal blijven ontmaskeren, ongeacht de vorm die het aanneemt.”

Hij moedigde ook meer journalisten aan zonder angst of belang de feiten te publiceren, en op zoek te gaan “om te ontdekken waar China interfereert in onze samenleving, en waarom—en we hopen dat meer Amerikaanse, en wereldwijde, nieuwsorganisaties hieraan gaan werken.”

V.S. hebben “China heropgebouwd” met onvervulde hoop

Pence zei dat de Verenigde Staten ooit gehoopt hadden dat “economische vrijheid China tot een grotere samenwerking zou brengen met ons en de wereld.”

“Na de val van de Sovjet-Unie, veronderstelden we dat een vrij China onvermijdelijk was. Bedwelmd door optimisme ging Amerika aan het begin van de 21ste eeuw akkoord om Peking vrije toegang tot onze economie te geven en China in de Wereld Handelsorganisatie te brengen.”

Met dit optimisme, hebben de Verenigde Staten “China heropgebouwd.”

“De afgelopen 17 jaar is China’s BNP vernegenvoudigd; het is de op één na grootste economie ter wereld geworden. Veel van dit succes kwam door Amerikaanse investeringen in China”, aldus Pence.

“En de Chinese Communistische Partij heeft verder een arsenaal aan maatregelen gebruikt die onverenigbaar zijn
met vrije en eerlijke handel, inclusief heffingen, quota’s, valutamanipulatie, gedwongen technologieoverdracht, diefstal van intellectuele eigendom en het als snoep uitdelen van industriële subsidies om er maar enkele te noemen. Deze maatregelen hebben Peking’s productie-industrie opgebouwd, ten koste van de concurrentie, met name de Verenigde Staten.”

“Nu, met het ‘Made in China 2025’ plan, heeft de Chinese Communistische Partij haar zinnen gezet op het overheersen van 90 percent van ’s werelds meest geavanceerde industrie, met inbegrip van robotica, biotechnologie en artificiële intelligentie. Om essentiële controle te bemachtigen over de 21ste-eeuwse economie, heeft Peking haar bureaucraten en bedrijven de opdracht gegeven om Amerikaans intellectueel eigendom—het fundament van ons economisch leiderschap—ten allen koste te bemachtigen”, zei hij.

Pence zei dat de V.S. onder het leiderschap van Trump haar nationale belangen verdedigt met hernieuwde kracht. Pence drukte de hoop uit dat Amerikaanse bedrijven zullen volgen en hun intellectuele eigendom zullen verdedigen en niet toegeven aan Peking’s onderdrukking.

Pence zei dat de acties van de V.S. een substantiële impact hebben gehad. China’s grootste beurs zakte met 25 percent in de eerste negen maanden van dit jaar.

Religieuze vrijheid

Pence benadrukte vrijheid van religie in zijn toespraak, en uitte zijn bezorgdheid over de vervolging van Chinese christenen, boeddhisten, en moslims, aangezien “een land dat zijn eigen volk onderdrukt, het daar zelden bij laat.”

“Afgelopen maand heeft Peking een van China’s grootste ondergrondse kerken gesloten. Door het hele land hebben autoriteiten kruisbeelden verwijderd, Bijbels verbrand en gelovigen opgesloten. En Peking heeft nu een overeenkomst met het Vaticaan die de overtuigd atheïstische Communistische Partij een directe rol toekent in het aanduiden van katholieke bisschoppen. Het zijn wanhopige tijden voor Chinese christenen.”

Democratie van Taiwan

Pence veroordeelde scherp Peking’s dwingende gedrag tegen Taiwan—waaronder het overtuigen van drie Latijns-Amerikaanse landen om banden met Taipei te breken en Peking te erkennen—en het dwingen van Amerikaanse bedrijven om de manier waarop zij Taiwan presenteren te veranderen.

“Hoewel onze regering de ‘One China Policy’ zal blijven respecteren zoals weerspiegeld in de drie gezamenlijke communiqués en de Taiwan Relations Act, zal Amerika altijd van overtuiging zijn dat de Taiwanese omarming van de democratie een beter pad toont voor alle Chinezen”, zei Pence.

Verleden en toekomst

Bij zijn korte overzicht over de geschiedenis van de V.S.-China betrekkingen, benadrukte Pence dat de Verenigde Staten nooit een negatieve rol gespeeld hebben tijdens China’s zogenaamde “Eeuw van Vernedering”. Integendeel, de Verenigde Staten vochten samen met China tegen het imperialisme in Wereldoorlog II en “in de nasleep van die oorlog zorgde Amerika er voor dat China een medeoprichter werd van de Verenigde Naties.”

“Maar kort nadat ze aan de macht kwam in 1949, begon de Chinese Communistische Partij een autoritair expansionisme na te streven. Amper vijf jaar nadat onze naties zij aan zij hadden gevochten, vochten we tegen elkaar”, zei Pence.

Pence moedigde de Chinese leiders aan koers te wijzigen.

“Zoals onze nationale veiligheidsstrategie het stelt: ‘competitie betekent niet altijd vijandigheid’. Zoals president Trump duidelijk heeft gemaakt, we willen een constructieve relatie met Peking waarbij onze welvaart en veiligheid samen kunnen groeien, niet apart. Hoewel Peking steeds verder afwijkt van deze visie, kunnen de Chinese leiders nog steeds van koers veranderen en terugkeren naar de geest van ‘hervorming en openen’ en grotere

“Het Amerikaanse volk wil niets meer; het Chinese volk verdient niets minder”, besloot Pence.

Door Jennifer Zeng

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN